Go to the page content


Praktiske råd

Å håndtere fedme er en omfattende og livslang prosess. Her finner du artikler som omhandler vitenskapelig anerkjente behandlingsalternativer og praktiske tips som kan gjøre hverdagen litt enklere. 

 

 

NO21CO00072