Go to the page content


Cookiebeleid

1 Wat zijn cookies?

We verzamelen informatie die ons kan helpen onze websites te verbeteren. Wij vragen uw toestemming om deze informatie te verzamelen wanneer u de website bezoekt. Alle informatie die met uw toestemming automatisch wordt verzameld, wordt in geaggregeerde vorm opgeslagen en kan niet worden gebruikt om u individueel te identificeren.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt opgeslagen wanneer u de website bezoekt. De cookie bevat een unieke code waarmee Novo Nordisk uw browser kan herkennen tijdens uw bezoek aan onze website (sessiecookies) of later bij herhaalde bezoeken (permanente cookies). Elke cookie is uniek voor uw webbrowser. Cookies kunnen worden opgeslagen door de server van de website die u bezoekt of door partners die samenwerken met de website (cookies van derden).

Cookies maken de interactie tussen de gebruiker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller, en helpen de gebruiker te navigeren tussen de verschillende delen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de content van de website relevanter te maken voor de bezoeker en om deze aan zijn persoonlijke smaak en behoeften aan te passen.

2 Gebruik van cookies op https://www.truthaboutweight.global/be/nl.html

2.1 De eigenaar van https://www.truthaboutweight.global/be/nl.html:

sa Novo Nordisk Pharma nv
Riverside Business Park
Boulevard International 55
B-1070 Brussels
+32 2 556 05 80

Novo Nordisk gebruikt cookies om de functionaliteit van de website te verbeteren door uw voorkeuren op te slaan. Op https://www.truthaboutweight.global/be/nl.html gebruikt Novo Nordisk noodzakelijke cookies, functionele/voorkeurscookies, statistische cookies en marketingcookies.

Voor het gebruik van statistische, functionele en marketingcookies op novo-nordisk.com is toestemming van de gebruiker vereist. De gebruiker kan te allen tijde zijn toestemming voor het gebruik van cookies intrekken. Zie paragraaf 5 van dit Cookiebeleid voor informatie over cookiebeheer en het verwijderen van cookies. 

Bekijk de volledige lijst met cookies.

2.2 Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen op deze website niet worden uitgeschakeld. Ze worden meestal alleen geplaatst als reactie op een verzoek van u, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

2.3  Analytische/statistische cookies

We gebruiken analytische cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website, met de bedoeling om de content te verbeteren, om deze te koppelen aan de wensen van de bezoekers en om de bruikbaarheid te verhogen.

Informatie die we verzamelen:

 • Cookie-ondersteuning (of u ons toestaat een cookie op uw computer te plaatsen)
 • Bezoeker-ID (verstrekt door een cookie dat we op uw computer plaatsen)
 • IP-adres (computeradres op het internet, enkel gebruikt voor statistische doeleinden)
 • Doorverwijzer (d.w.z. waar u vandaan kwam, bijv. google.com)
 • Locatie, datum en tijdstip van bezoek (bv. Verenigd Koninkrijk, xx/xx/xxxx, 12.00 PM)
 • Informatie over het apparaat waarmee u de website bezoekt (bv. besturingssysteem, browser, enz.) 
 • Downloaden van bestanden en delen van inhoud op sociale media of andere beschikbare platforms (bv. deelknoppen)

2.4 Marketingcookies

Dit zijn cookies die we gebruiken om u gepersonaliseerde en relevantere advertenties aan te bieden, om te bepalen hoeveel keer een specifieke advertentie al is aangetoond, om de doeltreffendheid van een bepaalde reclamecampagne te berekenen, gegevens over eerdere bezoeken te volgen en verzamelde gegevens te delen met betrokken derde partijen, zoals adverteerders. Ze worden gebruikt op de website en op uw apparaat opgeslagen door derden.

3 Cookies van derden

3.1

Novo Nordisk kan cookies van derden gebruiken. Dit zijn cookies die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen door een derde partij die niet Novo Nordisk is. De gegevens die worden verzameld met cookies van derden zullen niet beschikbaar zijn voor Novo Nordisk, maar worden alleen verzameld en gebruikt door de derde partij voor hun eigen doeleinden. Novo Nordisk kan bijvoorbeeld foto's en videocontent van websites zoals YouTube integreren. Als gevolg daarvan kunt u, wanneer u een website van Novo Nordisk bezoekt met content die is geïntegreerd op andere websites, cookies van deze websites ontvangen. Novo Nordisk controleert de verspreiding van deze cookies niet. U dient de relevante website van derden te controleren voor meer informatie over hun gebruik van cookies.

3.2

Onze websites gebruiken geïntegreerde 'deelknoppen' om gebruikers in staat te stellen informatie eenvoudig te delen met vrienden via een aantal populaire sociale netwerken. Deze sites kunnen een cookie instellen wanneer u ook bent ingelogd bij hun service. Novo Nordisk controleert de verspreiding van deze cookies niet en u dient de relevante website van derden te raadplegen voor meer informatie over hun gebruik van cookies.

4 Cookies die op onze websites worden gebruikt

Novo Nordisk gebruikt de cookies die in detail beschreven staan op https://www.truthaboutweight.global/be/nl.html in de cookiebanner. In de cookielijst vindt u informatie over de naam van de cookie, wie de cookie instelt, en welk type cookie het is (1ste, 2de of 3de partij cookie).

