Go to the page content


Hjelp til å kontrollere vekten

Å kontrollere fedme og overvekt er en livslang prosess. For mange oppleves det som en ensom kamp som ofte kan virke ganske håpløs – men den behøver ikke være det.

 

 

 

NO22CO00203