Go to the page content
Työkalut | 5 min. lukemisaika

Mikä on painoindeksisi (BMI)*?

Painoindeksi (Body Mass Index, BMI) on luku, joka lasketaan painostasi ja pituudestasi. Se ei kerro kehonkoostumuksesta, mutta on yksinkertainen tapa tarkastella painon ja pituuden suhdetta.

Voit käyttää painoindeksiäsi lähtökohtana keskustellessasi lääkärisi kanssa painostasi, terveydestäsi ja hoitovaihtoehdoistasi.

Painoindeksi on hyödyllinen mittari useimmille yli 18-vuotiaille henkilöille. On kuitenkin tärkeää huomata, että se on vain arvio eikä ota huomioon ikää, etnistä alkuperää, sukupuolta eikä kehon lihaksien ja rasvan suhdetta.

Viitteet
 • World Health Organization (Maailman terveysjärjestö). Obesity and overweight. Fact sheet 2018: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight [viitattu heinäkuussa 2019].
 • Bray G et al. Obesity: a chronic relapsing progressive disease process. A position statement of the World Obesity Federation. Obesity Reviews 2017; 18:715—723.
 • U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration Center for Drug Evaluation and Research (CDER). Guidance for Industry Developing Products for Weight Management 2007.
 • Obesity Canada. Obesity in Canada. https://obesitycanada.ca/obesity-in-Canada/ [viitattu heinäkuussa 2019].
 • EASO. Milan Declaration: A Call to Action On Obesity. https://easo.org/2015-milan-declaration-a-call-to-action-on-obesity/ [viitattu heinäkuussa 2019].
 • American Medical Association. Annual Meeting: Resolutions 2012.
 • World Health Organization (Maailman terveysjärjestö). Body mass index - BMI: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi [viitattu heinäkuussa 2019].
 • Wadden TA et al. Intensive Behavioral Therapy for Obesity Combined with Liraglutide 3.0 mg: A Randomized Controlled Trial. Obesity 2019; 27:75—86.
 • World Health Organization (Maailman terveysjärjestö). Body mass index - BMI: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi [viitattu heinäkuussa 2019].
 • National Health and Medical Research Council. Clinical practice guidelines for the management of overweight and obesity in adults, adolescents and children in Australia 2013.
 • Yumuk V et al. European Guidelines for Obesity Management in Adults. Obesity Facts 2015; 8:402—424.
 • Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lihavuustutkijat ry:n ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 20.6.2020). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Mikä on painoindeksisi (BMI)?
Työkalut | 5 min. lukemisaika

Mikä on painoindeksisi (BMI)?

Painoindeksi (Body Mass Index, BMI) on luku, joka lasketaan painostasi ja pituudestasi. Se ei kerro kehonkoostumuksesta, mutta on yksinkertainen tapa tarkastella painon ja pituuden suhdetta.

Tee hoitosuunnitelma yhdessä lääkärisi kanssa
Vinkit | 5 min. lukemisaika

Tee hoitosuunnitelma yhdessä lääkärisi kanssa

Lihavuus on monimuotoinen sairaus, mutta sen hoidon ei tarvitse olla monimutkaista. Terveydenhuollon ammattilaisilla on tietoja ja työkaluja, joiden avulla voidaan luoda sinulle toimiva hoitosuunnitelma.

FI20OB00026 06/2021