Go to the page content
Pandemi | 3 min. lesetid

Fedme og COVID-19: Hold deg trygg og ikke gi opp

I løpet av de siste måneder har verden blitt rammet av det globale utbruddet av koronaviruset (COVID-19). Millioner av mennesker har blitt bedt om å være hjemme, ofte uten å være i stand til å møte familie og venner.

Novo Nordisk bryr seg om alle pasienter, inkludert personer som lever med fedme og andre alvorlige kroniske sykdommer. Våre tanker går til de som er direkte berørt, de som er pårørende til et familiemedlem som er smittet, og de som ikke direkte er berørt, men som bærer på en langvarig bekymring for situasjonen. Novo Nordisk er forpliktet til å sikre uavbrutt levering av våre legemidler og til å støtte lokale myndigheter, helsemyndigheter og pasientorganisasjoner ved å gjøre det vi kan for å forbedre forsyningen av helsetjenester og forskningskompetanse. Vi sørger også for informasjon for å hindre bekymringer knyttet til tilgjengeligheten av våre legemidler (se novonordisk.no).

COVID-19 er en alvorlig sykdom med stor innvirkning på folkehelsen, så det må utvises stor forsiktighet for å forhindre smitte av sykdommen. Grunnen er at eldre mennesker og mennesker med eksisterende medisinske tilstander inkludert diabetes, hypertensjon, hjertesykdom, lungesykdommer og fedme har høyere risiko for å oppleve komplikasjoner og bli alvorlig syke.

Som World Obesity Federation (WOF) har poengtert, «forhold relatert til fedme ser ut til å forverre effekten av COVID-19». Flere fedmeorganisasjoner legger fokus på at mennesker med en BMI over 40 må være ekstra forsiktige, og bør unngå smitte.

Beskytt de du bryr deg om, og bli hjemme. Alle som opplever symptomer på COVID-19 må følge anbefalingene fra WHO og de lokale helsemyndighetene der de bor.

Spesiell forsiktighet anbefales for mennesker med en KMI over 40.

-European Association for the Study of Obesity, Public Health England, Obesity Society US

Selv om det er en naturlig reaksjon å hamstre, er det ikke nødvendig å bygge opp et eget lager med legemidler. Novo Nordisk er godt forberedt på å håndtere utfordrende situasjoner og har en interne rutiner som sikrer langsiktig forsyning. For tiden har vi ikke leveringsproblemer i produksjonen, distribusjonen eller lagerstedene.

Vi er klar over at helsemyndigheter og apoteker i noen land gjør sitt beste for å sikre at viktige legemidler alltid er tilgjengelige for de som trenger det. Vi er i nær kontakt med våre samarbeidspartnere for å holde oversikt over lagerbeholdningen og iverksette nødvendige tiltak ved behov.

Smiling woman sitting in the sun with her daughter next to her.

Beskytt de du bryr deg om, og bli hjemme.

-World Health Organisation

Tips og lenker

Siden det kan være spesielt utfordrende å holde seg hjemme og takle usikkerheten, snakket vi med Dr. Michael Vallis en helsepsykolog og førsteamanuensis for Family Medicine ved Dalhousie University i Canada for å få innsikt i de emosjonelle reaksjonene folk har til koronaviruspandemien – og hva som kan gjøres med dem, sjekk ut Å klare seg i COVID-19s tid

Nyttige lenker:

NO20OB00031

Referanser
 • WHO: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
 • Diabetes Canada: https://www.diabetes.ca/resources/tools---resources/faq-about-covid-19-and-diabetes
 • ADA: https://www.diabetes.org/diabetes/treatment-care/planning-sick-days/coronavirus
 • IDF: https://www.idf.org/our-network/regions-members/europe/europe-news/196-informa-tion-on-corona-virus-disease-2019-covid-19-outbreak-and-guidance-for-people-with-diabe-tes.html
 • Diabetes UK: https://www.diabetes.org.uk/about_us/news/coronavirus
 • WOF: https://www.worldobesity.org/news/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-for-peo-ple-living-with-obesity
 • CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
 • Obesity UK guidance: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults
 • CDC: https://www.cdc.gov/flu/highrisk/index.htm
 • The Obesity Society: https://www.obesity.org/download/3327/
 • https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus Lest Juni 2020

Relaterte artikler