Go to the page content
Psykologi | 5 min. lesetid

Følelser spiller en nøkkelrolle når det gjelder å håndtere vekt

Det er mange grunner til at vi går opp og ned i vekt. Noen ganger er disse grunnene knyttet til hvordan vi føler oss. Å spise for å føle seg bedre blir ofte referert til som emosjonell spising – og dette er grunnen til at vi noen ganger har behov for psykisk støtte i stedet for kostholdsråd.

Kroppen vår er tett koblet sammen med sinnet. Bare tenk på hvordan kroppen umiddelbart reagerer når du er nervøs – du blir tørst og svett i hendene. Det som skjer inne i hodet vårt kan også øke faren for at vi utvikler helserelaterte problemer – vi kan bli enda mer utsatt for overvekt.

"Noen mennesker bruker mat for å takle vanskelige situasjoner og berolige følelsene sine når det ikke er noe annet som virker. Dette kan fungere på kort sikt, men over tid kan det bli en utfordring i seg selv."

- Forman E & Butryn M. Effective Weight Loss: An Acceptance-Based Behavioral Approach - Treatments That Work.

Ingen av oss kan forvente at vi føler oss blide og lykkelige hele tiden. Derfor må vi alle finne ulike måter å håndtere følelsene våre på. Noen mennesker ser på tv-serier i stedet for å få den søvnen de har behov for. Andre strategier for å håndtere følelsene kan være røyking, drikking, spilling eller shopping.

Noen bruker mat for å takle vanskelige situasjoner og berolige følelsene sine når det ikke er noe annet som virker. Dette kan fungere på kort sikt, men over tid kan det bli en utfordring i seg selv.

Psykologer kaller denne adferden for emosjonell spising. Alle gjør vi det av og til –  men noen av oss gjør det mer enn andre. Stress, depresjon og angst kan alle være faktorer. Det kan også store livshendelser som å stifte familie, bytte jobb eller flytte. Eller til og med hendelser tidlig i livet, som traumatiske barndomsopplevelser.

Håndtering av traumer og smerte

Dette var tilfelle for Vicki Mooney, som brukte mat for å takle oppveksten i et hjem med en mishandlende far. Da hun fylte 28 år veide hun 180 kilo.

«For å kunne takle traumene spiste jeg en sjokolade. Jeg gikk inn på rommet mitt, og selv om jeg gikk gjennom disse sterke følelsene og smertene, spiste jeg en sjokolade og følte meg litt bedre», forteller hun.

Emosjonell spising kan ha mange ulike årsaker. For noen, som Vicki, er det knyttet til alvorlige emosjonelle traumer og smerte. Det er imidlertid ikke like enkelt for alle å knytte sin emosjonelle spising til en konkret årsak eller livshendelse. For noen mennesker kan det være forårsaket av stress.

Den onde sirkelen ved emosjonell spising

Når vanen først er etablert, kan den ofte leve sitt eget liv. Mange emosjonelle spisere forteller at det føles på samme måte som andre avhengigheter, for eksempel røyking.

Dette kan skape en ond sirkel. Det starter med spising for å berolige følelser, som gir en midlertidig lindring. Så føler du imidlertid skam for å ha overspist – som starter sirkelen på nytt.

«For å kunne håndtere traumene spiste jeg en sjokolade, og følte meg litt bedre.»

-Vicki Mooney

Sirkelen drives også av de negative opplevelsene som er vanlige for mennesker som lever med stor overvekt. Overvektige mennesker føler seg ofte avvist av samfunnet, eller de føler at de ikke mottar den støtten og forståelsen som de har behov for fra familie, venner eller helsepersonell.

Finn støtten du trenger

Det kan være betryggende å vite at det å gjøre små endringer i hvordan vi lever og tenker, kan ha en enorm påvirkning på vår mentale helse. Noen ganger trenger vi bare noen andres synspunkter for å hjelpe oss med å legge merke til hvilke endringer som må gjøres – og hvordan vi kan gjøre dem. Denne personen kan være en venn, et familiemedlem eller helsepersonell.

Sad woman sitting on the coach with a tissue in her hand and a professional making notes

Ett sted å starte, er å se på kilden til de negative følelsene våre. Noen ganger handler det bare om å oppdage hva de er, og det kan være et viktig steg i seg selv. En psykolog kan hjelpe deg på denne reisen.

"Heldigvis kan selv små endringer i hvordan vi lever og tenker ha en enorm påvirkning på vår mentale helse."

-Forman E & Butryn M. Effective Weight Loss: An Acceptance-Based Behavioral Approach - Treatments That Work.

En annen tilnærming er å endre måten vi reagerer på følelsene våre på. I dette tilfellet har atferdsterapi – som hjelper deg med å forstå og endre tankemønstre, spising og aktivitet – vist seg å være effektivt.

Er du usikker på hvor du kan få hjelp, eller hvem du kan snakke med? En god start er å kontakte fastlegen din, eller annet helsepersonell som du har tillit til.

NO20OB00013

Referanser
  • Luppino FS et al. Overweight, Obesity, and Depression. (Overvekt, fedme og depresjon) Arch Gen Psychiatry 2010; 67:220–9.
  • Freedhoff Y & Sharma AM. Best Weight – A practical guide to office-based obesity management. (Best vekt – En praktisk veiledning til kontorbasert fedmehåndtering) Canadian Obesity Network 2010.
  • Forman E & Butryn M. Effective Weight Loss: An Acceptance-Based Behavioral Approach - Treatments That Work (Workbook Ed.). (Vektnedgang: En akseptbasert atferdstilnærming - Behandlinger som fungerer (Arbeidsbokutgave) New York: Oxford University Press 2016.
  • Luppino FS et al. Overweight, Obesity, and Depression. (Overvekt, fedme og depresjon) Arch Gen Psychiatry 2010; 67:220–229.
  • Smith LH & Holm L. Obesity in a life-course perspective: An exploration of lay explanations of weight gain. (Fedme i et levetidsperspektiv: En utforsking av overliggende årsaker til vektøkning) Scandinavian Journal of Public Health 2011; 39:396–402.
  • Nguyen-Rodriguez ST, Chou C, Unger JB & Spruijt-Metz D. BMI as a moderator of perceived stress and emotional eating in adolescents. (BMI som en moderator av oppfattet stress og emosjonell spising hos ungdom) Eating Behaviors 2008; 9:238–246.
  • Rand K et al. It is not the diet; it is the mental part we need help with. (Det er ikke kostholdet, men den mentale delen vi trenger hjelp med) A multilevel analysis of psychological, emotional, and social well-being in obesity. (En flernivåanalyse av psykologisk, emosjonell og sosial velvære med overvekt) International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2017; 12:1-14.
  • Gomez-Rubalcava S, Stabbert K & Phelan S. Behavioral Treatment of Obesity. (Atferdsbehandling av fedme) I: Thomas A Wadden & George A Bray (eds.). Handbook of Obesity Treatment. (Håndbok for fedmebehandling) New York: Guilford Press 2018.

Relaterte artikler