Go to the page content
Fedme | 3 min. lesetid

Fedme: En håndterbar sykdom med mange årsaker

Å gå ned i vekt og holde vekten nede blir ofte sett på som et enkelt spørsmål om «energi inn og energi ut» – hvor mye du spiser, og hvor mye du beveger deg. Forskning har imidlertid vist at det er mange årsaker til fedme, og noen av årsakene er ikke viljestyrte av de personene som lever med fedme.

«Jeg går på treningssenteret, jeg spiser veldig små porsjoner, jeg trener yoga. Men jeg er fortsatt overvektig. Folk sier at jeg må ’spise mindre, bevege meg mer, så går det bra’. Men det er virkelig ikke så enkelt».

For Vicki Mooney, en trebarnsmor som bor i Spania, var det et vendepunkt i livet hennes da hun ba om hjelp fra legen sin. Det fikk henne også til å innse at overvekten hennes ikke bare handlet om livsstil, men at overvekt også er en kronisk sykdom med mange årsaker.

Alle som har vært gjennom bare en brøkdel av det Vicki har vært gjennom vet det godt – det er vanskelig å gå ned i vekt. Å holde vekten nede over tid er enda vanskeligere. Likevel ser det ut til å være en utbredt oppfatning at mennesker som lever med overvekt selv er ansvarlige for situasjonen sin.

"Genetikk, biologi, psykologi, stressnivåer, hormoner, mengde og kvalitet på søvnen vår, medisiner, miljø og sosioøkonomisk status spiller alle en rolle i utvikling av fedme."

-Wright SM & Aronne LJ. Causes of obesity.

Mye mer enn inn og ut

Den utbredte oppfatningen er at hvis vi bare spiser riktig og trener nok og på riktig måte, så ville de ikke vært overvektige. Selv om denne mekanismen ved energi inn og energi ut stemmer, er det en kraftig forenkling – som kan være sårende for de som lever med overvekt. Vekt avhengiger av balansen mellom hvor mye energi vi spiser, og hvor mye energi vi bruker. Men årsakene til overvekt  er imidlertid mer sammensatte enn dette, og varierer fra person til person.

Ledende forskere er imidlertid enige om at folk som lever med fedme, lever med en kronisk sykdom.

Akkurat som med mange andre kroniske sykdommer, utvikler fedme seg over tid. Det er mange grunner til dette, og noen av årsakene er ikke viljestyrte. Psykologi, gener, hormoner, stressnivåer, mengde og kvalitet på søvnen vår, medisinene vi tar og miljøet vi lever i kan alle spille en rolle.

For å kunne følge opp fedme på en effektiv måte, er første steg å finne ut hvilke årsaker som spiller inn. Disse årsakene varierer fra person til person. Det vil også variere hvordan noen av årsakene kan påvirkes/endres.

NO20OB00007

Referanser
  • Yumuk V et al. European Guidelines for Obesity Management in Adults. (Europeiske retningslinjer for fedmehåndtering hos voksne) Obesity Facts 2015; 8:402-424.
  • Johnson F, Beeken RJ, Croker H et al. Do weight perceptions among obese adults in Great Britain match clinical definitions? Analysis of cross-sectional surveys from 2007 and 2012. (Samsvarer vektoppfatninger hos overvektige voksne i Storbritannia med kliniske definisjoner? En analyse av tverrsnittsundersøkelser fra 2007 og 2012) British Medical Journal Open 2014; 4: e005561.
  • Kaplan L, Golden A, Jinnett K et al. Perceptions of Barriers to Effective Obesity Care: Results from the National ACTION Study. (Oppfatninger av barrierer mot effektiv fedmepleie: Resultater fra den nasjonale ACTION-studien) Fedme. 2018; 26:61–69.
  • Hall KD, Hammond RA, Rahmandad H. Dynamic Interplay Among Homeostatic, Hedonic, and Cognitive Feedback Circuits Regulating Body Weight. (Dynamisk samspill mellom homeostatisk, hedonistisk og kognitive tilbakemeldingsløkker som regulerer kroppsvekt) American Journal of Public Health 2014; 104:7:1169-117
  • Puhl RM & Heuer CA. Obesity Stigma: Important Considerations for Public Health. (Fedmestigma: Viktige hensyn for folkehelse) American Journal of Public Health. 2010; 100:6:1019-1028.
  • Wright SM & Aronne LJ. Causes of obesity. (Årsaker til fedme) Abdominal Imaging 2012; 37:730–732.

Relaterte artikler

Viljestyrke eller biologi: Hvem er i førersetet?
Biologi | 4 min. lesetid

Viljestyrke eller biologi: Hvem er i førersetet?

For å gå ned i vekt må du spise mindre og bevege deg mer. Mange deler av kostholdsvalgene og den fysiske aktiviteten vår bestemmes imidlertid av komplekse biologiske systemer som ligger utenfor vår viljestyrke.

Hjernen din styrer vekten din
Fedme | 6 min. lesetid

Hjernen din styrer vekten din

Mads Tang-Christensen, leder for fedmeforskning hos Novo Nordisk, forklarer hvorfor noen av de viktigste årsakene til fedme ligger utenfor vår kontroll – og hva vi kan gjøre med det.

Hva er din kroppsmasseindeks (KMI)?
Verktøy | 5 min. lesetid

Hva er din kroppsmasseindeks (KMI)?

Kroppsmasseindeksen (KMI) er et tall som beregnes ut fra høyden og vekten din. Det er ikke en presis beregning av prosent av kroppsfett, men det er et enkelt verktøy for å bruke for å vurdere om vekten din er sunn eller usunn.