Go to the page content
Verktøy | 5 min. lesetid

Hva er din kroppsmasseindeks (KMI)?*

Kroppsmasseindeksen (KMI), også kjent som BMI, er et tall som beregnes ut fra din høyde og vekt. KMI er ikke en presis beregning av kroppens fettprosent , men et enkelt verktøy for å vurdere om vekten din er sunn eller usunn.

Verdens helseorganisasjon og andre helseorganisasjoner benytter tre kategorier for å klassifisere fedme:

Fedme grad I:   30,0–34,9

Fedme grad II:  35,0–39,9

Fedme grad III: Over 40  

KMI-klassene er basert på effekten økt grad av kroppsfett har på en persons helse, forventet levetid og risiko for utvikling av sykdommer. Når KMI-verdien øker, øker også risikoen for noen sykdommer. Du kan bruke KMI som utgangspunkt når du skal snakke med fastlegen om vekt-, helse- og behandlingsmulighetene dine. 

KMI er en nyttig måleenhet for de fleste over 18 år. Det er imidlertid viktig å vite at KMI er et estimat som ikke fullt ut tar hensyn til alder, etnisitet, kjønn og kroppsbygning.

Beregn din KMI

cm
ft
in
kg
st
lb

Din KMI er:

__

Din vektklassifisering:

__

Undervekt

Å være undervektig kan være et tegn på at du ikke spiser nok eller at du kan være syk. Hvis du er undervektig bør du ta kontakt med fastlegen din for videre utredning.

Normal vekt

Det medisinske miljøet anbefaler at du holder vekten innenfor dette området.

Overvekt

Personer som faller inn i denne kategorien kan risikere å utvikle fedme. De kan også være i fare for å utvikle andre helseproblemer, eller at nåværende helseproblemer forverres. Det anbefales å konsultere helsepersonell med opplæring i fedmehåndtering. 

* Begrepet «pre-fedme» er introdusert som et alternativ til «overvektig»  klassifisert av World Health Organization (WHO)

Det finnes to anbefalinger for personer under kategorien pre-fedme fra europeiske og amerikanske kliniske retningslinjer for fedmebehandling hos voksne.

Anbefalingen for personer med en KMI på mellom 25,0 og 29,9 og som ikke har vektrelaterte helseproblemer (dvs. høyt blodtrykk eller høyt kolesterol) er å forhindre ytterligere vektøkning gjennom sunn mat og økt fysisk aktivitet.

For personer med en KMI på mellom 27 og 29,0, og som også har vektrelaterte helseproblemer, er anbefalingen å gå ned i vekt ved å kombinere livsstilsendringer og medisiner mot fedme for å oppnå vekttap og forbedre helse- og livskvalitet.

Fedme I

Personer med KMI som er 30 eller over kan ha fedme, som defineres som en unormal eller overdreven mengde fett som kan være dårlig for helsen. I dag anerkjenner en rekke helseorganisasjoner fedme som en kronisk, men håndterbar sykdom.

Verdens helseorganisasjon og andre helseorganisasjoner benytter tre kategorier av fedme:

 Fedmeklassifisering

 KMI

 Klasse I

 30,0–34,9

 Klasse II

 35,0–39,9

 Klasse III

 Over 40

KMI-klassene er basert på effekten mye kroppsfett har på en persons helse, forventet levetid og risiko for utvikling av sykdommer. Når KMI-en øker, øker også risikoen for noen sykdommer.  

Det anbefales at personer med en KMI på 30 eller mer rådfører seg med helsepersonell med opplæring i fedmebehandling for diagnostisering, risikovurdering og behandling av fedme og vektrelaterte helseproblemer.

Målet med å håndtere og behandle fedme er ikke bare å gå ned i vekt, men også å forbedre helsen og redusere risikoen for andre helseproblemer. Bare ved å gå ned litt i vekt, som fem prosent av kroppsvekten eller mer, og å holde vekttapet ved like, kan det forbedre det totale velværet, samtidig som det reduserer risikoen for vektrelaterte komplikasjoner.

Det finnes en rekke vitenskapelig anerkjente behandlingsalternativer for fedme som kan anbefales avhengig av individuelle behov, helsestatus og hvorvidt du opplever vektrelaterte komplikasjoner. Behandlingen kan inkludere en kombinasjon av følgende alternativer**:

* Fedmeoperasjoner vurderes generelt for personer med en KMI på over 35 og som også har vektrelaterte komplikasjoner. Det vurderes også generelt for personer med en KMI på 40 eller mer.

** Ansvarsfraskrivelse: Denne informasjonen er ikke en erstatning for råd fra helsepersonell. Hvis du har spørsmål om helsen din, bør du snakke med fastlegen din eller annet kvalifisert helsepersonell.

Fedme II

Personer med KMI som er 30 eller over kan ha fedme, som defineres som en unormal eller overdreven mengde fett som kan være negativt for helsen. I dag anerkjenner en rekke helseorganisasjoner fedme som en kronisk, men håndterbar sykdom.

