Go to the page content


นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

1 คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่วางไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ในเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือบนอุปกรณ์มือถือของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้มีรหัสเฉพาะที่อนุญาตให้บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ สามารถจดจําเบราว์เซอร์ของคุณในระหว่างที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา (เรียกว่าคุกกี้ “เซสชัน”) หรือในภายหลังที่การเข้าซ้ำ ๆ (เรียกว่า คุกกี้ “ถาวร”) คุกกี้แต่ละรายการจะแตกต่างกันไปตามเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่คุณกําลังเข้าชมหรือคู่ค้าที่ร่วมมือกับเว็บไซต์อาจวางคุกกี้ไว้ ซึ่งเรียกว่า “คุกกี้ของบุคคลที่สาม”

โดยทั่วไปแล้ว คุกกี้จะทําให้การโต้ตอบระหว่างผู้ใช้และเว็บไซต์ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น และช่วยให้ผู้ใช้สามารถนําทางระหว่างส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ คุกกี้อาจถูกนําไปใช้เพื่อทําให้เนื้อหาของเว็บไซต์มีความเกี่ยวข้องกับผู้เข้าชมมากขึ้น และเพื่อปรับให้เข้ากับรสนิยมและความต้องการส่วนบุคคลของเขา

2 การใช้คุกกี้บน truthaboutweight.global/th/th.html

2.1 เจ้าของ truthaboutweight.global/th/th.html คือ:

Novo Nordisk A/S
Novo Alle 1
DK-2880 Bagsvaerd
Denmark
โทร. + 45 4444 8888

บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทํางานของเว็บไซต์โดยจัดเก็บการตั้งค่าของคุณ บน truthaboutweight.global/th/th.html บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ทั่วโลกใช้คุกกี้ที่จําเป็น คุกกี้ฟังก์ชัน/คุกกี้การกําหนดลักษณะ คุกกี้ทางสถิติ และคุกกี้การตลาด

2.2 คุกกี้ที่จําเป็น

คุกกี้เหล่านี้เป็นสิ่งจําเป็นในการเยี่ยมชมเว็บไซต์และใช้งานเว็บไซต์บางส่วน หากคุณปฏิเสธคุกกี้เหล่านี้ คุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์จะไม่ทํางานอย่างถูกต้อง

2.3 คุกกี้ฟังก์ชันการทํางาน/คุกกี้การกําหนดลักษณะ

คุกกี้ฟังก์ชัน/การกําหนดลักษณะคือคุกกี้ที่อํานวยความสะดวกในการทํางานของเว็บไซต์และทําให้ผู้เข้าชมเพลิดเพลินมากขึ้น รับรองประสบการณ์การท่องเว็บที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่จดจําการตั้งค่าภาษาของคุณ

2.4 คุกกี้วิเคราะห์/สถิติ

เราใช้คุกกี้วิเคราะห์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยมีเจตนาที่จะปรับปรุงเนื้อหา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เยี่ยมชม และเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการ

2.5 คุกกี้การตลาด

คุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้ที่เราใช้เพื่อนําเสนอโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะและมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น เพื่อพิจารณาว่าโฆษณาเฉพาะนั้น ๆ ได้แสดงไว้กี่ครั้งแล้ว เพื่อคํานวณประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาเฉพาะ เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมครั้งก่อน และเพื่อแบ่งปันข้อมูลที่เก็บรวบรวมกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้โฆษณา คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้บนเว็บไซต์และวางไว้บนอุปกรณ์ของคุณโดยบุคคลที่สาม

2.6

การใช้คุกกี้ทางสถิติ การทํางาน และการตลาดบน truthaboutweight.global/th/th.html จําเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ผู้ใช้อาจเพิกถอนความยินยอมในการใช้คุกกี้ได้ทุกเมื่อ ดูส่วนที่ 5 ของนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้นี้เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการและการลบคุกกี้

3 คุกกี้ของบุคคลภายนอก

3.1

บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ อาจใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นคุกกี้ที่อยู่ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ จะไม่เข้าถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอก แต่บริษัทฯ จะรับผิดชอบการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเองเท่านั้น บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ อาจฝังเนื้อหา รูปภาพ และวิดีโอจากเว็บไซต์ เช่น YouTube เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ที่มีเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นฝังอยู่ คุณอาจได้รับคุกกี้จากเว็บไซต์พวกนั้น  บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ไม่ได้ควบคุมการเผยแพร่คุกกี้เหล่านั้น คุณจึงควรตรวจสอบเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของพวกเขา

3.2

เว็บไซต์ของเราใช้ปุ่ม "share" (แบ่งปัน) แบบฝังตัวเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนๆ ได้อย่างง่ายดายผ่านเครือข่ายสังคมยอดนิยมจํานวนมาก เว็บไซต์เหล่านี้อาจตั้งค่าคุกกี้เมื่อคุณยังเข้าสู่ระบบบริการของพวกเขา บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ไม่ได้ควบคุมการเผยแพร่คุกกี้เหล่านี้ และคุณควรตรวจสอบเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของบริษัท

