Go to the page content
Psykologi   Svær overvægt | 5 min. læsetid

Oplevelsen af stigmatisering er et velkendt fænomen

af Per Nielsen, Landsformand, Landsforeningen for Overvægtige/Adipositasforeningen

I Danmark lever 800.000 danskere med svær overvægt, mange heraf har ofte fysiske, psykiske og sociale komplikationer og lever et belastet liv. Studier viser, at overvægtige marginaliseres og mobbes – børn som voksne. Overvægtige har sværere ved at få venner og arbejde, får mindre i løn og betragtes som dårlige og mere viljesvage mennesker end slanke. Oven i diskrimineringen har overvægtige på lang sigt en øget risiko for sygdom og død. De overvægtige må siges at være en udsat gruppe.

På den baggrund blev Landsforeningen for Overvægtige/Adipositasforeningen (LFO) stiftet i 1999 med det mål at inddrage den overvægtige, som den vigtige part i debatten i forhold til de nationale, regionale og kommunale tiltag, der iværksættes omkring bekæmpelsen og forebyggelsen af den alarmerende stigning af svært overvægtig i Danmark.

Fra velstandssymbol til negative fordomme

Igennem historien er personer med svær overvægt altid blevet karakteriseret som en bestemt gruppe med en bestemt personlighed. Tidligere så man svær overvægt som et tegn på velstand, pondus eller livsnyderi. I dag er holdningen drejet mod, at personer med svær overvægt ikke har styr på tingene og gambler med eget helbred.

Vi kan genkende problematikken hos vores medlemmer. Holdningen om, at det er deres eget ansvar, og de selv er herre over, hvad de vejer, er ikke ukendt. De møder ofte denne holdning. Denne holdning er også påvist i flere undersøgelser, hvor op imod 80 % af den danske befolkning mener, at overvægt er et personligt ansvar.

De overvægtige må siges at være en udsat gruppe. Sætninger som ”Bare man vil det nok…”, ”Hvor er viljestyrken…”, ”Bare spis noget mindre…” er ikke ukendte sætninger. Videnskaben har endnu ikke påvist, at der knytter sig en bestemt personlighedstype til svær overvægt, derfor kan vi ikke sige, at de som har svær overvægt, har nogen bestemte personlighedstræk. Til forskel fra andre grupper med sygdomme eller misbrug, er det umuligt for personer med svær overvægt at skjule sin overvægt, og de har på den måde aldrig mulighed for at blive set som andet end overvægtige med alle de fordomme, blikke og kommentarer, der knytter sig hertil.

At den enkelte alene er ansvarlig for egen sundhed og vægt, er forhåbentlig snart en saga blot.

Når personer, som lever med svær overvægt, henvender sig for at få hjælp til vægttab hos den praktiserende læge, har lægen desværre ikke en pallette af muligheder at trække på. Der ligger desværre også en form for barriere i behandlingen, forståelsen samt generelle antagelser, som knytter sig til svær overvægt, alt efter om man er patient eller behandler.

En undersøgelse fra 2019 viser, at der er en kløft mellem patient og behandler, når man ser på forståelsen af, hvis ansvar det er at tabe sig. 71% af de adspurgte i sundhedssektoren mener, at det er patientens opgave at tabe sig. Modsat kan vi konstatere, at 81% af alle patienter tidligere har gjort forsøget med at nedbringe deres vægt. Der opstår således et mistillidsforhold mellem patient og behandler. I foreningsregi har vi endnu ikke oplevet, at vores medlemmer ikke har et ønske om at gøre noget ved deres vægt. Derfor er det uheldigt, når de rækker ud efter hjælp, og de så bliver mødt med denne holdning.

Hvilke andre kroniske lidelser ville man pålægge patienten selv at tage ansvaret for at ændre på tilstanden?

Der er behov for mere viden i behandlingen af overvægtige

Vægttabsinterventioner viser, at ved at nedbringe kropsvægten med ca. 10 % reduceres energiomsætningen med ca. 15 % mere end forventet. Samtidig ændrer de appetitregulerende hormoner sig, som påvirker personens appetit for mad. Derfor skal der spises mere for at blive mæt end før vægttabet, og dermed bliver det vanskeligt at opnå et større vægttab - og særligt at fastholde vægttabet over tid.

Årsagen til udvikling af svær overvægt skyldes et yderst kompliceret system, hvor flere faktorer menes at have en indflydelse på energibalancen. Af de mest kendte er obesogene og genmiljøer, arvelige-, adfærdsmæssige-, psykologiske- og sociale faktorer. Derfor er holdningen om for lidt motion og for meget kalorieholdig mad ikke så simpel, som det bliver gjort til.

Vi har brug for et holdningsskifte og en ny tilgang til forebyggelse og behandling af svært overvægtige personer - på tværs af sektorer.

Disse tilstande er desværre ukendte for mange behandlere, som dagligt rådgiver deres svært overvægtige patienter. Når patienten møder denne holdning, kan en af konsekvenserne være, at der skabes lavt selvværd med skyld, skam og selvbebrejdelse, hvilket for nogle kan udarte sig i en regulær spiseforstyrrelse.

