Go to the page content


การสนับสนุนและเครื่องมือ

การจัดการกับภาวะโรคอ้วนเป็นกระบวนการจัดการตลอดชีวิต แต่ไม่จําเป็นที่จะต้องทำคนเดียว

บุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการควบคุมนํ้าหนัก สามารถช่วยเหลือคุณ

ในระหว่างทาง และช่วยในการพัฒนาแผนการรักษาที่เหมาะสมสําหรับคุณ

ในขณะเดียวกันในภาวะโรคอ้วนการจัดการตนเองมีบทบาทสําคัญเช่นกันไม่ต่างกับโรคเรื้อรังอื่น ๆ

ในหัวข้อนี้ ท่านสามารถอ่านเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษาที่มีงานวิจัยรองรับ ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นการสนทนากับแพทย์ของคุณ รวมถึงตัวช่วยเพิ่มเติมและเครื่องมือที่คุณสามารถใช้ได้

ไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนของการลดน้ำหนัก นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดี