decorational arrow Stress | 3 min. lesetid

Hvorfor velger vi mat for å mestre stress?

Det å føle seg stresset over lengre tid kan endre appetitten vår. Det kan gjøre oss mer utsatt for å utvikle fedme. Å lære seg å håndtere stress er en av strategiene som kan understøtte innsatsen din for å kontrollere vekten.

Det er helt normalt å føle seg stresset i utfordrende situasjoner. I en global Gallup-undersøkelse med 142 land i 2018, svarte 35 prosent at de føler seg stresset store deler av dagen. Dette stresset er ofte kortvarig og stimulerer oss til å handle slik at vi for eksempel når en kommende tidsfrist.

Hvis vi derimot føler oss stresset over lengre tid, kan det gå ut over helsen. Vi sover ikke like godt, og beveger oss mindre. Spisemønstrene våre endrer seg også, og vi får lyst på mer usunn mat. Disse stressreaksjonene kan gjøre oss mer utsatt for å utvikle fedme.

Crying woman sitting on a couch.

35 %

av mennesker sier de føler seg stresset store deler av dagen.

-Gallup’s Global Survey of 142 countries, 2019

Trøstemat fungerer som stresslindrer

Stress er en del av kroppens «kjemp eller flykt»-respons, som har hjulpet oss med å overleve farlige situasjoner i tusenvis av år. Vanligvis opplever vi det bare i kortere perioder av gangen. Folk føler seg imidlertid nå stresset i så store deler av dagen at denne responsen er aktivert kontinuerlig.

Når dette skjer vil kortisolnivået – et av de viktigste hormonene som er involvert i den biologiske stressresponsen – øke. En av effektene av økte kortisolnivåer er en økning i appetitten. Hvis vi føler oss kontinuerlig stresset, er det derfor også mer sannsynlig at vi spiser mer.

Og ikke hva som helst slags mat. Forskning har vist at vi blir mer tiltrukket av energirik mat når vi føler oss stresset. Dette kan være fordi disse matvarene kan hjelpe oss med en lindring av stresset. Det er derfor det kalles «trøstespising».

Stress får oss altså ikke bare til å ville spise mer, det endrer også typen mat vi ønsker å spise. Dette forklarer hvorfor folk som lever med fedme ofte har høyere kortisolnivåer enn normalt. Stress setter oss også i fare for å sove dårligere, drikke mer alkohol og bevege oss mindre, som alle øker risikoen for fedme.

Woman sitting on the mat at the seashore having view on the big wave and  jetty

Tiltak du kan gjøre for å håndtere stress

Hva kan vi så gjøre? Det finnes mange ulike strategier som kan hjelpe deg med å håndtere stressende situasjoner, og generelle stressfølelser. For en veiledning til å håndtere stress og stresspising, kan du lese artikkelen Ta vare på deg selv: 8 måter å håndtere stress – og vekt

NO20OB00012

Referanser
  • Gallup. Gallup Global Emotions 2019. https://www.gallup.com/analytics/248906/gallup-global-emotions-report-2019.aspx (Åpnet Juni 2020)
  • American Psychological Association. How stress affects your health: https://www.apa.org/helpcenter/stress [Åpnet juli 2019]. (Hvordan stress påvirker helsen din)
  • Stults-Kolehmainen MA & Sinha R. The Effects of Stress on Physical Activity and Exercise. (Effekten av stress på fysisk aktivitet og trening) Sports Medicine 2014; 44:81-121.
  • Zellner DA et al. Food selection changes under stress. (Endringer i matvalg under stress) Physiology and Behavior 2006; 87(5):789-793.
  • Valk ES, Savas M & Rossum E. Stress and Obesity: Are There More Susceptible Individuals? (Stress og fedme: Finnes det mer mottakelige personer?) Current Obesity Reports 2018; 7:193–203.
  • Forman E & Butryn M. Effective Weight Loss: An Acceptance-Based Behavioral Approach - Treatments That Work (Workbook Ed.). (Vektnedgang: En akseptbasert atferdstilnærming - Behandlinger som fungerer (Arbeidsbokutgave) New York: Oxford University Press 2016.
  • Harvard Mental Health Letter. Why stress causes people to overeat. https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/why-stress-causes-people-to-overeat [Åpnet juli 2019]. (Hvorfor stress gjør at folk overspiser)

Relaterte artikler