Go to the page content
Fedme | 6 min. lesetid

Fedme – en kronisk sykdom med mange årsaker

Det er en rekke ulike faktorer som bidrar til at personer utvikler fedme. Derfor er det viktig å formidle kunnskap om fedme – slik at alle som sliter med sykdommen blir møtt med åpenhet, forståelse og respekt.

Vektøkning som fører til fedme, er i hovedsak resultatet av et misforhold mellom energiinntak og energiforbruk. Dette kan fort gi et galt inntrykk av at det er enkle løsninger for å møte de utfordringene som vektøkning og fedme medfører.  Det er imidlertid kombinasjoner av fysiologiske, psykologiske, genetiske, miljømessige og sosioøkonomiske faktorer som sammen bidrar til overvekt og utviklingen av fedme (1). Det gjør det mer komplisert å finne en effektiv tilnærming til vektreduksjon hos hver enkelt. 

Flere ulike faktorer som bidrar til overvekt:

 

Overvekt er et resultat av at kalorier som blir inntatt overstiger kalorier som blir forbrukt gjennom kroppens grunnleggende energiforbruk (såkalt basalmetabolisme) og fysisk aktivitet.  Dette medfører lagring av fettvev og endringer i fettceller som i sin tur innebærer endringer i nivåene av hormoner som styrer appetitt og metthetsfølelse. Effektene av disse hormonene vanskeliggjør hensiktsmessige endringer i kostholdet og evne til å redusere og holde vekten nede over tid (2-4).   

 • Psykiske lidelser og stress er knyttet til overspising og kan bidra til utvikling av fedme (5).   
 • Noen mennesker er arvelig (genetisk) disponert for å utvikle fedme. Det er en rekke forskjellige gener som bidrar til denne effekten (6-8).   
 • Studier viser til dels store forskjeller i forekomst av fedme knyttet til utdanningsnivå, inntekt, bosted og yrkesstatus (9,10).   
 • Teknologiske fremskritt har ført til redusert fysisk aktivitet i arbeid, transport og fritid (11-12).   
 • Tidsklemmer knyttet til livsstil og økt tilgang til kaloririk ferdigprodusert mat til lave priser bidrar til uheldig kosthold (11-12)  
 • Sykdommer og visse legemidler kan bidra til vektøkning og fedmeutvikling (13-16). 
Nedstemt anonym kvinne

Flere ulike faktorer som bidrar til overvekt:


Overvekt er et resultat av at kalorier som blir inntatt overstiger kalorier som blir forbrukt gjennom kroppens grunnleggende energiforbruk (såkalt basalmetabolisme) og fysisk aktivitet.  Dette medfører lagring av fettvev og endringer i fettceller som i sin tur innebærer endringer i nivåene av hormoner som styrer appetitt og metthetsfølelse. Effektene av disse hormonene vanskeliggjør hensiktsmessige endringer i kostholdet og evne til å redusere og holde vekten nede over tid (2-4).   

 • Psykiske lidelser og stress er knyttet til overspising og kan bidra til utvikling av fedme (5).   
 • Noen mennesker er arvelig (genetisk) disponert for å utvikle fedme. Det er en rekke forskjellige gener som bidrar til denne effekten (6-8).   
 • Studier viser til dels store forskjeller i forekomst av fedme knyttet til utdanningsnivå, inntekt, bosted og yrkesstatus (9,10).   
 • Teknologiske fremskritt har ført til redusert fysisk aktivitet i arbeid, transport og fritid (11-12).   
 • Tidsklemmer knyttet til livsstil og økt tilgang til kaloririk ferdigprodusert mat til lave priser bidrar til uheldig kosthold (11-12)  
 • Sykdommer og visse legemidler kan bidra til vektøkning og fedmeutvikling (13-16). 
Nedstemt anonym kvinne

Mangel på kunnskap kan føre til stigmatisering

Stigmatisering av personer med fedme kan utgjøre en betydelig utfordring (17). En vesentlig årsak til stigmatisering, er misoppfatninger om at det er den enkeltes ansvar og manglende evne eller vilje til å forholde seg hensiktsmessig til overvekt som er årsaken. Økt kunnskap om de komplekse årsaksforholdene som er knyttet til fedme – og de betydelige konsekvenser fedme kan ha for livskvalitet, sykdomskomplikasjoner og livslengde – har medført økende aksept for at fedme må anses som en potensielt kronisk og alvorlig sykdom. Dette kan bidra til å redusere stigma. Samtidig som det er viktig fordi det utløser rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten i form av utredning og /eller behandling (18).  

