Go to the page content

Zásady používania súborov cookie

1 Čo sú to súbory cookie?

Súbor cookie je textový súbor, ktorý umiestňuje server webovej stránky v prehliadači vášho počítača alebo vo vašom mobilnom zariadení pri návšteve webovej stránky. Súbor cookie obsahuje jedinečný kód, ktorý umožňuje spoločnosti Novo Nordisk rozpoznať váš prehliadač počas vašej návštevy našej webovej stránky (nazývaný súbor cookie „relácie“) alebo neskôr pri opakovaných návštevách (nazývaný „trvalý“ súbor cookie). Každý súbor cookie je jedinečný pre váš webový prehliadač. Súbory cookie môže ukladať server webovej stránky, ktorú navštívite, alebo partneri, ktorí spolupracujú s webovou stránkou, tzv. „súbory cookie tretích strán“.

Súbory cookie vo všeobecnosti uľahčujú a urýchľujú interakciu medzi používateľom a webovou stránkou a pomáhajú používateľovi pohybovať sa medzi rôznymi časťami webovej stránky. Súbory cookie sa môžu použiť aj na to, aby bol obsah webovej stránky pre návštevníka relevantnejší a aby sa prispôsobil jeho vkusu a potrebám.

2 Používanie súborov cookie na pravdaohmotnosti.sk

2.1 Vlastníkom pravdaohmotnosti.sk je:

Novo Nordisk Slovakia s.r.o.
ROSUM, Bajkalská 19B
Bratislava
Slovenská Republika
Tel. +421 2 3810 2652 Email: skbrcontact@novonordisk.com IČ DPH: SK2022341310 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 45086/B, podliehajúca dozoru: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava, tel.: +421 2 50 70 11 11, e-mail: info@sukl.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37, tel.: +421 2 593 73 111, e-mail: office@health.gov.sk.

Spoločnosť Novo Nordisk používa súbory cookie na zlepšenie funkčnosti webovej stránky uložením vašich preferencií. Pri pravdaohmotnosti.sk Novo Nordisk používa potrebné súbory cookie, funkčné/preferenčné súbory cookie, štatistické súbory cookie a marketingové súbory cookie.

2.2 Potrebné súbory cookie

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na návštevu stránky a používanie určitých častí stránky. Ak odmietnete tieto súbory cookie, niektoré funkcie webovej stránky nebudú fungovať správne.

2.3 Funkčné súbory cookie/preferenčné súbory cookie

Funkčné/preferenčné súbory cookie sú súbory cookie, ktoré uľahčujú fungovanie webovej stránky a robia ju príjemnejšou pre návštevníkov. Zabezpečujú osobnejší zážitok z prehliadania. Napríklad: súbory cookie, ktoré si zapamätajú vaše jazykové preferencie.

2.4 Analytické/štatistické súbory cookie

Používame analytické súbory cookie na získavanie informácií o používaní našej webovej stránky s cieľom zlepšiť jej obsah, prispôsobiť ho želaniu návštevníkov a zvýšiť použiteľnosť.

2.5 Marketingové súbory cookie

Sú to súbory cookie, ktoré používame na to, aby sme vám ponúkli personalizované a relevantnejšie reklamy, aby sme určili, koľkokrát sa už konkrétne reklamy ukázali, aby sme vypočítali účinnosť konkrétnej reklamnej kampane, sledovali údaje o predchádzajúcich návštevách a poskytli získané údaje tretím stranám, ako sú inzerenti. Používajú sa na webovej stránke a do vášho zariadenia ich umiestňujú tretie strany.

2.6

Používanie štatistických, funkčných a marketingových súborov cookie na pravdaohmotnosti.sk vyžaduje súhlas používateľa. Používateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním súborov cookie. Informácie o nastaveniach a možnosti vymazania súborov cookie nájdete v časti 5 týchto zásad používania súborov cookie.

3 Súbory cookie tretích strán

3.1

Spoločnosť Novo Nordisk môže používať súbory cookie tretích strán, ktoré sú súbormi cookie umiestnenými do prehliadača používateľa treťou stranou, ktorá nie je spoločnosťou Novo Nordisk. Údaje, ktoré sa získavajú pomocou súborov cookie tretích strán, nebudú dostupné spoločnosti Novo Nordisk, ale budú zhromažďované a používané treťou stranou len na ich vlastné účely. Spoločnosť Novo Nordisk môže napr. vložiť fotografie a video obsah z webových stránok, ako je YouTube. Preto, v prípade, že navštívite webovú stránku spoločnosti Novo Nordisk s obsahom vloženým z iných webových stránok, môžu sa k vám stiahnuť súbory cookie z týchto webových stránok. Spoločnosť Novo Nordisk nemá vplyv a kontrolu nad šírením súborov cookie z tých stránok. Mali by ste navštíviť príslušnú webovú stránku tretej strany, kde nájdete ďalšie informácie o tom, ako používajú súbory cookie.

3.2

Naše webové stránky používajú vstavané tlačidlá „zdieľania“, ktoré umožňujú používateľom jednoducho zdieľať informácie s priateľmi prostredníctvom mnohých obľúbených sociálnych sietí. Tieto stránky môžu uložiť súbor cookie, keď ste prihlásení aj do ich služby. Spoločnosť Novo Nordisk nemá vplyv a kontrolu nad šírením týchto súborov cookie a mali by ste navštíviť príslušnú webovú stránku tretej strany, kde nájdete ďalšie informácie o tom, ako používajú súbory cookie.

