Go to the page content
Pandemic | 3 min. lesetid

Fedme og COVID-19: Hold deg trygg og ikke gi opp

I løpet av de siste årene har verden blitt rammet av det globale utbruddet av koronaviruset (COVID-19). Millioner av mennesker har blitt bedt om å være hjemme, ofte uten å være i stand til å møte familie og venner.

Novo Nordisk bryr seg om alle pasienter, inkludert personer som lever med fedme og andre alvorlige kroniske sykdommer. Våre tanker går til de som er direkte berørt, de som er pårørende til et familiemedlem som er smittet, og de som ikke direkte er berørt, men som bærer på en langvarig bekymring for situasjonen. Novo Nordisk er forpliktet til å sikre uavbrutt levering av våre legemidler og til å støtte lokale myndigheter, helsemyndigheter og pasientorganisasjoner ved å gjøre det vi kan for å forbedre forsyningen av helsetjenester og forskningskompetanse. 

Medicine being handed from a healthcare professional to a recipient.

Novo Nordisk er forpliktet til å sikre uavbrutt levering av legemidlene våre.

-Lars Fruergaard Jørgensen, President and CEO, Novo Nordisk

COVID-19 er en alvorlig sykdom med stor innvirkning på folkehelsen, så det må utvises stor forsiktighet for å forhindre smitte av sykdommen. Grunnen er at eldre mennesker og mennesker med eksisterende medisinske tilstander inkludert diabetes, hypertensjon, hjertesykdom, lungesykdommer og fedme har høyere risiko for å oppleve komplikasjoner og bli alvorlig syke.

Som World Obesity Federation (WOF) har poengtert, «forhold relatert til fedme ser ut til å forverre effekten av COVID-19». Flere fedmeorganisasjoner legger fokus på at mennesker med en KMI over 40 må være ekstra forsiktige, og bør unngå smitte.

Alle som opplever symptomer på COVID-19 må følge anbefalingene fra WHO og de lokale helsemyndighetene der de bor.

Spesiell forsiktighet anbefales for mennesker med en KMI over 40.

-European Association for the Study of Obesity, Public Health England, Obesity Society US

 

Vi er klar over at helsemyndigheter og apoteker i noen land gjør sitt beste for å sikre at viktige legemidler alltid er tilgjengelige for de som trenger det. Vi er i nær kontakt med våre samarbeidspartnere for å holde oversikt over lagerbeholdningen og iverksette nødvendige tiltak ved behov.

Tips og lenker

Siden det kan være spesielt utfordrende å holde seg hjemme og takle usikkerheten, snakket vi med Dr. Michael Vallis er helsepsykolog og førsteamanuensis for Family Medicine ved Dalhousie University i Canada. er kan du lese hans forklaring på de emosjonelle reaksjoner folk kan ha til nedstenging og usikkerheten man opplevde i koronaviruspandemien, samt hva som kan gjøres for å håndtere det.

Nyttige lenker:

NO21CO00074

Referanser
 • WHO: Tilgjengelig på: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 Lest 28.02.2022
 • Diabetes Canada: Tilgjengelig på:https://www.diabetes.ca/resources/tools---resources/faq-about-covid-19-and-diabetes Lest 28.02.2022
 • American Diabetes Association: Tilgjengelig på:https://www.diabetes.org/diabetes/treatment-care/planning-sick-days/coronavirus Lest 28.02.2022
 • International Diabetes Federation: Tilgjengelig på:https://www.idf.org/our-network/regions-members/europe/europe-news/196-informa-tion-on-corona-virus-disease-2019-covid-19-outbreak-and-guidance-for-people-with-diabe-tes.html Lest 28.02.2022
 • Diabetes UK: Tilgjengelig på:https://www.diabetes.org.uk/about_us/news/coronavirus Lest 28.02.2022
 • World Obesity Federation: Tilgjengelig på: https://www.worldobesity.org/news/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-for-peo-ple-living-with-obesity Lest 28.02.2022
 • Centers for Disease Control and Prevention: Tilgjengelig på: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html Lest 28.02.2022
 • Obesity UK guidance: Tilgjengelig på:https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults Lest 28.02.2022
 • Centers for Disease Control and Prevention: Tilgjengelig på:https://www.cdc.gov/flu/highrisk/index.htm Lest 28.02.2022
 • The Obesity Society: Tilgjengelig på:https://www.obesity.org/download/3327/ Lest 28.02.2022
 • Helsedirektoratet. Beredskap og krisehåndtering..Tilgjengelig på: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus Lest Juni 2020

Relaterte artikler

Kronisk stress påvirker vekten
Tips | 5 min. lesetid

Kronisk stress påvirker vekten

Det er vanlig å føle seg stresset i ny og ne, men kronisk stress kan påvirke både vekten og helsen din negativt.