Go to the page content

Privacy Policy


Privacybeleid

1 De informatie die we verzamelen

We verzamelen informatie die ons kan helpen onze websites te verbeteren. Wij vragen uw toestemming om deze informatie te verzamelen wanneer u de website bezoekt. Alle informatie die met uw toestemming automatisch wordt verzameld, wordt in geaggregeerde vorm opgeslagen en kan niet worden gebruikt om u individueel te identificeren.

We vragen u af en toe om informatie die soms privé kan zijn en u persoonlijk kan identificeren. Als gevolg daarvan kan informatie die door ons wordt verzameld, worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën:

 1. Geaggregeerde bezoekersstatistieken
 2. Identificeerbare persoonlijke gegevens

We koppelen geaggregeerde bezoekersstatistieken niet aan persoonlijk identificeerbare informatie.

Geaggregeerde bezoekersstatistieken

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we algemene informatie over uw computer en de locatie ervan, evenals de website waar u vandaan kwam, indien van toepassing. Deze informatie kan niet worden gebruikt om u als individu te identificeren. Deze informatie wordt alleen in geaggregeerde vorm gebruikt om ons te informeren waar onze bezoekers vandaan komen, waar ze naar kijken en op reageren, en waar de meeste tijd wordt besteed op de website.

Informatie die we verzamelen:

 • Cookie-ondersteuning (of u ons toestaat een cookie op uw computer te plaatsen)
 • Bezoeker-ID (verstrekt door een cookie dat we op uw computer plaatsen)
 • IP-adres (computeradres op het internet, enkel gebruikt voor statistische doeleinden)
 • Doorverwijzer (d.w.z. waar u vandaan kwam, bijv. google.com)
 • Locatie, datum en tijdstip van bezoek (bv. Verenigd Koninkrijk, xx/xx/xxxx, 12.00 PM)
 • Informatie over het apparaat waarmee u de website bezoekt (bv. besturingssysteem, browser, enz.) 
 • Downloaden van bestanden en delen van inhoud op sociale media of andere beschikbare platforms (bv. deelknoppen)

Soms moeten we meer persoonsgegevens over u verzamelen. Sommige delen van onze website kunnen vereisen dat u zich registreert om in te loggen. We kunnen u vragen om informatie zoals uw leeftijd en beroep om het doel van uw bezoek beter te begrijpen en uw bezoekerservaring te verbeteren.

Wanneer we u vragen om persoonlijk identificeerbare informatie, die gebruikt kan worden om u als individu te identificeren, zullen we u toestemming vragen en we zullen altijd een verklaring geven waarom wij de informatie verzamelen, hoe we deze verzamelen, hoe we deze opslaan en hoe wij van plan zijn deze te behandelen en te gebruiken.

2 Hoe informatie wordt gebruikt

We verzamelen en bewaren alleen persoonlijk identificeerbare informatie voor het doel dat tijdens het verzamelproces wordt vermeld. Wanneer we klaar zijn met het verwerken van uw informatie voor het vermelde doel, zullen we deze wissen en vernietigen om uw privacy te garanderen.

3 Verzamelen van gevoelige gegevens

We verzamelen of bewaren geen gevoelige persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid, etnische afkomst, religieuze overtuigingen of politieke overtuiging, enz. op deze site. In het zeldzame geval dat we andere gevoelige gegevens willen verzamelen, zullen we dit doen in strikte naleving van de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming.

4 Bescherming van kinderen

Bescherming van de privacy van kinderen is belangrijk. Novo Nordisk heeft niet de intentie om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen van kinderen (een kind wordt gedefinieerd als jonger dan 18 jaar) zonder toestemming van de ouder of wettelijke voogd. Kinderen mogen GEEN persoonlijk identificeerbare informatie indienen bij Novo Nordisk zonder uitdrukkelijke toestemming van hun ouder of wettelijke voogd.