4 Súbory cookie používané na našich webových stránkach

Spoločnosť Novo Nordisk používa súbory cookie, ktoré sú podrobne opísané na pravdaohmotnosti.sk v baneri pre nastavenie súborov cookie. V banneri pre nastavenie súborov cookie nájdete informácie o názve súboru cookie, kto ukladá/používa súbor cookie, opis súborov cookie a kedy súbor cookie vyprší.

5 Správa súborov cookie

5.1

Musíte uviesť, či povoľujete umiestnenie súborov cookie do zariadenia alebo zakážete používanie určitých typov súborov cookie. Ak nesúhlasíte s používaním určitých súborov cookie, niektoré funkcie stránky nemusia fungovať alebo pravdepodobne nebudete môcť používať určité služby na webových stránkach.

5.2

Ak chcete obmedziť alebo zablokovať súbory cookie na používanie, musíte svoje preferencie uviesť prostredníctvom banera pre nastavenie súborov cookie zobrazeného na webovej stránke. Používanie súborov cookie môžete obmedziť aj prostredníctvom nastavení prehliadača. Funkcia Pomocník vo vašom prehliadači vám povie, ako nato.

5.3

Prípadne môžete navštíviť webovú stránku www.aboutcookies.org, ktorá obsahuje komplexné informácie o tom, ako to urobiť pre rôzne druhy prehliadačov. Nájdete tu tiež podrobnosti o tom, ako odstrániť súbory cookie z počítača, ako aj všeobecné informácie o súboroch cookie. Informácie o tom, ako to urobiť v prehliadači svojho mobilného telefónu, nájdete v príručke k zariadeniu.

5.4

Upozorňujeme, že obmedzenie súborov cookie môže mať vplyv na funkčnosť pravdaohmotnosti.sk

6 Ochrana osobných údajov

6.1

Keď navštívite našu webovú stránku, automaticky získavame všeobecné údaje o vašom počítači a jeho umiestnení, ako aj o webovej stránke, z ktorej ste prišli, ak je to vhodné. Tieto informácie nemožno použiť na identifikáciu vás ako jednotlivca. Tieto informácie sa používajú len v agregovanej forme, aby sme získali informáciu, odkiaľ naši návštevníci pochádzajú, čo si prezerajú, na čo reagujú, a kde strávia najviac času.

6.2

Vždy, keď vás požiadame o akékoľvek osobné údaje, prostredníctvom ktorých vás možno identifikovať ako jednotlivca, požiadame vás o váš súhlas a vždy poskytneme vysvetlenie, prečo tieto informácie získavame, ako ich získavame, ako ich uchovávame a ako s nimi plánujeme zaobchádzať a používať ich.

6.3

Získavame a uchovávame len osobné údaje na účel uvedený pri ich získavaní. Keď ukončíme spracúvanie vašich osobných údajov na uvedené účely, vymažeme ich a zničíme, aby sme zabezpečili vaše súkromie.

6.4

Niektoré údaje sa získavajú pomocou súborov cookie na základe nášho oprávneného záujmu a na účely zlepšenia našej webovej stránky a vašej používateľskej skúsenosti, štatistických účelov pre našu webovú stránku, funkčných účelov na používanie našej webovej stránky a na umožnenie optimalizácie používania našej webovej stránky na marketingové účely.

6.5

Pre každý typ súborov cookie používaných na získavanie osobných údajov na určené účely bude spoločnosť Novo Nordisk spracúvať osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookie iba na konkrétne účely, na ktoré ste poskytli svoj súhlas v baneri pre nastavenie súborov cookie.

6.6

So všetkými vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať dôverne a budú sa používať iba v súlade s účelmi uvedenými vyššie.

6.7

Spoločnosť Novo Nordisk môže najať poskytovateľa služieb – tretiu stranu, ktorá bude mať prístup k vašim osobným údajom a bude ich spracúvať. Osobné údaje môžeme prenášať iným entitám v rámci skupiny Novo Nordisk.

6.8

Ak poskytovateľ tretej strany spracúva vaše osobné údaje mimo EÚ/EHP, uskutoční sa to na základe štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie. Prenos iným entitám v rámci skupiny Novo Nordisk mimo EÚ/EHP bude založený na záväzných vnútropodnikových pravidlách spoločnosti Novo Nordisk, ktoré nájdete tu.

6.9

6.1.8 V zmysle predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov máte nasledujúce práva. Ak si chcete tieto práva uplatniť, obráťte sa na spoločnosť Novo Nordisk na adrese privacy@novonordisk.com.

  • Máte možnosť získať prehľad o tom, aké osobné údaje o vás máme.
  • Máte možnosť získať kópiu svojich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
  • Máte možnosť žiadať aktualizáciu alebo opravu svojich osobných údajov.
  • Môžete nechať svoje osobné údaje vymazať alebo zničiť.
  • Môžete nás požiadať o ukončenie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.
  • Ak ste nám dali súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním vášho súhlasu.
  • Sťažnosť na to, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete podať úradu pre ochranu údajov. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, Bratislava, email: dozor@pdp.gov.sk

Podľa platných právnych predpisov môžu byť tieto práva obmedzené v závislosti od konkrétnych okolností spracovateľskej činnosti. Ak máte otázky alebo požiadavky týkajúce sa týchto práv, obráťte sa na nás, prostredníctvom kanálov, ktoré sú uvedené v časti 1.