Go to the page content


Fedmeperspektiver

Over 650 millioner mennesker lever med fedme over hele verden, mer enn dobbelt så mange som for bare 20 år siden. Til tross for denne dramatiske økningen, har ikke samfunnet en helhetlig forståelse av hva det vil si å leve med fedme. Inni all statistikken finner man mennesker hvis retning i livet er endret, og der partnere, barn og familier til disse menneskene også har blitt påvirket av fedme.

I denne delen retter vi søkelyset på historiene deres for å hjelpe oss å forstå bedre hva det egentlig betyr å leve med fedme, og lære av erfaringene til de pårørende.

 

 

NO20OB00039

Referanser

World Health Organization. Obesity and Overweight Factsheet no. 311. https://www.who.int/health-topics/obesity/  Åpnet Juni 2020.