Waar gepast zullen we kinderen instructie geven om geen persoonsgegevens in te dienen. Als uw kind persoonsgegevens heeft ingediend en u wilt dat dergelijke informatie wordt verwijderd, neem dan contact op via info.nnbelux@novonordisk.com.

5 Hoe we gegevensbeveiliging garanderen

Persoonsgegevens worden alleen verzameld op deze website voor zover dat vereist is. De verzamelde gegevens zullen onder geen enkele omstandigheid worden verkocht aan derden, om welke reden dan ook.

6 Waar worden de gegevens verwerkt?

Alle persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen internationaal worden overgedragen binnen de wereldwijde organisatie van Novo Nordisk. Ons interne beleid is om een adequaat beschermingsniveau te garanderen, ongeacht waar bij Novo Nordisk uw gegevens zijn ondergebracht.

7 Openbaarmaking aan derden

We zullen nooit persoonlijk identificeerbare informatie over onze bezoekers overdragen of verkopen aan een derde partij.

Over het algemeen delen we alleen informatie met onze gecontracteerde dienstverleners en adviseurs. Echter, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om de rechten, eigendommen of veiligheid van Novo Nordisk, haar werknemers en anderen te beschermen, of in het geval dat wij enig onderdeel van bedrijf of activa verkopen of vereffenen, kunnen persoonsgegevens worden gedeeld. Dergelijk delen van gegevens zal in overeenstemming zijn met de privacywetgeving.

8 Bezoekersrechten

U hebt het recht te weten of wij persoonlijke gegevens over u bewaren en, indien dit het geval is, inzicht in deze gegevens te verkrijgen en te eisen dat de gegevens worden gecorrigeerd, indien deze onjuist zijn.

U hebt ook het recht te weten wat het doel (de doelen) is en u kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Novo Nordisk en eisen dat deze gegevens worden gewist. Neem contact op met info.nnbelux@novonordisk.com als u inzicht wilt krijgen in uw persoonsgegevens of als u zich hierover zorgen maakt.

9 Gebruik van cookies

Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen door de server van een website; enkel die server kan de inhoud van die cookie opvragen of lezen. Elke cookie is uniek voor uw webbrowser. Het bevat anonieme informatie zoals een unieke identificatiecode en de naam van de site en enkele cijfers en getallen. Hierdoor kan een website uw voorkeuren onthouden - bijvoorbeeld de taalkeuze.

Bij Novo Nordisk gebruiken we cookies die strikt noodzakelijk zijn om u door de site te laten navigeren of om bepaalde basisfuncties te verschaffen. Wij gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te verbeteren door uw voorkeuren op te slaan. Wij gebruiken ook cookies om de prestaties van onze website te verbeteren en u een betere gebruikerservaring te bieden.

 • Strikt noodzakelijke cookies; Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen op deze website niet worden uitgeschakeld. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op een verzoek van u, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.
 • Prestatiecookies; prestatiecookies worden op alle websites van Novo Nordisk gebruikt voor interne doeleinden om ons te helpen u een betere gebruikerservaring te bieden. De door deze cookies geleverde informatie helpt ons te begrijpen hoe onze bezoekers novonordisk.com gebruiken, zodat we onze inhoud kunnen verbeteren.
 • Social media pixels; Pixels worden gebruikt om te adverteren en inhoud op social media door te geven.

Meer algemene informatie over cookies vindt u hier.

10 Juridische disclaimers

De inhoud van de Novo Nordisk-website wordt uitsluitend ter informatie aangeboden.

Informatiedoeleinden

De website geeft u geen advies of aanbeveling van welke aard dan ook en mag niet worden gebruikt als basis voor een beslissing of actie. U wordt geadviseerd professionele adviseurs te raadplegen in het betreffende vakgebied met betrekking tot de toepasbaarheid van een bepaald aspect van de content. In het bijzonder is niets op deze website een uitnodiging of aanbod om te beleggen of handelen in effecten van Novo Nordisk. Verder biedt de website geselecteerde informatie over ziekten en hun behandeling. Dergelijke informatie is niet bedoeld als medisch advies. Dergelijke informatie is geen vervanging voor het advies van een medische professional. Als u gezondheidsproblemen heeft of vermoedt, raadpleeg dan uw huisarts of andere gekwalificeerde zorgverlener.

