Go to the page content

Novo Nordisk husregler for sosiale medier

Vi ønsker innlegg og kommentarer velkommen og svarer gjerne på dine spørsmål, men vi forbeholder oss retten til å slette kommentarer og innlegg som ikke følger reglene beskrevet nedenfor.

Det er ikke tillatt med kommentarer eller linker som:

Omhandler legemidler, både reseptbelagte og ikke reseptbelagte produkter.

Dersom innlegget ditt refererer til et legemiddel - positivt eller negativt – sletter vi innlegget, da det gjelder spesielle regler for kommunikasjon angående legemidler. Hvis innlegget inneholder informasjon om bivirkninger og/eller produktfeil (reklamasjoner), er Novo Nordisk forpliktet til å registrere dette. Alle personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende regelverk.

Mer informasjon om Novo Nordisk sin håndtering av eventuelle meldinger om bivirkninger/produktfeil finnes her.

Omhandler temaer som ikke har noen relevans til innholdet på siden.

Vi ønsker å være et relevant forum for personer med overvekt og fedme. Derfor forbeholder vi oss retten til å slette innlegg som ikke er relevante eller betraktes som spam.

Inneholder sensitive personopplysninger angående helseforhold.

Vi forbeholder oss retten til å slette opplysninger vi vurderer som sensitive, enten de omhandler deg selv eller andre.

Bryter med reglene for en alminnelig god tone.

Vi sletter innlegg eller kommentarer som er skrevet med støtende språk, er ærekrenkende, kan oppleves som støtende, injurierende eller diskriminerende.

Ved gjentatte brudd på reglene forbeholder vi oss dessuten retten til å blokkere enkeltpersoner eller virksomheter periodevis – og ved gjentatte overtredelser, permanent.

Vær oppmerksom på at Novo Nordisk registrerer informasjon om rapporterte produktfeil og bivirkninger av hensyn til pasientsikkerhet og i samsvar med gjeldende regelverk. Vi er forpliktet til å rapportere informasjon om produktfeil og bivirkninger til helsemyndighetene i samsvar med gjeldene regelverk.

Dine personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og lagret i Novo Nordisk sin globale sikkerhetsdatabase.

Vil du lese mer om Novo Nordisk sin håndtering av personopplysninger, klikk her.

Med vennlig hilsen

Novo Nordisk

 

NO22CO00059