decorational arrow Obesitas | 3 min. läsningstid

Obesitas: En hanterbar sjukdom med många orsaker

Att gå ner i vikt och behålla den nya vikten betraktas ofta som en enkel ekvation. "Energi in och energi ut”. Men forskning har visat att obesitas har många orsaker. Flera av dem ligger bortom kontroll för personen som lever med obesitas.

Många är de som tvingats konstatera att hur mycket de än går på gymmet, ser till att äta små portioner och göra yoga så är de fortfarande överviktiga. Det spelar ingen roll att andra säger att ”ät mindre och rör dig mer så kommer det att bli bra”. Det är inte så enkelt för alla. 

För många kommer vändpunkten först när de får hjälp av en läkare. Läkare som är insatta i frågan och som vet att obesitas inte bara är kopplad till en livsstil utan snarare är en kronisk sjukdom med många bakomliggande orsaker.

Det är svårt att gå ner i vikt. Att hålla kilona borta efteråt är ännu svårare. Det verkar dock finnas en utspridd tro i samhället att människor som lever med obesitas är helt ansvariga för sin situation. Men det är inte hela sanningen.

Mycket mer än energi in och ut

Idén om att bara man äter rätt mat och motionerar på rätt sätt så skulle man inte vara överviktig är den enkla förklaringen. Även om mekanismen med energi in och energi ut stämmer så är det en dramatisk förenkling. En förenkling som inte gynnar dem som drabbas av obesitas. Att gå ner i vikt handlar om balansen mellan hur mycket energi vi äter och hur mycket energi vi gör av med. Men det är just orsakerna till denna energiobalans som är komplexa och varierar från person till person.  Ledande forskare är överens om att personer som lever med obesitas, lever med en kronisk sjukdom.

Precis som många andra kroniska sjukdomar utvecklas obesitas under en längre tid. Det finns många anledningar till detta, och några ligger bortom vår medvetenhet och kontroll. Psykologi, genetik, hormoner, stressnivåer, sömn, de läkemedel vi tar och miljön vi lever i spelar roll.

Det första steget för att hantera obesitas på ett effektivt sätt är att identifiera vad som ligger bakom att dessa orsaker varierar från person till person. Och att hitta sätt att åtgärda dem.

Källor
  • Yumuk V et al. European Guidelines for Obesity Management in Adults. Obesity Facts 2015; 8:402-424.
  • Johnson F, Beeken RJ, Croker H et al. Do weight perceptions among obese adults in Great Britain match clinical definitions? Analysis of cross-sectional surveys from 2007 and 2012. British Medical Journal Open 2014; 4: e005561.
  • Kaplan L, Golden A, Jinnett K et al. Perceptions of Barriers to Effective Obesity Care: Results from the National ACTION Study. Obesity. 2018; 26:61–69.
  • Hall KD, Hammond RA, Rahmandad H. Dynamic Interplay Among Homeostatic, Hedonic, and Cognitive Feedback Circuits Regulating Body Weight. American Journal of Public Health 2014; 104:7:1169-117
  • Puhl RM & Heuer CA. Obesity Stigma: Important Considerations for Public Health. American Journal of Public Health. 2010; 100:6:1019-1028.
  • Wright SM & Aronne LJ. Causes of obesity. Abdominal Imaging 2012; 37:730–732.

Relaterade artiklar

Är obesitas verkligen en sjukdom?
decorational arrow Obesitas | 6 min. läsningstid

Är obesitas verkligen en sjukdom?

Debatten pågår ständigt. Den om obesitas verkligen är en sjukdom. Fler och fler experter anser det. För vissa kommer detta som en överraskning, för andra bidrar det med lättnad. För den som lever med obesitas är det nämligen livsviktigt att det inte bara handlar om viljestyrka eller livsstil.

Hur stress och obesitas hänger ihop
decorational arrow Stress | 3 min. läsningstid

Hur stress och obesitas hänger ihop

Att känna sig stressad under en längre tid kan förändra aptiten. Det kan i förlängningen öka risken att utveckla obesitas. Att lära sig att hantera stress kan därför hjälpa till att kontrollera vikten.

Hur man planerar, lagar och äter hälsosam mat
decorational arrow Tips | 6 min. läsningstid

Hur man planerar, lagar och äter hälsosam mat

Vi har inte fullständig kontroll över vår vikt. Men genom små förändringar i sin närmiljö kan man påverka situationen. Ett område där den som vill gå ner i vikt ofta behöver hjälp i planeringen av hälsosamma måltider.