Overvektig nedstemt mann i singlet

Belastende diagnose

Mennesker som blir diagnostisert med fedme kan oppleve det som belastende og føle seg stigmatisert. Det er viktig å ta hensyn til at en person med betydelig fedme ikke nødvendigvis opplever seg selv som syk, selv om tilstanden rent helsemessig kan være alvorlig. Opplevelsen av å bli oppfattet som syk av andre kan være krenkende og kan komplisere en eventuell vanskelig livssituasjon ytterligere. 

En utfordrende sykdom å behandle

Fedme er en kronisk sykdom som det er vanskelig å behandle. Det er sammensatte årsaker som bidrar til at sykdom oppstår og hvorfor det er vanskelig for personer med fedme å gå ned i vekt, og ikke minst å holde vekten over tid. Det er imidlertid godt grunnlag for å hevde at fedme ikke skyldes dårlig viljestyrke. Det er derfor viktig å formidle kunnskap om hvorfor stigma oppstår og synliggjøre behovet for å møte mennesker med fedme med åpenhet, innsikt og respekt. Målsettingen må være å redusere stigma forbundet med fedme – og samtidig redusere de helsemessige konsekvenser av fedme som sykdom.

Overvektig kvinne ser seg i speilet

NO21CO00019

Referanser
 1. Hruby A, Hu FB. The Epidemiology of Obesity: A Big Picture. PharmacoEconomics. 2015;33(7):673-89.  
 2. Zhang Y, Liu J, Yao J, Ji G, Qian L, Wang J, et al. Obesity: pathophysiology and intervention. Nutrients. 2014;6(11):5153-83.  
 3. Sumithran P, Prendergast LA, Delbridge E et al. Long-term persistence of hormonal adaptations to weight loss. The New England journal of medicine. 2011;365(17):1597-604.  
 4. Ortiz VE, Kwo J. Obesity: physiologic changes and implications for preoperative management. BMC anesthesiology. 2015;15(97).  
 5. Collins JC, Bentz JE. Behavioural and Psychological Factors in Obesity. The Journal of Lancester General Hospital. 2009;4(4).  
 6. den Hoed M, Ekelund U, Brage S, Grontved A, Zhao JH, Sharp SJ, et al. Genetic susceptibility to obesity and related traits in childhood and adolescence: influence of loci identified by genome-wide association studies. Diabetes. 2010;59(11):2980-8.  
 7. Riveros-McKay F, Mistry V, Bounds R et al. Genetic architecture of human thinness compared to severe obesity. PLoS Genet. 2019;15(1):e1007603.  
 8. Pigeyre M, Yazdi FT, Kaur Y, Meyre D. Recent progress in genetics, epigenetics and metagenomics unveils the pathophysiology of human obesity. Clinical science (London, England : 1979). 2016;130(12):943-86.  
 9. Kuntz B, Lampert T. Socioeconomic factors and obesity. Deutsches Arzteblatt international. 2010;107(30):517-22.  
 10. Pampel FC, Denney JT, Krueger PM. Obesity, SES, and economic development: a test of the reversal hypothesis. Social science & medicine 2012;74(7):1073-81.  
 11. Cohen DAS-S. Obesity and the built environment: changes in environmental cues cause energy imbalances. International journal of obesity. 2008;32(7):137-42.  
 12. National Heart Lung and Blood Institute. Overweight and Obesity.  Tilgjengelig på: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/overweight-and-obesity. Lest dato: 28.02.2022
 13. Morton NM. Obesity and corticosteroids: 11β-hydroxysteroid type 1 as a cause and therapeutic target in metabolic disease. Molecular and cellular endocrinology. 2010;16(2):154-64.  
 14. Sanyal D, Raychaudhuri M. Hypothyroidism and obesity: An intriguing link. Indian journal of endocrinology and metabolism. 2016;20(4):554-7.  
 15. Tiryakioglu O, Ugurlu S, Yalin S et al. Screening for Cushing's syndrome in obese patients. Clinics. 2010;65(1):9-13.  
 16. Gafoor R, Booth HP, Gulliford MC. Antidepressant utilisation and incidence of weight gain during 10 years' follow-up: population based cohort study. BMJ. 2018;361:k1951.  
 17. Ueland V. Stigmatisation and shame – a qualitative study of living with obesity. Sykepleien Forskning 2019 14(77012)(e-77012) 
 18. Helsedirektoratet. Prioriteringsveileder, sykelig overvekt. Tilgjengelig på: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/sykelig-overvekt. Lest dato: 28.02.2022.

Relaterte artikler