Go to the page content


Поглед към проблема със затлъстяването

Над 650 милиона души по целия свят живеят със затлъстяване. Повече от два пъти се е увеличил техният брой за последните 20 години. Въпреки това драматично увеличение, обществото все още не разбира какво представлява животът със затлъстяване. Зад статистиката се крият реални хора, чиито съдби са променени, и чиито партньори в живота, деца и семейства също са засегнати от затлъстяването.

В тази секция хвърляме светлина върху техните лични истории, за да ни помогне да разберем какво наистина означава да живееш със затлъстяване и да се поучим от опита на тези, които ги подкрепят.