5 Cookiebeheer

5.1

U moet aangeven of u toestemt dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen of dat u het gebruik van bepaalde soorten cookies uitschakelt. Als u het gebruik van bepaalde cookies niet accepteert, werken sommige functies van de site mogelijk niet, of kunt u bepaalde diensten op de websites niet gebruiken.

5.2

Als u de cookies wilt beperken of blokkeren, moet u uw voorkeuren aangeven via de cookiebanner die op de website wordt weergegeven. U kunt het gebruik van cookies ook beperken via uw browserinstellingen. De Help-functie in uw browser biedt informatie over hoe u dit doet.

5.3

U kunt ook een bezoek brengen aan www.aboutcookies.org, dat uitgebreide informatie bevat over hoe u dit kunt doen op een breed scala van browsers. U vindt ook informatie over het verwijderen van cookies van uw computer en meer algemene informatie over cookies. Voor informatie over hoe u dit kunt doen in de browser van uw mobiele telefoon, moet u de handleiding van uw handset raadplegen.

5.4

Houd er rekening mee dat het beperken van cookies invloed kan hebben op de functionaliteit van https://www.truthaboutweight.global/be/nl.html.

6 Gegevens privacy

6.1

Wanneer u analytische cookies accepteert, verzamelen we algemene informatie over uw computer en de locatie ervan, evenals de website waar u vandaan kwam, indien van toepassing. Deze informatie kan niet worden gebruikt om u als individu te identificeren. Deze informatie wordt alleen in geaggregeerde vorm gebruikt om ons te informeren waar onze bezoekers vandaan komen, waar ze naar kijken en op reageren, en waar de meeste tijd wordt besteed op de website.

6.1.1

Wanneer we u vragen om persoonlijk identificeerbare informatie, die gebruikt kan worden om u als individu te identificeren, zullen wij u om uw toestemming vragen en zullen we altijd een verklaring geven waarom wij de informatie verzamelen, hoe we deze verzamelen, hoe we deze opslaan en hoe wij van plan zijn deze te behandelen en te gebruiken.

6.1.2

We verzamelen en bewaren alleen persoonlijk identificeerbare informatie voor het doel dat tijdens het verzamelproces wordt vermeld. Wanneer we klaar zijn met het verwerken van uw informatie voor de vermelde doeleinden, zullen we deze wissen en vernietigen om uw privacy te garanderen.

6.1.3

Sommige gegevens worden verzameld door cookies te gebruiken op basis van ons legitieme belang in en voor het doel van verbetering van onze website en uw gebruikerservaring, statistische doeleinden voor onze website, functionele doeleinden voor het gebruik van onze website en om ons in staat te stellen het gebruik van onze website voor marketingdoeleinden te optimaliseren.

6.1.4

Voor elk type cookie dat gebruikt wordt om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verzamelen, verwerkt Novo Nordisk alleen de persoonsgegevens die via cookies worden verzameld voor de specifieke doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven in de cookiebanner.

6.1.5

Al uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt in overeenstemming met de hierboven vermelde doeleinden.

6.1.6

Novo Nordisk kan externe dienstverleners inschakelen en zij zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens en deze verwerken, en we kunnen persoonsgegevens overdragen aan andere entiteiten van de Novo Nordisk Groep.

6.1.7

Als een externe leverancier uw persoonsgegevens verwerkt buiten de EU/EER, zal dit plaatsvinden op basis van de standaardcontractbepalingen van de EU-commissie, en de overdracht naar andere entiteiten van de Novo Nordisk Groep buiten de EU/EER zal gebaseerd zijn op de bindende bedrijfsregels van Novo Nordisk, die u hier kunt vinden.

6.1.8

Volgens de regels voor gegevensbescherming heeft u de volgende rechten. Neem voor het uitoefenen van deze rechten contact op met Novo Nordisk via info.nnbelux@novonordisk.com.

 • U kunt een overzicht verkrijgen van welke persoonsgegevens wij over u verzameld hebben.
 • U kunt een kopie verkrijgen van uw persoonsgegevens in een gestructureerde, vaak gebruikte en machine leesbare vorm.
 • U kunt een update of wijziging van uw persoonsgegevens verkrijgen.
 • U kunt uw persoonsgegevens laten verwijderen of vernietigen.
 • U kunt ons laten stoppen met of een beperking opleggen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Als u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw intrekking zal geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerkingen die uitgevoerd zijn voordat u uw toestemming introk.
 • U kunt een klacht indienen over hoe we uw persoonsgegevens verwerken bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

Onder de toepasselijke wetgeving kunnen er beperkingen zijn voor deze rechten, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de verwerkingsactiviteit. Voor vragen of verzoeken met betrekking tot deze rechten kan u met ons contact opnemen zoals beschreven in Hoofdstuk 1.

Voor meer informatie over ons databeleid, klik hier.

DPO. Cookiebeleid versie 3.0. Laatst geupdated: 10 Jan 2022
Functionaris voor gegevensbescherming
BE23CO00028 Mar 2023