Go to the page content
Genetikk | 5 min. lesetid

Buksestørrelsen din? Det ligger i genene dine

Akkurat som vi er født med vår egen øyenfarge, kan vi bli født med en tendens til å legge på oss. På samme måte som vi ikke klandrer noen for øyenfargen de har, bør vi heller ikke klandre folk som er genetisk disponert for å legge på seg.

Noen av de første ledetrådene til en kobling mellom gener og fedme kom i 1952, fra en gruppe forskere ved universitetet i Michigan. De gjennomførte en studie som omfattet 81 tvillingpar fra for det meste lokale videregående skoler. Tvillingene ble målt på mange ulike måter, inkludert fotlengde, underarmslengde og til og med nesehøyde.

Målingene gjorde det mulig for forskerne å finne ut hvor sannsynlig det var at disse ulike egenskapene var nedarvet fra foreldrene – dette kalles arvbarhet. Ut fra alle de ulike egenskapene som forskerne målte, oppdaget de at egenskapene med høyest arvbarhetsrate var kroppsvekt og livvidde.

Mum and two children spending time outside and smiling at each other

Det har siden blitt utført mange lignende studier, som også har sammenlignet eneggede tvillinger som ikke har vokst opp sammen. Det viste seg at de hadde ganske like i vekt, uavhengig av om de hadde vokst opp sammen eller hver for seg fra fødselen av. Dette viser kraften til genene over miljøet når det kommer til å avgjøre kroppsvekt. Sammen gir disse funnene et sikkert bevis på at genetikk spiller en sentral rolle for fedme. Noe dokumentasjon antyder at det genetiske bidraget er mellom 40 og 70 prosent. Det betyr at genene du arver fra foreldrene dine kan øke sjansen for at du utvikler fedme.

DNA chain

40–70 %

Genetikk spiller en sentral rolle i fedme, og det finnes dokumentasjon som antyder at det genetiske bidraget ligger på mellom 40 og 70 prosent.

-Waalen J., The genetics of human obesity

Hvordan påvirker genene vekten?

Det pågår fortsatt forskning på dette feltet. Det vi imidlertid vet, er at genene påvirker:

 • Hvor mye mat vi har en tendens til å spise om gangen
 • Hvordan vi reagerer på metthetsfølelse
 • Hvor mye glede vi opplever ved å spise visse typer mat
 • Hvor mye energi vi trenger for å drive kroppens grunnleggende funksjoner
 • Hvordan og hvor overflødige kalorier lagres som fett i kroppen vår

Vi vet nå at disse faktorene kan ha mindre sammenheng med personlighet og livsstilsvalg, og større sammenheng med genene våre.

Miljøet vårt har endret seg, men genene våre er de samme

Hvis det er tilfelle, hvorfor fantes det svært få mennesker med fedme for hundre år siden? Som genetiker Francis Collins sier: «Genetikk lader pistolen, mens miljøet trekker i avtrekkeren».

Genene våre har ikke endret seg gjennom de siste hundre årene. De har faktisk stort sett vært uendret over de siste 50 000 årene. Det som har endret seg, er miljøet vårt. Noen av genene våre kan aktiveres og endres av disse små endringene, som kan føre til at noen av oss utvikler allergier. På samme måte kan også noen av genene som påvirker vekten endres av miljøet.

Vi lever nå i et helt annet miljø, med andre typer stress, mat og teknologi. Disse faktorene samarbeider med genene våre på en ny måte. Fedme er en del av resultatet.

Genetikk gjør noen mennesker mer utsatt for fedme i dagens miljø

Professor Joseph Proietto, en forsker og kliniker som har spesialisert seg på fedme, forklarer det genetiske grunnlaget for fedme ved å be oss om å tenke på to gryter. De har ulike størrelser: den ene gryten kan ta fem liter, mens den andre kan ta femti liter. Grytene står i regnet over natten, og om morgenen er begge fulle av vann.

Graphic showing a small and a big vase with rain pouring down on them.

Det er ingen overraskelse at den store gryten inneholder mer vann enn den lille. Professor Joseph Proietto forklarer at dette er fordi den store gryten ble laget for å inneholde mer vann. «Med andre ord, du trenger både din genetiske sammensetning (hvordan gryten er laget) og miljøet (regnet) for å utvikle fedme», sier han.

«Du trenger både den genetiske sammensetningen og miljøet for å utvikle fedme»

-Professor Joseph Proietto, University of Melbourne

Håndter vekten din på en måte som passer for deg

Så hvordan kan vi bruke denne informasjonen? Vi kan tross alt ikke endre genene våre. Men de individuelle genetiske forskjellene våre kan gi oss en større eller mindre sannsynlighet for å utvikle fedme. Jo mer vi vet om genene våre, jo mer informasjon har vi for å kunne gjøre kunnskapsbaserte beslutninger om oppfølging av vekt. Vi kan for eksempel prøve å minimere eksponeringen vår for miljøfaktorer som øker risikoen for å utvikle fedme.

På grunn av vår individuelle genetiske sammensetning, kan vi dessuten respondere ulikt på ulike typer behandling. Det som fungerer for én person, virker kanskje ikke for en annen. Derfor trengs det individuell tilnærming til vekthåndtering.

NO20OB00011

Referanser
 • Clark PJ. The heritability of certain anthropometric characters as ascertained from measurements of twins. (Arvbarheten av visse antropometriske karakteristikker som er oppnådd gjennom målinger av tvillinger) Am J Hum Cenet 1956; 8:49-54.
 • Waalen J. The genetics of human obesity. (Genetikken bak menneskelig fedme) Translational Research 2014; 164(4):293–301.
 • Guyenet S. The hungry brain. Outsmarting the instincts that make us overeat. (Den sultne hjernen. Være smartere enn instinktene som får oss til å overspise) New York: Flatiron 2017.
 • Farooqi IS. Genetics of Obesity. (Genetikken bak fedme) I: Thomas A Wadden & George A Bray (eds.). Handbook of Obesity Treatment. (Håndbok for fedmebehandling) New York: Guilford Press 2018; 64-74.
 • Guyenet SJ & Schwartz MW. Regulation of Food Intake, Energy Balance, and Body Fat Mass: Implications for the Pathogenesis and Treatment of Obesity. (Regulering av matinntak, energibalanse og kroppsfettmasse: Implikasjoner for patogenesen og behandlingen av fedme) The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2012; 97:745–755.
 • Morris R. Stranger in a strange land: an optimal-environments account of evolutionary mismatch. (Morris R. Fremmed i et rart land: en optimal miljømessig fortelling om evolusjonære forskjeller) Synthese 2018;1-26.
 • Qi L. & Cho YA. Gene-environment interaction and obesity; Nutr. Rev. 2008; 66(12):684–694.
 • Bell CG, Walley AJ & Proguel P. The genetics of human obesity. (Genene bak menneskelig fedme) Nature Reviews - Genetics 2005; 6:221-234.
 • Proietto J. Body Weight Regulation. Essential Knowledge to lose weight and keep it off. (Kroppsvektregulering. Viktig kunnskap for å gå ned i vekt og holde den borte) Xlibris 2016.

Relaterte artikler

Hva er din kroppsmasseindeks (KMI)?
Verktøy | 5 min. lesetid

Hva er din kroppsmasseindeks (KMI)?

Kroppsmasseindeksen (KMI) er et tall som beregnes ut fra høyden og vekten din. Det er ikke en presis beregning av prosent av kroppsfett, men det er et enkelt verktøy for å bruke for å vurdere om vekten din er sunn eller usunn.