Go to the page content
Leven met obesitas | 4 min. leestijd

Waarom we moeten stoppen ons zorgen te maken over hoe we obesitas moeten noemen

Obees. Dik. Vet Zwaar. Zwaargebouwd. Zwaarlijvig. Overtollig vet dragend. Ongezond gewicht. Dit zijn slechts een aantal woorden van een eindeloze lijst die wordt gebruikt om het gewicht van mensen te beschrijven.

Zijn deze woorden stigmatiserend? Geven ze je het gevoel waardeloos te zijn? Maken ze je boos? Maakt het uit in welke context deze woorden worden gebruikt?" - Angela Chesworth

Maakt het uit hoe we obesitas noemen?

Hoe moeten we het noemen? Het is verrassend hoeveel aandacht we besteden aan het beantwoorden van deze vraag wanneer we over obesitas praten. Sommige mensen geven de voorkeur aan "dik" omdat ze denken dat het een feitelijke beschrijving is. Anderen zijn beledigd door "dik" en geven de voorkeur aan "obees" omdat het een objectieve, klinische term is.

Tijdens een recente conferentie over obesitas en gewichtsbeheersing in het Verenigd Koninkrijk hoorde ik een spreker verwijzen naar "zware" mensen. Dit veroorzaakte een zeer negatieve reactie onder bepaalde delen van het publiek, die duidelijk vonden dat dit zowel stigmatiserend als beledigend was.

“Het is de context die het woord schadelijk maakt. Als je 'dik' wordt genoemd door een vreemde, kan je je ontzet, boos en zelfs waardeloos voelen. Maar wat als een arts zegt dat hij bezorgd is dat je lichaam te veel vet bevat?"

-Angela Chesworth

Ik neem actief deel aan organisaties die mensen met obesitas ondersteunen. Ik voel dat het stigma een heel belangrijk aspect is van de uitdaging en natuurlijk is dit de plek waar definities - en meningsverschillen over definities - ontstaan. Omdat we allemaal individuen zijn, is het moeilijk om het iedereen naar de zin te maken. Wat voor de een beledigend is, is dat voor de ander niet.

Voor mij is het de context die een woord schadelijk maakt. Als je "dik" wordt genoemd door een vreemde, kan je je ontzet, boos en zelfs waardeloos voelen. Maar wat als een arts tegen je zegt: "Ik ben bang dat je lichaam te veel vet bevat en dat dit toekomstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken." Geeft dit je dezelfde gevoelens?

Obesitas wordt meestal gezien als zelfveroorzaakt, waardoor mensen er grappen over maken, discriminerend gedrag vertonen en pesten. Dus bij het verlaten van de conferentie was ik bezorgd dat zoveel aandacht was besteed aan "hoe noemen we het?" Is het "eet minder, beweeg meer"-stigma niet veel zorgwekkender dan hoe we de ziekte zelf noemen?

Uiteindelijk is het maar een woord, toch?

Wat mensen niet realiseren is dat ik actief ben. Ik heb na mijn afstuderen een fulltime fysieke baan gehad. Ik heb ook een personal trainer gehad en woon fitness- en dagelijkse zwemsessies bij. Dus ga je gang en noem me dik, vet, zwaar, zwaargebouwd, of wat je maar wilt. Maar als je me zo nodig moet beoordelen, doe dit dan op basis van je eigen waarnemingen, niet op basis van wat je wordt verteld in de media, of door professionals zonder ervaring of inzicht in wat leven met obesitas werkelijk inhoudt.

„Ik heb na mijn afstuderen een fulltime fysieke baan gehad. Ik heb ook een personal trainer gehad en woon fitness- en dagelijkse zwemsessies bij.”

-Angela Chesworth

Naar mijn mening zouden conferenties en andere forums waar obesitas wordt besproken baat hebben bij een betere communicatie tussen academici en patiënten. Een dergelijke dialoog zou bijdragen tot een beter begrip van de uitdagingen waarmee mensen die leven met obesitas te maken hebben, en een betere strategie om met één visie vorderingen te boeken. En niet met slechts één beperkt, stigmatiserend woord.

Gerelateerde artikelen