Go to the page content

 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1 ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ของเราได้ ข้อมูลบางอย่างที่เราร้องขอจากคุณโดยตรง แต่ข้อมูลอื่น ๆ จะถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบรวมและไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวคุณเป็นรายบุคคลได้ บางครั้งเราขอข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลและเป็นส่วนตัวได้

ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก:
ก) สถิติรวมของผู้มาติดต่อ
ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้

เราจะไม่เชื่อมโยงสถิติของผู้เยี่ยมชมรวมกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

สถิติผู้เยี่ยมชมแบบรวม

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และตําแหน่งที่ตั้งของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ รวมถึงเว็บไซต์ต้นทางที่คุณมา หากมี ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวคุณในฐานะปัจเจกบุคคลได้ ข้อมูลนี้จะใช้ในรูปแบบรวมเท่านั้นเพื่อแจ้งเราว่าผู้เยี่ยมชมของเรามาจากไหน ดูข้อมูลตรงไหน และใช้เวลากับอะไรมากที่สุดบนเว็บไซต์

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ:

 • การสนับสนุนคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (ไม่ว่าคุณจะอนุญาตให้เราวางคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ก็ตาม)
 • รหัสผู้เข้าชม (ได้มาจากคุกกี้ที่เราวางไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อเป็นไปได้)
 • แหล่งที่มา (เช่น คุณมาจากที่ใด เช่น google.com)
 • วันที่และเวลาของการนัดตรวจ
 • การตั้งค่าภูมิภาคและภาษา (เพื่อระบุว่าคุณอยู่ในประเทศใด)
 • ระบบปฏิบัติการ (Windows, OS X, Linux, iOS, Android ฯลฯ)
 • เบราว์เซอร์ & เวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari ฯลฯ)
 • ความละเอียดหน้าจอ (1280x1024, 1024x768 ฯลฯ)
 • การสนับสนุน JavaScript
 • รองรับ Java
 • ที่อยู่ IP (ที่อยู่คอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต)
 • ชื่อของหน้าที่คุณกําลังดูอยู่
 • URL ของหน้าที่คุณกําลังดูอยู่

ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้

ในบางครั้ง เราจําเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ บางพื้นที่/ส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ของเราอาจกําหนดให้คุณต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ เราอาจขอข้อมูลจากคุณ เช่น อายุและอาชีพเพื่อทําความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมของคุณให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้เยี่ยมชมของคุณ

เมื่อใดก็ตามที่เราจะขอข้อมูลซึ่งอาจนำมาใช้ระบุตัวตนของคุณในฐานะปัจเจกบุคคลได้ เราจะขอความยินยอมจากคุณ และเราจะอธิบายถึงเหตุผลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล และวิธีการที่เราวางแผนเกี่ยวกับการรักษาและการใช้ข้อมูลอยู่เสมอ

2 วิธีการใช้ข้อมูล

เราจะเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในระหว่างกระบวนการเก็บรวบรวมเท่านั้น เมื่อเราประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้จนเสร็จสิ้นแล้ว เราจะลบและทําลายข้อมูลเพื่อให้มั่นใจในความเป็นส่วนตัวของคุณ

3 การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

เราจะไม่เก็บรวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับสุขภาพ ชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนา หรือความเชื่อทางการเมืองของคุณ ฯลฯ ที่ไซต์นี้ ในกรณีที่เราพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ ซึ่งเกิดขึ้นน้อยมาก เราจะทําเช่นนั้นโดยปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด

4 การปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็ก

การปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็กเป็นสิ่งสําคัญ บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลจากเด็ก (เด็ก หมายถึง ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เด็กไม่ควรส่งข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลไปยังบริษัทโนโว นอร์ดิสค์ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

เมื่อเป็นไปได้เราจะแนะนําไม่ให้เด็กส่งข้อมูลส่วนบุคคล หากบุตรของคุณได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลและคุณต้องการขอให้ลบข้อมูลดังกล่าว โปรดติดต่อ privacy@novonordisk.com

5 วิธีที่เรารับรองความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมบนเว็บไซต์นี้เฉพาะเท่าที่จําเป็นเท่านั้น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะไม่ถูกนําไปขายให้แก่ บุคคลที่สามไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

6 ข้อมูลจะถูกประมวลผลที่ใด

ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวมอาจถูกถ่ายโอนระหว่างประเทศเพื่อใช้ภายในองค์กรทั่วโลกของโนโว นอร์ดิสค์ เรามีนโยบายภายในเพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เพียงพอโดยไม่คํานึงถึงว่าข้อมูลของคุณถูกเก็บอยู่ในบริษัทโนโว นอร์ดิสค์แห่งใดก็ตาม

โปรดรับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดยืนของเราในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7 การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สาม

เราจะไม่ถ่ายโอนหรือขายข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลเกี่ยวกับผู้เข้าชมของเราแก่บุคคลที่สาม

โดยทั่วไป เราจะแบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการและที่ปรึกษาตามสัญญาของเราเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของโนโว นอร์ดิสค์ พนักงานและบุคคลอื่น ๆ หรือในกรณีที่เราขายหรือชําระบัญชีส่วนหนึ่งส่วนใดของธุรกิจหรือสินทรัพย์ อาจมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล การแบ่งปันดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

8 สิทธิของผู้มาเยือน

ตามกฎการคุ้มครองข้อมูล คุณมีสิทธิดังต่อไปนี้ หากต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้ กรุณาติดต่อบริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ได้ที่ privacy@novonordisk.com

 • คุณสามารถดูภาพรวมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ
 • คุณสามารถขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในรูปแบบ (format) ที่มีโครงสร้าง ใช้ได้ทั่วไป และอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้
 • คุณสามารถรับการอัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
 • คุณสามารถลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
 • คุณสามารถให้เราหยุดหรือจํากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • หากคุณให้ความยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ การเพิกถอนของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลที่ดําเนินการก่อนที่คุณจะเพิกถอนความยินยอมของคุณ
 • คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ อาจมีข้อจํากัดเกี่ยวกับสิทธิเหล่านี้โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะของกิจกรรมการประมวลผล ติดต่อเราผ่านอีเมลข้างต้นหากมีคําถามหรือคําขอเกี่ยวกับสิทธิเหล่านี้

9 การใช้คุกกี้

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราในนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา

10 การปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของข้อมูล

เนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของโนโว นอร์ดิสค์นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เว็บไซต์ไม่ได้ให้คําแนะนําหรือข้อเสนอแนะใด ๆ แก่คุณ และไม่ควรยึดถือเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจหรือการดําเนินการใด ๆ ขอแนะนําให้คุณปรึกษากับที่ปรึกษามืออาชีพในสาขาที่เหมาะสมเกี่ยวกับการบังคับใช้เนื้อหาในแง่มุมใด ๆ โดยเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่มีข้อความใดบนเว็บไซต์นี้ที่ถือว่าเป็นคําเชิญชวนหรือข้อเสนอเพื่อการลงทุนหรือซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโนโว นอร์ดิสค์ นอกจากนี้ ไซต์แห่งนี้ยังให้ข้อมูลที่เลือกของโรคและการรักษา ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคําแนะนําทางการแพทย์ ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถใช้แทนคําแนะนําของบุคลากรทางการแพทย์ได้ หากคุณมีหรือสงสัยว่ามีปัญหาสุขภาพใด ๆ คุณควรอายุรแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของคุณ

ข้อมูลที่ให้ไว้ ''ตามที่เป็น''

ข้อมูลบนไซต์นี้ได้รับการจัดหาให้ ‘ตามที่เป็น’ และบริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ไม่รับรองหรือรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิด บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความตรงต่อเวลา ความพร้อมใช้งาน ฟังก์ชันการทํางาน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับความเสี่ยงที่ข้อมูลอาจจะไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง หรืออาจจะไม่ตรงกับความต้องการหรือความต้องการของคุณ

ความรับผิดที่ปฏิเสธความรับผิด

บริษัทโนโว นอร์ดิสค์หรือผู้ให้บริการเนื้อหาของเราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บ ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือจากการที่คุณพึ่งพาข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้ ในที่นี้ บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดต่อ ความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง การลงโทษ และพิเศษ หรือความเสียหายอื่น ๆ การสูญเสียโอกาส การสูญเสียผลกําไร หรือการสูญเสียหรือความเสียหายอื่นใดไม่ว่าในลักษณะใด ข้อจํากัดนี้รวมถึงความเสียหายหรือไวรัสใด ๆ ที่ อาจมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์นี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม โปรดทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อหรือมีอํานาจควบคุมนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้ คําแถลงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมบนเว็บไซต์นี้เท่านั้น เราขอแนะนําให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเรา

บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ไม่รับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบริษัทโนโว นอร์ดิสค์ บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบนไซต์ที่เป็นที่ชื่นชอบเหล่านี้หรือในการควบคุมข้อมูลที่ผู้ใช้อาจเลือกที่จะมอบให้แก่ไซต์เหล่านี้

การเปลี่ยนแปลง

บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ทดแทน หรือลบเนื้อหาใด ๆ ของ หรืออาจจํากัดการเข้าถึงหรือยุติ การเผยแพร่เว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อและตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

ลิขสิทธิ์และการใช้เนื้อหา

เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทโนโว นอร์ดิสค์ และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า โลโก้ และผลิตภัณฑ์ที่แสดงในเว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องทั่วโลก และห้ามใช้สิ่งเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทโนโว นอร์ดิสค์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้เฉพาะสําหรับการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทําการแก้ไขหรือทําซ้ำเนื้อหาเพิ่มเติม ห้ามคัดลอกหรือใช้เนื้อหาในลักษณะอื่นใด

การใช้คําถามและความคิดเห็น

คําถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือการสื่อสารรูปแบบใดก็ตาม รวมถึงความคิด สิ่งประดิษฐ์ แนวคิด เทคนิค หรือความรู้ที่คุณ อาจส่งต่อมายังไซต์นี้หรือที่บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่นใด จะถือเป็นพื้นฐานที่ไม่เป็นความลับ และจะกลายเป็น ทรัพย์สินของบริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ซึ่งบริษัทโนโว นอร์ดิสค์ และอาจนําไปใช้ในลักษณะและเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมถึง การพัฒนา การผลิต และ/หรือการตลาดหรือบริการโดยไม่มีข้อจำกัด

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะได้รับการควบคุมและตีความตามกฎหมายเดนมาร์ก

11 บุคคลติดต่อ

หากท่านมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว คุกกี้ และข้อความปฏิเสธความรับผิดทางกฎหมายนี้ หากท่านต้องการได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับท่าน หรือหากท่านมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านของบริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ท่านอาจ ติดต่อเราผ่านทาง privacy@novonordisk.com