Verdens helseorganisasjon og andre helseorganisasjoner har tre kategorier av fedme:

 Fedmeklassifisering

 KMI

 Klasse I

 30,0–34,9

 Klasse II

 35,0–39,9

 Klasse III

 Over 40

KMI-klassene er basert på effekten mye kroppsfett har på en persons helse, forventet levetid og risiko for utvikling av sykdommer. Når BMI-en øker, øker også risikoen for noen sykdommer.  

Det anbefales at personer med en KMI på 30 eller mer rådfører seg med helsepersonell med opplæring i fedmebehandling for diagnostisering, risikovurdering og behandling av fedme og vektrelaterte helseproblemer.

Målet med å håndtere og behandle fedme er ikke bare å gå ned i vekt, men også å forbedre helsen og redusere risikoen for andre helseproblemer. Bare ved å gå ned litt i vekt, som fem prosent av kroppsvekten eller mer, og å holde vekttapet ved like, kan det forbedre det totale velværet, samtidig som det reduserer risikoen for vektrelaterte komplikasjoner.

Det finnes en rekke vitenskapelig anerkjente behandlingsalternativer for fedme som kan anbefales avhengig av individuelle behov, helsestatus og hvorvidt du opplever vektrelaterte komplikasjoner. Behandlingen kan inkludere en kombinasjon av følgende alternativer**:

* Fedmeoperasjoner vurderes generelt for personer med en KMI på over 35 og som også har vektrelaterte komplikasjoner. Det vurderes også generelt for personer med en KMI på 40 eller mer.

** Ansvarsfraskrivelse: Denne informasjonen er ikke en erstatning for råd fra helsepersonell. Hvis du har spørsmål om helsen din, bør du snakke med fastlegen din eller annet kvalifisert helsepersonell.

Fedme III

Personer med KMI som er 30 eller over kan ha fedme, som defineres som en unormal eller overdreven mengde fett som kan være dårlig for helsen. I dag anerkjenner en rekke helseorganisasjoner fedme som en kronisk, men håndterbar sykdom.

Verdens helseorganisasjon og andre helseorganisasjoner har tre kategorier av fedme:

 Fedmeklassifisering

 KMI

 Klasse I

 30,0–34,9

 Klasse II

 35,0–39,9

 Klasse III

 Over 40

KMI-klassene er basert på effekten mye kroppsfett har på en persons helse, forventet levetid og risiko for utvikling av sykdommer. Når KMI-en øker, øker også risikoen for noen sykdommer.  

Det anbefales at personer med en KMI på 30 eller mer rådfører seg med helsepersonell med opplæring i fedmebehandling for diagnostisering, risikovurdering og behandling av fedme og vektrelaterte helseproblemer.

Målet med å håndtere og behandle fedme er ikke bare å gå ned i vekt, men også å forbedre helsen og redusere risikoen for andre helseproblemer. Bare ved å gå ned litt i vekt, som fem prosent av kroppsvekten eller mer, og å holde vekttapet ved like, kan det forbedre det totale velværet, samtidig som det reduserer risikoen for vektrelaterte komplikasjoner.

Det finnes en rekke vitenskapelig anerkjente behandlingsalternativer for fedme som kan anbefales avhengig av individuelle behov, helsestatus og hvorvidt du opplever vektrelaterte komplikasjoner. Behandlingen kan inkludere en kombinasjon av følgende alternativer**:

* Fedmeoperasjoner vurderes generelt for personer med en KMI på over 35 som også opplever vektrelaterte komplikasjoner. Det vurderes også generelt for personer med en KMI på 40 eller mer.

** Ansvarsfraskrivelse: Denne informasjonen er ikke en erstatning for råd fra helsepersonell. Hvis du har spørsmål om helsen din, bør du snakke med fastlegen din eller annet kvalifisert helsepersonell.

@
A link with your BMI result has been sent to the email address.
An error has occured. The email wasn't sent.

NO21CO00073

Referanser
 • World Health Organization. Obesity and overweight. Fact sheet 2018 : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight [hentet juli 2019].
 • Bray G et al. Obesity: a chronic relapsing progressive disease process. A position statement of the World Obesity Federation. Obesity Reviews 2017; 18:715–723.
 • U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration Center for Drug Evaluation and Research (CDER). Guidance for Industry Developing Products for Weight Management 2007.
 • Obesity Canada. Obesity in Canada. https://obesitycanada.ca/obesity-in-Canada/ [hentet juli 2019].
 • EASO. Milan Declaration: A Call to Action On Obesity. https://easo.org/2015-milan-declaration-a-call-to-action-on-obesity/ [hentet juli 2019].
 • American Medical Association. Annual Meeting: Resolutions 2012.
 • World Health Organization. Body mass index - BMI: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi [hentet juli 2019].
 • Wadden TA et al. Intensive Behavioral Therapy for Obesity Combined with Liraglutide 3.0 mg: A Randomized Controlled Trial. Obesity 2019; 27:75-86.
 • World Health Organization. Body mass index - BMI: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi [hentet juli 2019].
 • National Health and Medical Research Council. Clinical practice guidelines for the management of overweight and obesity in adults, adolescents and children in Australia 2013.
 • Yumuk V et al. European Guidelines for Obesity Management in Adults. Obesity Facts 2015; 8:402-424.

Relaterte artikler