Go to the page content

Politika kolačića

1 Šta su kolačići?

1.1.

Kolačić je tekstualna datoteka koja se postavlja na vaš računar ili mobilni uređaj od strane servera veb-stranice, kada posetite veb-sajt. Kolačić sadrži jedinstven kod koji dozvoljava kompaniji No-vo Nordisk da prepozna Vaš pretraživač u toku Vaše posete našem veb-sajtu (takozvani kolačić “sesije”), ili kasnije u toku ponovljenih poseta sajtu (takozvani “ponovljeni” kolačić). Svaki kolačić je jedinstven za vaš veb-pretraživač. Kolačići mogu biti postavljeni od strane servera veb-sajta koji posećujete, ili od strane partnera koji sarađuju sa tim veb-sajtom, takozvani “ko-lačići trećeg lica”.

1.2.

Kolačići uopšteno čine interakciju između korisnika i veb-sajta jednostavnijom i bržom, i pomažu korisniku da se lakše kreće kroz različite delove veb-sajta. Kolačići se takođe mogu koristiti da bi učinili sadržaj veb-sajta relevantnijim za korisnika, i da bude prilagođen korisnikovim potrebama i ličnom ukusu.

2 Upotreba kolačića na veb-sajtu gojaznost.rs

2.1 Vlasnik veb-sajt gojaznost.rs je:

Novo Nordisk Pharma d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 9b
11070 Beograd
Srbija
Tel. + 381 11 2222 700

Novo Nordisk koristi kolačiće kako bi pojačao funkcionalnost veb-sajta tako što pamti vaše preferencije. Na veb-sajtu www.gojaznost.rs, Novo Nordisk koristi neophodne kolačiće, kolačiće funkcionalnosti/kolačiće sklonosti, statističke kolačiće i marketing kolačiće.

2.2 Neophodni kolačići

2.2.1 Ovi kolačići su neophodni da biste posetili veb-sajt i koristili neke njegove delove. Ukoliko ne prihvatite ove kolačiće, pojedine karakteristike veb-sajta neće raditi kako treba.

2.3 Kolačići funkcionalnosti/Kolačići sklonosti

Kolačići funkcionalnosti/Kolačići sklonosti su kolačići koji olakšavaju funkcionisanje veb-sajta i čine da bude prijemčiviji za korisnike. Oni obezbeđuju personalizovano iskustvo tokom pre-trage. Na primer: kolačići koji pamte Vaš izbor jezika.

2.4 Analitički/statistički kolačići

2.4.1 Koristimo analitičke kolačiće da prikupljamo informacije o Vašem korišćenju našeg veb-sajta, s namerom da unapredimo njegov sadržaj, kako bi se poklapao sa željama korisnika, i da povećamo njegovu iskoristljivost.

2.5 Marketing kolačići

2.5.1 Ovi kolačići koje koristimo kako bismo Vam ponudili personal-izovane i odgovarajuće reklame, kako bismo odredili koliko puta je određena reklama prikazana, i kako bismo procenili uspešnost određene reklamne kampanje, da bismo pratili prethodne posete i podelili podatke sa trećim licima koja su uključena, kao što su oglašivači. Oni se koriste na veb-sajtu i postavljeni su na Vašem uređaju od srane trećeg lica.

2.6

Upotreba statističkih i marketinških kolačića na sajtu www.gojaznost.rs zahteva pristanak od strane korisnika. Korisnik može u bilo kom trenutku povući svoj pristanak o korišćenju kolačića. Pogledajte deo 5 Politike kolačića za informacije o korišćenju kolačića i brisanje kolačića.

3 Kolačići trećeg lica

3.1

Novo Nordisk može koristiti kolačiće trećeg lica, što predstavlja kolačiće koji se postavljaju u korisnikov pretraživač od strane trećeg lica koje nije Novo Nordisk. Podaci koji se sakupljaju upo-trebom kolačića trećeg lica neće biti dostupna kompaniji Novo Nordisk, već će se prikupljati i koristiti od strane trećeg lica za njihove sopstvene potrebe. Novo Nordisk može npr. da uključi fotografije ili video sadžaj sa veb-sajtova kao što je YouTube. Kao rezultat toga, kada posetite veb-sajt kompanije Novo Nordisk sa sadržajem uključenim sa drugih veb-sajtova, može se desiti da Vam budu prikazani kolačići sa tih sajtova. Novo Nordisk ne kontroliše širenje ovih kolačića. Možete proveriti veb-sajt trećeg lica za informacije o njihovoj upotrebi kolačića.

