Go to the page content

Bryt vektspiralen

Ifølge Verdens helseorganisasjon lever over 650 millioner mennesker med fedme i dag.

Mange av dem har slitt med vekten i årevis. Hvis du snakker med dem vil du få vite at de har prøvd alle mulige måter for å gå ned i vekt, bare for å oppleve at vekten går opp igjen gang på gang.

Mange har blitt fanget i denne endeløse vektspiralen.

Å leve med fedme er utfordrende, men den vanskeligste delen er stigmaet om at samfunnet tror mennesker som lever med fedme har valgt det selv. Det er ikke sant.

Det finnes fagmiljøer som anerkjenner fedme som en kompleks sykdom med sterke genetiske, miljømessige og nevrobiologiske påvirkninger. Disse fagmiljøene hevder at mange mennesker som lever med fedme aldri har fått den omsorgen og støtten de trenger for å håndtere vektproblemene sine.

Ny kunnskap om fedme gir håp om at vektspiralen kan brytes ved å øke den vitenskapelige forståelsen av sykdommen, og hva som trengs for å behandle den. Mennesker som lever med fedme kan og skal støttes av helsepersonell på en ikke-diskriminerende og kunnskapsbasert måte.

Hvis du leter etter svar på spørsmål om vitenskapen bak fedme, årsaker og utprøvde behandlingsalternativer, er - snakk om vekt - det rette stedet å starte.

NO20OB00006

Referanser
  • World Health Organization. Obesity and Overweight Factsheet no. 311. https://www.who.int/health-topics/obesity/ . Lest 11.06.20

Relaterte artikler

Viljestyrke eller biologi: Hvem er i førersetet?
Biologi | 4 min. lesetid

Viljestyrke eller biologi: Hvem er i førersetet?

For å gå ned i vekt må du spise mindre og bevege deg mer. Mange deler av kostholdsvalgene og den fysiske aktiviteten vår bestemmes imidlertid av komplekse biologiske systemer som ligger utenfor vår viljestyrke.