Go to the page content


Hvorfor er vektreduksjon vanskelig?

Fedme er en kompleks sykdom med sterke genetiske, miljømessige og nevrobiologiske påvirkninger. Det gjør at det er tøft for mange å kjempe mot overvekten. 

 

 

NO22CO00198