Go to the page content
Obesitas | 6 min. läsningstid

Är obesitas verkligen en sjukdom?

Debatten pågår ständigt. Den om obesitas verkligen är en sjukdom. Fler och fler experter anser det. För vissa kommer detta som en överraskning, för andra bidrar det med lättnad. För den som lever med obesitas är det nämligen livsviktigt att det inte bara handlar om viljestyrka eller livsstil.

Vi tar det tillbaka till år 2018. Platsen är London. En grupp experter deltar i ett möte på Royal College of Physicians (RCP) för att diskutera om obesitas ska klassas som en sjukdom. Dr Andrew Goddard lyssnar noga. Han borde göra det. Bara några månader tidigare har han valts till RCP:s 121:e ordförande, den yngsta på 400 år. 

För honom är mötet viktigt. Det är en allvarlig fråga som kommer att förändra hur människor ser på och behandlar obesitas. När mötet är avslutat är forskarna eniga. Obesitas är en sjukdom. En kronisk men hanterbar sjukdom som inte bara påverkas av våra gener utan även av den moderna miljön vi lever i. 

– Det är viktigt för landets hälsa att vi tar bort det stigma som är förknippat med obesitas. Det är inte ett livsstilsval som orsakas av individuell girighet, utan en sjukdom som orsakas av ojämlikhet i hälsa samt genetiska och sociala faktorer, säger Dr Andrew Goddard.

Vetenskapen om obesitas

Dr Andrew Goddards team är inte först med att sätta sig ner och diskutera obesitas. Runt om i världen har liknande expertgrupper kommit fram till samma slutsats, något som ofta lett till hätska debatter i media. Obesitas ses många gånger fortfarande som en enkel fråga om livsstil. Att det handlar om hur mycket någon äter och hur lite den rör sig. Energi in och energi ut. Enkelt, eller hur? Men inte korrekt enligt vetenskapen

Om man listar fakta kring obesitas är det lätt att förstå varför.
Föreställ dig något som:

 • Ger människor hög risk att utveckla eller förvärra andra allvarliga hälsotillstånd såsom hjärt­ och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, högt blodtryck, högt kolesterol, obstruktiv sömnapné, vissa typer av cancer, ångest och depression.
 • Förändrar hur kroppen svarar på behandlingar. Gör att det som fungerade tidigare inte fungerar längre.
 • Ständigt förstärks av vår vardagsmiljö.
 • Påverkar människor för livet.

Allt detta gäller för obesitas. Sjukdomen obesitas.

Men det är en sjukdom där de som har den sällan söker professionell medicinsk hjälp. Det är en sjukdom där de som har den anser att det är någonting de måste hantera helt på egen hand. 

Detta är ett allvarligt medicinskt problem. 

"En viktminskning på endast fem procent är tillräckligt för att minska risken för vissa viktrelaterade hälsoproblem som högt blodtryck."

-The effect of weight loss on health-related quality of life: systematic review and meta-analysis of randomized trials. (Warkentin m fl 2014)

Nytt hopp för bättre hälsa

Obesitas är varken inbillad eller osynlig. Personer som lever med obesitas påminns om det varje dag. I kollektivtrafiken, klädbutiker, parker och i hemmet. Men storleken är den minst viktiga aspekten av obesitas. De viktigaste aspekterna är de som vi inte kan se.

Den goda nyheten är att obesitas är en hanterbar sjukdom. Människor som lever med den kan förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande. Faktum är att en viktminskning på endast fem procent är tillräckligt för att minska risken för vissa viktrelaterade hälsoproblem som högt blodtryck. 

Men det finns inga snabba lösningar för att kontrollera vikten. För att gå ner i vikt och behålla den behöver personer med obesitas löpande behandling och vård. Det är därför det är viktigt att betrakta obesitas som en sjukdom och behandla den med de senaste vetenskapliga rönen. 