Derfor har vi brug for et holdningsskifte og en ny tilgang til forebyggelse og behandling af svært overvægtige personer - på tværs af sektorer. Og det er afgørende, at vi bliver bedre til at forstå og tale med hinanden, hvis vi skal have patienter til at opsøge sundhedssystemet og bede om hjælp. Særligt i den tidlige fase i udviklingen af overvægten.

Et godt sted at starte er at opprioritere pensum på diverse sundhedsuddannelser. Der skal simpelthen undervises i svær overvægt, hvad det udspringer af samt behandlingsmuligheder.

Du er ikke overvægtig, du har overvægt

Netop denne sætning skal alle på tværs af sektorer have indarbejdet som en fast del af ordforrådet. Vi står over for en kæmpe udfordring. Udover at være forbundet med alvorlige konsekvenser for det enkelte menneske, koster svær overvægt samfundet mange penge. Desuden er det nødvendigt, at vi alle gør op med den udbredte og forældede holdning om, at behandlingen af problemer med vægt, vægtøgning og vægttab ene og alene bliver reduceret til et spørgsmål om forholdet mellem energiindtag og energiforbrug.

Vi skal have patienten markant mere på banen og lytte til deres historie, de er trods alt eksperterne på deres eget liv og eventuelle udfordringer. Netop dette arbejde med at bringe patientens synspunkter frem, tror vi kan medføre bedre behandling og nedbringe stigmatiseringen af overvægtige på sigt – og derfor kæmper vi videre.

OM LFO

LFO er en frivillig non-profit forening, der arbejder for retten til et godt liv og for ordentlige vilkår for de overvægtige i Danmark. Foreningen tilbyder en række tilbud, som overvægtige og professionelle kan benytte sig af. Vores medlemsbase er bredt repræsenteret ift. hvilke udfordringer, barrierer og hjælp, som medlemmerne har modtaget. Vi har medlemmer, som har fået kirurgiske indgreb, medicinsk hjælp, livsstilsintervention med kost og motionsvejledning og psykologhjælp. Derudover har vi også pårørende til personer med svær overvægt, som støtter vores arbejde.

Vi arbejder ud fra fire værdier: Glæde, respekt, ligeværdighed og modighed. Disse værdier er gældende for den måde, foreningen arbejder på i forhold til alle mennesker.

Glæde handler om at gøre en forskel i forhold til medlemmerne og foreningens mange samarbejdspartnere. Det være sig professionelle og andre personer med interesse for de overvægtige.

Respekt er vigtig for at kunne indgå i en dialog og sørge for, at alle parter kommer styrket ud af denne. I foreningen er der respekt for hinanden som personer, uanset om det er som bestyrelsesmedlem, frivillig eller ambassadør.

Ligeværdighed er den tilstand, hvor overvægtige og normalvægtige betragter hinanden som værende lige værdifulde i arbejdet med at varetage de overvægtiges problemer - herunder at få knækket fedmekurven. Foreningen indgår i samarbejder som ikke nødvendigvis er ligeværdige i forhold til tid og penge - men som er ligeværdige i tilgangen til samarbejdet.

Modighed fordres for at stå frem og varetage interesserne for en gruppe mennesker, der ofte er udsat for stigma, mobning, nedgøring og mangel på forståelse.

Referencer
  • Sundhedsstyrelsens Nationale Sundhedsprofil: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/~/media/73EADC242CDB46BD8ABF9DE895A6132C.ashx
  • A j Stunkard, T A Wadden. Psychological aspects of severe obesity. The American Jounal of Clinical Nutrition, volume 55, Issue 2, February 1992, Pages 524S-532S
  • WHO, 2019: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/351026/WeightBias.pdf
  • Karasu SR 2012. Of mind and matter: Psychological dimensions in obesity. Am J Psychother;66(2):111-28
  • https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/8/8178/1568287418/rapport_overvaegt_kb_sst_2019_final.pdf
  • Ryden A, Sullivan M, Torgerson, JS et al. 2003. Severe obesity and personality: a comparative controlled study of personality traits. Int J Obes Relat Metab Disord;27(12):1534-1540
  • https://dom-pubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/dom.13752
  • Leibel RL. Molecular physiology of weight regulation in mice and humans. Int J Obes(Lond) 2008;32(7):98-108.
  • King D. Foresight report on obesity. Lancet 2007;24370(9601):1754.
  • Sylvia R, Karasu MD. Of mind and matter: psychological dimension in obesity. Am J Psychother 2012;66(2):111-128.

Relaterede artikler

Overvægt er svært, og der er ikke noget quick fix
Vægttab   Svær overvægt | 5 min. læsetid

Overvægt er svært, og der er ikke noget quick fix

Tina Vilsbøll er professor og overlæge, og hun mener, at behandlerne skal være meget bedre til at gribe dialogen, når de møder en patient med svær overvægt. Og så drømmer hun om, at behandlingen af overvægtige i fremtiden ser anderledes ud.

Overvægt og følgesygdomme
Kost og Motion   Vægttab | 5 min. læsetid

Overvægt og følgesygdomme

Kroppen er kompleks, og et vægttab og vedligehold af et vægttab er en svær opgave. Sten Madsbad er professor og overlæge, og her fortæller han om, hvorfor kroppen er så kompleks, og hvilken betydning et vægttab har for følgesygdomme.