Go to the page content
Genetik | 5 min. läsningstid

Klädstorleken sitter i generna

Precis som att en person föds med en viss ögonfärg kan vi också födas med en benägenhet att gå upp i vikt. Och precis som vi inte beskyller någon för färgen på deras ögon ska vi inte heller beskylla människor som är genetiskt benägna att gå upp i vikt för det.

Några av de första ledtrådarna till länken mellan gener och obesitas kom från en grupp forskare från universitet i Michigan år 1952. De utförde en studie som omfattade 81 tvillingpar. Tvillingarna mättes på många sätt, inklusive längden på fötter och underarmar samt näsans längd. 

Mätningarna gjorde det möjligt för forskarna att räkna ut hur sannolikt det var att de olika karaktärsdragen hade ärvts från deras föräldrar. Av alla de olika egenskaper som forskarna har mätt fann de att det var kroppsvikt och midjemått som hade den högsta nivån av ärftlighet. 

Många liknande studier har utförts sedan dess, vilka även jämfört tvillingar som inte har vuxit upp tillsammans. Identiska tvillingar hade liknande vikt, oavsett om de har vuxit upp tillsammans eller var för sig. Detta visar genernas kraft, framför miljön, när det gäller kroppsvikt. Sammantaget bevisar dessa resultat att genetik spelar en central roll i obesitas. Vissa bevis tyder på att det genetiska bidraget är mellan 40 och 70 procent. Detta innebär att de gener du ärver från dina föräldrar kan öka risken för att utveckla obesitas.

40-70%

Genetik spelar en central roll i obesitas. Vissa bevis antyder att det genetiska bidraget är mellan 40 och 70 procent.

-The genetics of human obesity (Jill Waalen, 2014)

Vad vi vet om hur gener påverkar vikten

Forskningen pågår inom detta fält. Men det vi vet är att gener påverkar:

 • Hur mycket mat någon tenderar att äta vid ett visst tillfälle
 • Hur vi människor reagerar på mättnadskänslan
 • Hur mycket njutning vi människor får ut av vissa typer av mat
 • Hur mycket energi vi människor behöver för att driva kroppens grundläggande funktioner
 • Hur och var överskottskalorierna lagras som fett i våra kroppar

Vår miljö har förändrats men inte våra gener

Många ställer sig frågan att om det nu är så här, hur kommer det sig att det för hundra år sedan fanns väldigt få människor med obesitas?

Genetikern Francis Collins ger svaret: ”Genetik laddar pistolen och omgivningen trycker på avtryckaren.”

Våra gener har inte förändrats under de senaste hundra åren. Faktum är att de har varit i stort sett oförändrade under de senaste 50 000 åren. Det som har förändrats är vår miljö. Och precis som vissa av oss utvecklar allergier i vissa miljöer kan även vissa av våra gener aktiveras och förändras av miljön. 

Vi lever nu i andra typer av miljöer, med olika typer av stress, mat och teknik. De interagerar med våra gener på ett nytt sätt. Obesitas är en del av resultatet.

Genetik gör att vissa människor ligger mer i riskzonen för obesitas i dagens miljö

Professor Joseph Proietto som är forskare och läkare specialiserad på obesitas brukar förklara den genetiska grunden för fetma genom att ge ett exempel med två krukor. 

Det går ut på att om man tänker sig att man har två krukor. En som rymmer fem liter och en som rymmer femtio liter. Man ska sedan föreställa sig att krukorna står i regnet över natten och att de följaktligen morgonen efter är fyllda med vatten. 

Graphic showing a small and a big vase with rain pouring down on them.

Professor Proietto menar att det självfallet inte kommer som en överraskning att den större krukan innehåller mer vatten än den mindre eftersom den större krukan hade tillverkats för att rymma mer.

Professor Proietto menar alltså att man behöver både en viss genetisk sammansättning, det vill säga hur krukan tillverkades och miljön, det vill säga regnet, för att utveckla obesitas.

"Du behöver både din genetiska sammansättning och miljön för att utveckla obesitas" 

-Professor Joseph Proietto, vid Melbournes universitet

En vikthanteringsstrategi för varje enskild individ

Människan kan inte ändra sina gener. Men våra individuella genetiska skillnader kan göra att olika personer befinner sig mer eller mindre i riskzonen för att utveckla obesitas. Så ju mer vi vet om våra gener, desto mer information har vi för att fatta välinformerade beslut kring vikthantering. De som är i riskzonen kan till exempel försöka minimera sin exponering för miljöfaktorer som ökar risken för att utveckla obesitas. 

På grund av allas individuella genetiska sammansättning reagerar olika personer inte heller lika på olika typer av behandling. Det som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan. Därför behöver alla mötas av ett individuellt synsätt när det gäller vikthantering.

Källor
 • Clark PJ. The heritability of certain anthropometric characters as ascertained from measurements of twins. Am J Hum Cenet 1956; 8:49-54.
 • Waalen J. The genetics of human obesity. Translational Research 2014; 164(4):293–301.
 • Guyenet S. The hungry brain. Outsmarting the instincts that make us overeat. New York: Flatiron 2017.
 • Farooqi IS. Genetics of Obesity. In: Thomas A Wadden & George A Bray (eds.). Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press 2018; 64-74.
 • Guyenet SJ & Schwartz MW. Regulation of Food Intake, Energy Balance, and Body Fat Mass: Implications for the Pathogenesis and Treatment of Obesity. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2012; 97:745–755.
 • Morris R. Stranger in a strange land: an optimal-environments account of evolutionary mismatch. Synthese 2018;1-26.
 • Qi L. & Cho YA. Gene-environment interaction and obesity; Nutr. Rev. 2008; 66(12):684–694.
 • Bell CG, Walley AJ & Proguel P. The genetics of human obesity. Nature Reviews - Genetics 2005; 6:221-234.
 • Proietto J. Body Weight Regulation. Essential Knowledge to lose weight and keep it off. Xlibris 2016.

Relaterade artiklar

Hur man planerar, lagar och äter hälsosam mat
Tips | 6 min. läsningstid

Hur man planerar, lagar och äter hälsosam mat

Vi har inte fullständig kontroll över vår vikt. Men genom små förändringar i sin närmiljö kan man påverka situationen. Ett område där den som vill gå ner i vikt ofta behöver hjälp i planeringen av hälsosamma måltider.

Är obesitas verkligen en sjukdom?
Obesitas | 6 min. läsningstid

Är obesitas verkligen en sjukdom?

Debatten pågår ständigt. Den om obesitas verkligen är en sjukdom. Fler och fler experter anser det. För vissa kommer detta som en överraskning, för andra bidrar det med lättnad. För den som lever med obesitas är det nämligen livsviktigt att det inte bara handlar om viljestyrka eller livsstil.

Så får kroppen och hjärnan den sömn de behöver
Tips | 6 min. läsningstid

Så får kroppen och hjärnan den sömn de behöver

Om hjälp ges till den som har svårt att somna på natten eller vaknar upp utmattad kan det bidra till att kontrollera aptiten. Kan man kontrollera aptiten är man närmare målet om en balanserad vikt.