Go to the page content


Å leve med høy vekt

Å leve med høy vekt er utfordrende. Her kan du bli bedre kjent med noen som har funnet ulike måter å takle hverdagen på, og se hvordan de håndterer å leve med overvekt og fedme. 

 

 

NO22CO00219