Verstrekte informatie 'zoals deze is'

De informatie op deze site wordt verstrekt 'zoals deze is' en Novo Nordisk geeft geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Novo Nordisk geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, beschikbaarheid, functionaliteit en naleving van de toepasselijke wetgeving. Door gebruik te maken van deze website, accepteert u het risico dat de informatie onvolledig of onnauwkeurig is of niet voldoet aan uw behoeften of vereisten.

Afgewezen aansprakelijkheid

Noch Novo Nordisk noch onze contentleveranciers zijn aansprakelijk voor enige schade of letsel dat voortvloeit uit uw toegang tot, of onvermogen tot toegang tot, deze site of van uw vertrouwen in de hierin vermelde informatie. Novo Nordisk wijst alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, punitieve en speciale of andere schade, verloren kansen, verlies van winst of enig ander verlies of enige schade van welke aard dan ook. Deze beperking geldt ook voor schade of virussen die uw computerapparatuur kunnen beïnvloeden.

Links naar andere sites

Deze website bevat links naar andere sites die geen eigendom zijn van of niet beheerd worden door Novo Nordisk; houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor of controle hebben over het privacybeleid van deze websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op informatie die op deze site wordt verzameld. Wij raden u ten zeerste aan om de privacyverklaringen te lezen van elke site die u bezoekt die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt.

Sites gekoppeld aan onze site

Novo Nordisk onderschrijft geen websites die gekoppeld zijn aan sites van Novo Nordisk. Novo Nordisk is niet verantwoordelijk voor inhoud op deze sites of voor beheer van informatie die gebruikers mogelijk verstrekken aan deze sites.

Wijzigingen

Novo Nordisk behoudt zich het recht voor om de inhoud van of de toegang tot of de distributie van deze site te allen tijde en naar eigen goeddunken te wijzigen, aanpassen, vervangen of verwijderen.

Auteursrecht en gebruik van content

De inhoud van deze website is eigendom van Novo Nordisk en wordt beschermd door auteursrecht. De handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo's en producten die op deze site worden weergegeven, worden wereldwijd beschermd en hier mag geen gebruik van worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Novo Nordisk. U mag echter wel de inhoud van deze website downloaden, alleen voor uw persoonlijk en non-commercieel gebruik. Er is geen wijziging of verdere reproductie van de inhoud toegestaan. De inhoud mag verder niet op enig andere manier worden gekopieerd of gebruikt.

Gebruik van vragen en opmerkingen

Alle vragen, opmerkingen, suggesties of andere communicatie, inclusief ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow die u kunt doorsturen naar deze site of op andere wijze aan Novo Nordisk, elektronisch of op enige andere manier, zijn op non-vertrouwelijke basis en worden het eigendom van Novo Nordisk, dat Novo Nordisk zonder enige beperking kan gebruiken en voor welke doeleinden dan ook, inclusief ontwikkeling, productie en/of marketing van goederen of diensten.

Toepasselijk recht

Uw toegang tot en gebruik van deze website en de inhoud hiervan worden beheersd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

11 Met wie contact op te nemen

Neem contact met ons op als u:

 • vragen hebt over dit beleid of andere privacyverklaringen op deze website
 • inzicht wilt krijgen in de persoonlijke gegevens die over u worden bewaard, of
 • zich zorgen maakt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Novo Nordisk.

Contacteer ons via info.nnbelux@novonordisk.com

BE23CO00018 Mar 2023

DPO Privacy policy version 3.0.  Last updated: 10.Jan.2022