Go to the page content


Myter og fakta om vekt

Spis mindre og beveg deg mer! Tilsynelatende enkle råd. Men hvorfor oppleves det likevel så vanskelig, for ikke å si umulig, å redusere vekten? 

Her kan du lese forskjellige artikler som baserer seg på en vitenskapelig og forskningsbasert forståelse av fedme. 

  • Hvordan regulerer kroppen vekt, appetitt og matinntak? 
  • Hvorfor kan dette føre til fedme? 
  • Hvordan kan disse mekanismene motarbeide vektnedgang? 

En kunnskapbasert forståelse av overvekt kan bidra til redusert skyldfølelse for enkeltindividet og øke samfunnets forståelse av bakenforliggende årsaker til overvekt.

 

 

NO20OB00017