4 คุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา

บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ใช้คุกกี้ซึ่งอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับ truthaboutweight.global/th/th.html ในแบนเนอร์คุกกี้ ในแบนเนอร์คุกกี้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับชื่อคุกกี้ ซึ่งเป็นผู้ตั้งค่าคุกกี้ คําอธิบายคุกกี้ และเวลาที่คุกกี้หมดอายุ

5 การจัดการคุกกี้

5.1

คุณต้องระบุว่าคุณอนุญาตให้วางคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณหรือปิดใช้งานการใช้คุกกี้บางประเภทหรือไม่ หากคุณไม่ยอมรับการใช้คุกกี้บางอย่าง คุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่ทํางาน หรือคุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ได้

5.2

หากคุณต้องการจํากัดหรือปิดกั้นคุกกี้การใช้งาน คุณต้องระบุการกําหนดลักษณะของคุณผ่านแบนเนอร์คุกกี้ที่แสดงบนเว็บไซต์ คุณยังสามารถจํากัดการใช้คุกกี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ ฟังก์ชัน Help (ช่วยเหลือ) ภายในเบราว์เซอร์ของคุณควรบอกวิธีการให้คุณทราบ

5.3

หรือคุณอาจเยี่ยมชม www.aboutcookies.org  ซึ่งมีข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีการทําบนเบราว์เซอร์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลบคุกกี้จากคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมทั้งข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทําเช่นนี้ในเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณจะต้องดูคู่มือโทรศัพท์ของคุณ

5.4

โปรดทราบว่าการจํากัดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อการทํางานของ truthaboutweight.global/th/th.html

6 ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

6.1

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และตําแหน่งที่ตั้งของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ รวมถึงเว็บไซต์ต้นทางที่คุณมา หากมี ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวคุณในฐานะปัจเจกบุคคลได้ ข้อมูลนี้จะใช้ในรูปแบบรวมเท่านั้นเพื่อแจ้งเราว่าผู้เยี่ยมชมของเรามาจากไหน พวกเขามองและทําอะไร และใช้เวลากับอะไรมากที่สุดบนเว็บไซต์

6.2

เมื่อใดก็ตามที่เราขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่อาจนำมาใช้เพื่อระบุตัวคุณในฐานะปัจเจกบุคคลได้ เราจะขอความยินยอมจากคุณ และเราจะให้คําอธิบายถึงเหตุผลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล และวิธีการที่เราวางแผนเกี่ยวกับการรักษาและการใช้ข้อมูลอยู่เสมอ

6.3

เราจะเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในระหว่างกระบวนการเก็บรวบรวมเท่านั้น เมื่อเราประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เสร็จแล้ว เราจะลบและทําลายข้อมูลเพื่อให้มั่นใจในความเป็นส่วนตัวของคุณ

6.4

ข้อมูลบางอย่างจะถูกเก็บรวบรวมโดยใช้คุกกี้ตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราที่มีใน และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณ วัตถุประสงค์ทางสถิติสําหรับเว็บไซต์ของเรา วัตถุประสงค์ด้านการใช้งานสําหรับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และเพื่อช่วยให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

6.5

สําหรับคุกกี้แต่ละประเภทที่ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้ในแบนเนอร์คุกกี้เท่านั้น

6.6

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับและจะถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น

6.7

บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ อาจว่าจ้างผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก และผู้ให้บริการเหล่านั้นจะสามารถเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังนิติบุคคลอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทโนโว นอร์ดิสค์

6.8

หากผู้ให้บริการภายนอกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกเขตสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA) จะดำเนินการตามข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรป และการถ่ายโอนข้อมูลไปยังกิจการภายในกลุ่มบริษัทโนโว นอร์ดิสค์ที่ตั้งอยู่นอกสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA) ก็ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบขององค์กรที่มีผลผูกพันของโนโว นอร์ดิสค์ ซึ่งคุณพบได้ที่นี่

6.9

6.1.8 ตามกฎการคุ้มครองข้อมูล คุณมีสิทธิดังต่อไปนี้ หากต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้ กรุณาติดต่อบริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ได้ที่ privacy@novonordisk.com

  • คุณสามารถดูภาพรวมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ
  • คุณสามารถขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในรูปแบบ (format) ที่มีโครงสร้าง ใช้ได้ทั่วไป และอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้
  • คุณสามารถรับการอัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
  • คุณสามารถลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
  • คุณสามารถให้เราหยุดหรือจํากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • หากคุณให้ความยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ การเพิกถอนของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลที่ดําเนินการก่อนที่คุณจะเพิกถอนความยินยอมของคุณ
  • คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ อาจมีข้อจํากัดเกี่ยวกับสิทธิเหล่านี้โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะของกิจกรรมการประมวลผล ติดต่อเราตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 1 หากมีคําถามหรือคําขอเกี่ยวกับสิทธิเหล่านี้