Go to the page content


Perspectieven van obesitas

Over de hele wereld leven meer dan 650 miljoen mensen met obesitas, twee keer meer vergeleken met slechts 20 jaar geleden. Ondanks deze dramatische toename begrijpt de maatschappij nog steeds niet wat het betekent om met obesitas te leven. Want achter statistieken gaan echte mensen schuil waarvan de levensloop is veranderd en wiens partners, kinderen en familie ook te maken hebben met obesitas.

In dit hoofdstuk gaan we in op hun verhalen om ons meer inzicht te geven in wat het echt betekent om met obesitas te leven en om te leren van de ervaringen van degenen die hen ondersteunen.