Go to the page content
Genetikk | 5 min. lesetid

Vekten styres av genene dine

Dårlig kosthold, høyt stressnivå og lite aktivitet får ofte skylden for å forårsake fedme. Forskning viser derimot at vekten i stor grad styres av genene våre.

Vi mennesker er forskjellige. Akkurat som vi er født med vår egen øyefarge, kan vi bli født med en egen tendens til å legge på oss. Vi klandrer ingen for øyenfargen de har, så vi bør heller ikke klandre folk som er genetisk disponert til å legge på seg.

Sammenhengen mellom gener og fedme

Det har blitt forsket på sammenhengen mellom gener og fedme i lang tid. En av de tidligste studiene ble foretatt ved universitetet i Michigan i 1952; der gjennomførte de en studie som omfattet 81 tvillingpar. Tvillingene ble målt på ulike måter, inkludert fotlengde, underarmslengde og neselengde. Poenget med målingene var å avdekke hvorvidt egenskapene var nedarvet fra foreldrene, altså det vi kaller arvelighet. Undersøkelsen viste at de egenskapene med høyest arvelighet var kroppsvekt og livvidde.

Det har siden blitt utført lignende studier på eneggede tvillinger. Resultatene viser klart at tvillingparene som oftest var like i vekt, uavhengig av om de hadde vokst opp sammen eller hver for seg. I dag regner vi at det genetiske bidraget er på mellom 40-70 %. Med andre ord: Genene du arver fra foreldrene dine kan ha stor betydning for hvorvidt du utvikler fedme – eller ikke.  

Hvordan påvirker genene vekten din?

 

Dette er et område som det stadig blir forsket på, men vi vet blant annet at genene påvirker: 

 • Hvor mye mat vi spiser om gangen 
 • Hvordan vi responderer på metthetsfølelse 
 • Hvor mye glede vi opplever ved å spise visse typer mat 
 • Hvor mye energi kroppens grunnleggende funksjoner behøver 
 • Hvordan og hvor i kroppen overflødige kalorier lagres som fett 

Disse faktorene har lite å gjøre med personlighet og livsstilsvalg – de drives av hvilke gener vi har med oss i bagasjen.

Overvektige tvillinger klemmer
Overvektige tvillinger klemmer

Hvordan påvirker genene vekten din?

 

Dette er et område som det stadig blir forsket på, men vi vet blant annet at genene påvirker: 

 • Hvor mye mat vi spiser om gangen 
 • Hvordan vi responderer på metthetsfølelse 
 • Hvor mye glede vi opplever ved å spise visse typer mat 
 • Hvor mye energi kroppens grunnleggende funksjoner behøver 
 • Hvordan og hvor i kroppen overflødige kalorier lagres som fett 

Disse faktorene har lite å gjøre med personlighet og livsstilsvalg – de drives av hvilke gener vi har med oss i bagasjen.  

Hvilken rolle spiller miljøfaktorene?

Hvis vekten vår virkelig styres av genene – hvorfor er det da et større antall mennesker som lever med fedme i dag sammenlignet med for hundre år siden? «Genetikk lader pistolen,» forklarer genetiker Francis Collins, «Men det er miljøet som trykker på avtrekkeren.»

Genene våre har ikke endret seg gjennom de siste hundre årene. Faktisk har de vært stort sett uendret i de siste 50 000 årene. Det som derimot har gjennomgått drastiske endringer, er miljøet vi lever i. Enkelte av genene våre kan aktiveres av disse miljøendringene, noe som fører til at enkelte av oss utvikler allergier, mens andre opplever større risiko for fedme. Det er viktig å innse at vi i dag lever i et helt annet miljø enn forfedrene våre, med andre typer stress, mat og teknologi. Dette påvirker genene våre på en helt ny måte.

Genetikk gjør oss mer utsatt for fedme

 

Professor Joseph Proietto har spesialisert seg på forskning innen fedme. Han forklarer det genetiske grunnlaget for fedme ved å be oss om å se for oss to gryter med ulike størrelser; den ene gryten kan inneholde fem liter, mens den andre kan inneholde femti liter. Grytene står ute i regnet over natten, og om morgenen er begge fulle av vann.

Det er ingen stor overraskelse at den store gryten nå inneholder mer vann enn den lille. Proietto forklarer dette ved at den store gryten ble laget for å inneholde mer vann. «Med andre ord: Du behøver både den genetiske sammensetningen (hvordan gryten er laget) og miljøet (regnet) for å utvikle fedme,» forklarer han.

Potter i regnet

Genetikk gjør oss mer utsatt for fedme

 

Professor Joseph Proietto har spesialisert seg på forskning innen fedme. Han forklarer det genetiske grunnlaget for fedme ved å be oss om å se for oss to gryter med ulike størrelser; den ene gryten kan inneholde fem liter, mens den andre kan inneholde femti liter. Grytene står ute i regnet over natten, og om morgenen er begge fulle av vann.

Det er ingen stor overraskelse at den store gryten nå inneholder mer vann enn den lille. Proietto forklarer dette ved at den store gryten ble laget for å inneholde mer vann. «Med andre ord: Du behøver både den genetiske sammensetningen (hvordan gryten er laget) og miljøet (regnet) for å utvikle fedme,» forklarer han.

Potter i regnet
Overvektig pasient på legekontor

Få profesjonell hjelp til å håndtere vekten! 

Vi kan ikke endre genene våre, men vi kan bruke informasjonen vi har til å foreta kunnskapsbaserte beslutninger relatert til vekten vår. Det er viktig å vite at variasjonen i genene våre betyr at vi responderer ulikt på ulike typer behandlinger. Det som fungerer for deg, virker kanskje ikke for en annen. For en effektiv behandling tilpasset dine behov, anbefaler vi derfor at du tar kontakt med fastlegen din.

NO21CO00016
 
Referanser
 • Clark PJ. The heritability of certain anthropometric characters as ascertained from measurements of twins. Am J Hum Cenet 1956; 8:49-54.
 • Waalen J. The genetics of human obesity. Translational Research 2014; 164(4):293–301.
 • Guyenet S. The hungry brain. Outsmarting the instincts that make us overeat. New York: Flatiron 2017.
 • Wadden TA, Bray GA, Alamuddin N, et al., red. Handbook of Obesity Treatment, second edt. 2018, New York: Guilford Press
 • Guyenet SJ & Schwartz MW. Regulation of Food Intake, Energy Balance, and Body Fat Mass: Implications for the Pathogenesis and Treatment of Obesity. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2012; 97:745–755.
 • Morris R. Stranger in a strange land: an optimal-environments account of evolutionary mismatch. Synthese 2018;1-26.
 • Qi L. & Cho YA. Gene-environment interaction and obesity; Nutr. Rev. 2008; 66(12):684–694.
 • Bell CG, Walley AJ & Proguel P. The genetics of human obesity. Nature Reviews - Genetics 2005; 6:221-234.
 • Proietto J. Body Weight Regulation. Essential Knowledge to lose weight and keep it off. Xlibris 2016.

Relaterte artikler