Go to the page content


Какво казва науката за затлъстяването

Тук са събрани най-новите научни постижения в областта на затлъстяването и причините за него. Тази секция хвърля повече светлина върху регулацията на телесното тегло, апетита и приема на храна в човешкото тяло, и извън него. И развенчава много разпространени митове за затлъстяването.