Go to the page content


Tips & behandling

Att hantera obesitas är en livslång process, men det behöver inte vara en ensam resa. 

Vårdgivare utbildade i vikthantering kan hjälpa till längs vägen. De kan hjälpa till att utveckla en behandlingsplan som fungerar för varje enskild individ. 

Samtidigt spelar det egna arbetet, precis som vid andra kroniska sjukdomar, en viktig roll i obesitas. 

Här finns mer information om vetenskapligt beprövade behandlingsalternativ. Här finns också tips om hur man inleder ett samtal med sin vårdgivare och andra praktiska stöd och verktyg.