Go to the page content


Fedmeperspektiver

Over 650 millioner mennesker over hele verden lever med fedme. Hvordan påvirker det livet? Her retter vi søkelyset mot noen av disse historiene for å forstå hva det betyr å leve med fedme – og hva vi kan lære av deres erfaringer.  

 

 

NO21CO00065

Referanser

World Health Organization. Obesity and Overweight Factsheet no. 311. https://www.who.int/health-topics/obesity/  Lest Juni 2020.