Ingen universallösning

Även om många människor med obesitas har mycket gemensamt med varandra behöver de individuella behandlingsplaner. Vi har ju alla olika gener, hälsa, livserfarenheter, personligheter och miljöer. Och alla motiveras vi inte av samma mål. En personlig behandlingsplan kommer förmodligen att kräva en kombination av olika behandlingar för att tillgodose en individs behov.

Infographic displaying the amount of people and health care professionals that recognise obesity as a disease.

Fler och fler vårdgivare förstår vad som krävs

Fler och fler vårdgivare förstår obesitas komplexitet och lär sig hur de kan vara till hjälp. Utbudet av behandlingsalternativ växer och uppdateras ständigt. Idag omfattar det beteendeterapi, måltidsersättningar, lågenergidieter, läkemedel mot obesitas och magsäcksoperation. Vårdgivare tittar även på andra faktorer än det man äter och hur mycket man rör dig. Modern hantering av obesitas involverar mönster i humör, sömn, stress och fysisk aktivitet. Men också en förståelse för individuella ätmönster, alltså hur, när och varför någon äter som den gör.

Källor
 • Royal College of Physicians. Obesity should be recognized as a disease. Council Paper 2018.
 • Royal College of Physicians. RCP calls for obesity to be recognized as a disease. RCP London News 2019. https://www.rcplondon.ac.uk/news/rcp-calls-obesity-be-acquired-disease [besökt juni 2019]
 • European Medicines Agency. Draft Guideline on clinical evaluation of medicinal products used in weight control 2014.
 • Food and Drug Administration. Guidance for Industry Developing Products for Weight Management 2007.
 • Heuer CA, McClure KJ & Puhl RM. Obesity Stigma in Online News: A Visual Content Analysis. Journal of Health Communication 2001; 16:976–987.
 • Guh et al. The incidence of co-morbidities related to obesity and overweight: A systematic review and meta-analysis. BMC Public Health 2009, 9:88.
 • Luppino et al. Depression and obesity: A meta-analysis of community-based studies. Arch Gen Psychiatry 2010; 67:220–9.
 • Sumithran P & Proietto J. The defence of body weight: a physiological basis for weight regain after weight loss. Clinical Science 2013; 124:231-241.
 • National Institutes of Health (Nationella hälsodepartementet). Clinical Guidelines On The Identification, Evaluation, And Treatment Of Overweight And Obesity In Adults 1988.
 • Rand K et al. It is not the diet; it is the mental part we need help with. A multilevel analysis of psychological, emotional, and social well-being in obesity. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2017; 12:1-14.
 • Yumuk V et al. European Guidelines for Obesity Management in Adults. Obesity Facts 2015; 8:402-424.
 • Warkentin et al. The effect of weight loss on health‐related quality of life: systematic review and meta‐analysis of randomized trials. Obes Rev 2014; 15:169–82.
 • Berthoud H, Münzberg H, & Morrison, CD. Blaming the brain for obesity. Gastroenterology 2017; 152(7):1728-1738.
 • Astrup A. Dietary treatment of overweight and obesity. In: Thomas A. Wadden & George A. Bray (eds.). Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press 2018: 309-321.
 • Caterson ID et al. Gaps to bridge: Misalignment between perception, reality and actions in obesity. Diabetes Obes Metab 2019; 21(8): 1914-1924

Relaterade artiklar

9 frågor att ställa till din läkare
Tips | 5 min. läsningstid

9 frågor att ställa till din läkare

Det kan vara svårt att starta ett samtal om obesitas, även med sin läkare. Här finns nio frågor som kan bidra till att inleda en dialog och ta de första stegen mot att förstå vilka behandlingsalternativ för vikthantering som finns tillgängliga.

En plan för patienten är ett samarbete med behandlande läkare
Tips | 5 min. läsningstid

En plan för patienten är ett samarbete med behandlande läkare

Obesitas är en komplex sjukdom men att behandla den behöver inte vara det. Utbildade vårdgivare har kunskapen och verktygen för att skapa en behandlingsplan som fungerar för varje enskild individ.