Go to the page content
Stress | 3 min. läsningstid

Hur stress och obesitas hänger ihop

Att känna sig stressad under en längre tid kan förändra aptiten. Det kan i förlängningen öka risken att utveckla obesitas. Att lära sig att hantera stress kan därför hjälpa till att kontrollera vikten.

2018 visade en global Gallup-undersökning hur vanligt det är att känna sig stressad. Hela 35 procent av de svarande från 142 länder sa att de känner sig stressade under en stor del av dagen. Stress kan ofta vara kortvarig. Som till exempel att oroa sig över en kommande deadline, något som kan stimulera oss på ett positivt sätt.  Men för den som känner sig stressad under en längre tid är det farligt för hälsan. Den som är långvarigt stressad sover inte lika bra och rör sig inte heller lika mycket. Våra matvanor förändras också och vi vill ha mer ohälsosam mat. Dessa reaktioner på stress spelar en roll i att sätta oss i riskzonen för att utveckla obesitas.

Crying woman sitting on a couch.

35 %

säger att de känner sig stressade under en stor del av dagen.

-Gallups Globala undersökning i 142 länder, 2019

God ohälsosam mat mildrar stressen

Stress är en del av kroppens flykt- och kamprespons som har hjälpt oss att överleva farliga situationer i tusentals år. Och normalt sett upplever vi den under korta perioder. Men dagens samhälle har gjort att människor ofta känner sig stressade under en stor del av dagen, något som leder till att kroppens försvar ständigt är aktiverat.

När detta händer ökas nivåerna av kortisol, ett av de viktigaste hormonerna som är inblandade i den biologiska stressen. En av effekterna av de förhöjda kortisolnivåerna är ökad aptit. Så den som känner sig ständigt stressad kommer sannolikt att äta mer mat.

Och den mat man väljer när man känner sig stressad är inte vilken mat som helst. Forskning har visat att vi dras till energirik mat när vi känner oss stressade. Detta kan bero på att sådana livsmedel kan hjälpa oss att känna en stresslindring. Det är därför det många gånger kallas ”tröstätande”.

Så stress gör inte bara att man vill äta mer, utan förändrar även vilken typ av mat man äter. Det kan ses som en förklaring till varför personer som lever med obesitas tenderar att ha högre kortisolnivåer än normalt. Stress innebär också att man riskerar att sova sämre, dricka mer alkohol och röra sig mindre. Allt sammantaget ökar risken för obesitas.

Woman sitting on the mat at the seashore having view on the big wave and  jetty

Åtgärder att vidta för att förhindra stress

Det finns flera olika strategier som kan hjälpa till att hantera stressiga situationer och känslor av stress. En rad tips finns samlade i artikeln: Åtta sätt att hantera stress och vikt

Källor
  • Gallup. Gallup Global Emotions 2019.
  • American Psychological Association. How stress affects your health: https://www.apa.org/helpcenter/stress [besökt juli 2019].
  • Stults-Kolehmainen MA & Sinha R. The Effects of Stress on Physical Activity and Exercise. Sports Medicine 2014; 44:81-121.
  • Zellner DA et al. Food selection changes under stress. Physiology and Behavior 2006; 87(5):789-793.
  • Valk ES, Savas M & Rossum E. Stress and Obesity: Are There More Susceptible Individuals? Current Obesity Reports 2018; 7:193–203.
  • Forman E & Butryn M. Effective Weight Loss: An Acceptance-Based Behavioral Approach - Treatments That Work (Workbook Ed.). New York: Oxford University Press 2016.
  • Harvard Mental Health Letter. Why stress causes people to overeat. https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/why-stress-causes-people-to-overeat [Accessed July 2019].

Relaterade artiklar

Åtta sätt att hantera stress och vikt
Tips | 5 min. läsningstid

Åtta sätt att hantera stress och vikt

När man känner att man förlorat kontrollen är det naturligt att känna sig stressad. Men det finns tips på hälsosamma strategier att ta till. Hjälp som kan leda till ett bibehållet lugn och en återfunnen kontroll.

Så får kroppen och hjärnan den sömn de behöver
Tips | 6 min. läsningstid

Så får kroppen och hjärnan den sömn de behöver

Om hjälp ges till den som har svårt att somna på natten eller vaknar upp utmattad kan det bidra till att kontrollera aptiten. Kan man kontrollera aptiten är man närmare målet om en balanserad vikt.

Är det viljestyrka eller biologi som styr?
Biologi | 4 min. läsningstid

Är det viljestyrka eller biologi som styr?

För att gå ner i vikt måste man äta mindre och röra sig mer. Men det handlar inte bara om viljestyrka. Många aspekter av våra matval och våra fysiska aktiviteter styrs av komplexa biologiska system.