decorational arrow Tips | 5 min. läsningstid

9 frågor att ställa till sin läkare

Det kan vara svårt att starta ett samtal om obesitas, även med sin läkare, Dessa nio frågor kan bidra till att inleda en dialog och ta de första stegen mot att förstå vilka behandlingsalternativ för vikthantering som finns tillgängliga.

Alltför många människor försöker hantera sin vikt på egen hand - men det behöver inte vara så. Obesitas är en kronisk sjukdom och att hantera den är en livslång process. Att inleda ett samtal med sin läkare kan öppna upp dörrar till behandlingar, behandlingar som man kanske inte kände till eller annars skulle ha övervägt.

Curly-haired woman in a black dress with a spotted cardigan on top.

Pam Davies är certifierad bariatrisk sjuksköterska och lever också med obesitas. Utifrån sin erfarenhet föreslår hon att man ställer dessa nio frågor till sin läkare för att påbörja sin resa: 

1. Jag vill gå ner i vikt. Kan vi boka en tid så att jag kan få hjälp att skapa en behandlingsplan?

Att utveckla rätt plan tar tid. Varje vårdtagare kommer att behöva ett möte där det finns tid för ett samtal om just den personens vikt och önskningar inför framtiden. 

2. Vilken typ av behandling skulle du rekommendera till mig och varför?

Detta är en viktig fråga eftersom det inte finns en metod som fungerar för alla. Detta innebär att tester, provtagning och behandlingar kan variera beroende på individens förutsättningar. Fler olika omständigheter, hälsoproblem och tidigare behandlingar spelar roll. 

3. Kan du hjälpa mig så att jag får prata med en expert på obesitas?

Ingen kan förvänta sig att den allmänläkare de möter är expert på allt. Men det man kan förvänta sig är att om de inte vet så remitterar de vidare till en specialist. 

4. Vilken annan behandling bör jag överväga och varför?

En specialist på obesitas kommer att erbjuda ett antal olika behandlingar, ibland i kombination. Målet är att välja de behandlingar som bäst tar itu med anledningarna till varje individs viktökning, såsom biologi, psykologi och just den personens beteende. Vissa alternativ kan inkludera hälsosam mat, ökad fysisk aktivitet, medicinering mot obesitas eller bariatrisk kirurgi. Idealiskt innefattar behandlingen samarbete med en sjuksköterska, dietist, fysioterapeut och beteendespecialist.

5. Hur många av dina patienter uppnår och behåller sin målvikt?

Att ställa denna fråga kommer att ge svar på två saker: hur effektiv just den specifika läkarens metod att behandla obesitas är och hur väl de håller koll på sina patienter under behandlingen. Detta är viktigt eftersom man vill ha en läkare som engagerar sig i en långsiktig behandling.

6. Vad ser du som realistiska mål och hur kommer du att få stöd för att uppnå dem?

En läkare bör hjälpa sin patient med att identifiera meningsfulla och realistiska mål. Men det är lika viktigt att få stöd under processen. Ett vårdteam kan inkludera ett antal olika specialister. Dietister, psykologer, sjuksköterskor och fysioterapeuter kan alla vara till hjälp, beroende på vårdtagarens situation. 

7. Hur frekventa kommer mina besök att vara?

En tumregel är att ju oftare man träffar sin vårdgivare, desto bättre. Besöken kan handla att få stöd och för att justera behandlingen efter behov. Besöken kanske inte alltid är hos en läkare. Besök hos samtliga i vårdteamet, eller hos en stödgrupp är också extremt värdefulla och ska inte förbises. 

8. Vad händer om den här planen inte fungerar?

Obesitas är en komplex kronisk sjukdom. För att behandla obesitas framgångsrikt behövs en individuell behandlingsplan som passar varje individs specifika behov. Den här planen bör omfatta realistiska mål, regelbundna utvärderingar och ett detaljerat program som man enkelt kan följa. Beroende på patientens framsteg kan behandlingsplanen behöva ändras eller finjusteras. Varje individ måste veta att just den personens läkare har mer än ett tillvägagångssätt, mer än ett verktyg, för att viktresan ska lyckas. 

9. Åtar du dig att samarbeta med mig?

Det kan verka som en mycket direkt fråga, men det är viktigt att varje patient känner att man är i goda händer. Alla behöver någon som är intresserad av att vara en riktig partner under en sådan här viktresa. Någon som alltid är beredd på en ärlig dialog.

Relaterade artiklar

En plan för patienten är ett samarbete med behandlande läkare
decorational arrow Tips | 5 min. läsningstid

En plan för patienten är ett samarbete med behandlande läkare

Obesitas är en komplex sjukdom men att behandla den behöver inte vara det. Utbildade vårdgivare har kunskapen och verktygen för att skapa en behandlingsplan som fungerar för varje enskild individ.

Klädstorleken sitter i generna
decorational arrow Genetik | 5 min. läsningstid

Klädstorleken sitter i generna

Precis som att en person föds med en viss ögonfärg kan vi också födas med en benägenhet att gå upp i vikt. Och precis som vi inte beskyller någon för färgen på deras ögon ska vi inte heller beskylla människor som är genetiskt benägna att gå upp i vikt för det.