Go to the page content


Leva med obesitas

Över 650 miljoner människor runt om i världen lever med obesitas. Det är mer än dubbelt så många jämfört med för bara 20 år sedan. Trots denna dramatiska ökning har samhället fortfarande ingen verklig förståelse för vad det innebär att leva med obesitas. Bakom statistiken finns det verkliga människor vars liv har förändrats, och vars partner, barn och familjer också påverkas av obesitas. 

Vi har träffat några av dem.