decorational arrow Tips | 5 min. läsningstid

En plan för patienten är ett samarbete med behandlande läkare

Obesitas är en komplex sjukdom men att behandla den behöver inte vara det. Utbildade vårdgivare har kunskapen och verktygen för att skapa en behandlingsplan som fungerar för varje enskilt individ.

Många påbörjar sin viktresa utan att göra några större framsteg. Eller så kanske de precis börjar men blir osäkra på vad nästa steg bör vara. I båda fallen är det som saknas ett möte med en intresserad vårdgivare som har utbildats för att hantera obesitas. Tillsammans kan vårdgivare och patient identifiera orsakerna till den obesitas som finns och eventuella hinder för att hantera den på ett effektivt sätt. 

Det är viktigt att man förstår vad man måste göra. Därför kan det vara en god idé att göra anteckningar eller ta med en vän eller familjemedlem till läkarbesöket. För den som är osäker är det viktigt att inte tveka om att be om mer information. Att som patient veta att det är viktigt att dela med sig av idéer om hur något kan förbättra behandlingen eller diskutera eventuella problem som finns. 

Titta på orsakerna till obesitas och sätta upp mål

När en vårdgivare börjar med att lägga upp en plan är det viktigt att vårdtagaren inte blir förvånad om man ombeds att prata om sin vikthistorik och vad man har gjort för att försöka hantera sin vikt tidigare. Det är viktigt att känna till tidigare och nuvarande hälsotillstånd, liksom alla mediciner som personen tar för närvarande. Man kan också prata om de matvanor man har, mönster i sömn och hur humöret är och hur det eventuellt har förändrats över tid. 

Baserat på vårdtagarens individuella behov är nästa steg att prata om behandlingsalternativ som passar för just den personens situation. Det finns flera olika vetenskapligt beprövade behandlingsalternativ som man kan få tillgång till via sin vårdgivare. Till exempel hälsosam kost, fysisk aktivitet, beteendeterapi, läkemedel och bariatrisk kirurgi. En personlig vikthanteringsplan kommer att omfatta olika behandlingar, beroende på personens specifika situation.

Woman in a black T-shirt is standing on a green meadow having her hands up in the air; clear blue sky, sun is rising

Mål som stödjer hälsa och livskvalitet

När det gäller att sätta upp viktmål är den goda nyheten att även en viktminskning på fem procent eller mer kan ha en positiv inverkan på någons hälsa. 

"Bra mål bör motivera oss att göra förändringar i livsstilen. Det fungerar bäst när målen är realistiska och hållbara och när personen som får dem kan hålla koll på dem." 

-Medical Evaluation of Patients with Obesity (Rekha BK and Aronne LJ).

Men mål handlar om mer än ett nummer på en skala. Bra mål bör motivera vårdtagaren att göra förändringar i sin livsstil. Det fungerar bäst när målen är realistiska, hållbara och man kan hålla koll på dem. Tillsammans med en läkare behöver man därför komma överens om hur man ska mäta framgången för sin specifika plan. 

Att förbättra sin hälsa kommer att vara en typ av mål. Men det finns många andra mål som man kan förbereda sig för och diskutera med sin läkare. Dessa kan vara:

  • Att helt enkelt må bättre och ha mer energi
  • Att sporta med barnen
  • Att lätt kunna resa sig från golvet
  • Att minska användningen av smärtstillande eller andra läkemedel
  • Att gå uppför trappan utan att tappa andan

Listan kan göras lång.

Det viktiga att komma ihåg är att det är man själv som är experten när det gäller ens eget liv. Att vårdtagare vet bäst om vad det är som får just den att må bra och var motivationen finns att hämta. Vi är alla olika och de allra flesta vårdgivarna uppskattar om man är öppen med sina tankar. 

Förväntningar på en viktresa

Precis som alla andra resor har viktminskning sina upp- och nedgångar. Och för att någon ska lyckas måste man klara av de tuffa delarna och inte ge upp. Som tur är kan en läkare hjälpa en vårdtagare att förbereda sig inför de svåra utmaningarna. 

Viktplatån är ett vanligt men frustrerande steg i viktresan. Detta är när vikten börjar stabiliseras efter en tid av viktminskning. Den här viktplatån kan kännas som ett misslyckande för många men det är helt normalt och en del av de flesta - om inte alla - framgångsrika och varaktiga viktminskningar. 

Läkare är nyckeln till att hitta en ny väg för att övervinna svåra ögonblick, t.ex. viktplatån. Beroende på de viktmål som satts upp så kan vårdgivande läkare välja att intensifiera behandlingen eller helt enkelt jobba för att behålla den viktminskning som har uppnåtts.

Ingen ska behöva gå ensam

Att hantera obesitas är en livslång process. För många är det en ensam kamp som kan verka ganska hopplös. Men det behöver den inte vara. Fler och fler läkare är pålästa om den senaste forskningen bakom obesitas och har nödvändiga kunskaper för att behandla den effektivt. 

Att hitta rätt läkare att samarbeta med kan vara det första steget för att förbättra hälsa och livskvalitet för den som lever med obesitas.

Källor
  • Rekha BK & Aronne LJ. Medical Evaluation of Patients with Obesity. In: Thomas A Wadden & George A Bray (eds.). Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press 2018; 243-252.
  • Tronieri JS & Wadden TA. Medical Evaluation of Patients with Obesity. In: Thomas A Wadden & George A Bray (eds.). Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press 2018; 243-252.
  • Hall KD & Kahan S. Maintenance of lost weight and long-term management of obesity. Medical Clinics of North America 2018; 102(1):183-197.

Relaterade artiklar

9 frågor att ställa till din läkare
decorational arrow Tips | 5 min. läsningstid

9 frågor att ställa till din läkare

Det kan vara svårt att starta ett samtal om obesitas, även med sin läkare. Här finns nio frågor som kan bidra till att inleda en dialog och ta de första stegen mot att förstå vilka behandlingsalternativ för vikthantering som finns tillgängliga.

Så får kroppen och hjärnan den sömn de behöver
decorational arrow Tips | 6 min. läsningstid

Så får kroppen och hjärnan den sömn de behöver

Om hjälp ges till den som har svårt att somna på natten eller vaknar upp utmattad kan det bidra till att kontrollera aptiten. Kan man kontrollera aptiten är man närmare målet om en balanserad vikt.

Bra sömn leder till goda matvanor
decorational arrow Sömn | 3 min. läsningstid

Bra sömn leder till goda matvanor

För lite sömn kan ändra vår hormonella balans. Detta kan leda till att vi äter mer mat och går upp i vikt. Därför kan det vara lättare att motstå frestande mat om man har fått tillräckligt med sömn.