3.2

Naš veb-sajt koristi ugrađenu dugmad “podelite” kako bi omogućio korisnicima da jednostavno podele informacije sa svojim prijateljima kroz razne popularne društvene mreže. Ovi veb-sajtovi mogu postaviti kolačiće kada se priključite njihovoj mreži. Novo Nordisk ne kontroliše širenje ovih kolačića i možete proveriti veb sajt relevantnog trećeg lica za informacije o njihovoj upotrebi kolačića.

4 Kolačići koji se koriste na našem veb-sajtu

4.1

Novo Nordisk koristi kolačiće koji su detaljno opisani na sajtu www.istinaogojaznosti.rs u baneru kolačića. U baneru kolačića možete naći informacije o nazivu kolačića, ko postavlja kolačić, opis kolačića i kada kolačić ističe.

5 Upravljanje kolačićima

5.1

Morate naznačiti kako želite da kolačići budu postavljeni na Vašem uređaju ili da onemogućite korišćenje određene vrste kolačića. Ukoliko ne prihvatite korišćenje odrađenih kolačića, neke karakteristike sajta mogu da ne rade, ili nećete moći da pristupite nekim uslugama veb-sajta.

5.2

Ukoliko želite da ograničite ili blokirate korišćenje kolačića, morate označiti svoj izbor u baneru kolačića koji je prikazan na veb-sajtu. Takođe, možete ograničiti upotrebu kolačića kroz po-dešavanja na Vašem pretraživaču. Funkcija “Help” u okviru pre-traživača će Vam pokazati kako to da uradite.

5.3

Alternativno, možete posetiti veb-sajt www.aboutcookies.org, koji sadrži sveobuhvatne informacije o tome kako da uradite ovo na različitim pretraživačima. Naći ćete, takođe, detalje o tome kako da uklonite kolačiće iz Vašeg kompjutera, kao i opšte informacije o kolačićima. Za informacije o tome kako da uradite ovo na pretraživaču Vašeg mobilnog telefona trebalo bi da pogledate Vaša podešavanja.

5.4

Molim Vas budite upoznati s time da ograničavanje određenih kolačića može uticati na funkcionalnost veb www.istinaogojaznosti.rs

6 Privatnost podataka

6.1

Kada posetite naš veb-sajt, mi automatski prikupljamo opšte informacije o Vašem kompjuteru i o njegovoj lokaciji, kao i o sajtu sa kojeg ste pristupili, ukoliko je to primenljivo. Ove informacije se ne mogu koristiti da Vas identifikuju kao pojedinca. Ove informacije se koriste samo u zbirnom obliku kako bi nas informisale odakle naši korisnici dolaze, šta pretražuju, na šta reaguju i gde ostaju najduže vreme.

6.1.1

Kad god Vas upitamo o informacijama koje mogu poslužiti za Vašu identifikaciju uvek ćemo Vas pitati da li ste saglasni i objasniti Vam zbog čega prikupljamo te informacije, kao ih prikupljamo, kako ih čuvamo i kako planiramo da ih iskoristimo.

6.1.2

Prikupljćemo samo one informacije preko kojih možemo da Vas identifikujemo iz razloga koje smo naveli u toku procesa prikupljanja. Kada završimo obradu Vaših informacija za navedenu svrhu, izbrisaćemo i uništiti te podatke kako bismo obezbedili Vašu privatnost.

6.1.3

Neki od podataka su prikupljeni na osnovu našeg legitimnog interesa i u svrhu poboljšanja našeg veb-sajta i vašeg iskustva kao korisnika, iz statističkih razloga, zbog poboljšanja funkcionalnosti i kako bismo omogućili optimizaciju našeg veb-sajta zarad marketinških aktivnosti.

6.1.4

Za svaku vrstu kolačića koji se koriste kako bi se prikupili podaci o ličnosti u specifične namene, Novo Nordisk će obrađivati samo one podatke o ličnosti prikupljene preko kolačića i za onu namenu za koje ste dali saglasnost preko banera kolačića.

6.1.5

Svi Vaši podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljivi i biće korišćeni samo za namene koje su navedene iznad.

6.1.6

Novo Nordisk može uključiti treću stranu koje je pružalac usluga koje će imati pristup Vašim podacima o ličnosti i moći da ih obrađuje, i mi možemo preneti Vaše podatke o ličnosti drugim kompanijama u okviru grupacije Novo Nordisk

6.1.7

Ako prenosimo Vaše podatke o ličnosti izvan Republike Srbije, pobrinućemo se da zaštitimo Vaše podatke o ličnosti (i) primenom odgovarajućih nivoa zaštite koji je potreban prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, i (ii) delovanjem u skladu sa našom politikom i standardima.

6.1.8

U skladu sa odredbama o zaštiti podataka o ličnosti imate sledeća prava. Ukoliko želite da iskoristite svoja prava molimo Vas kontaktirajte Novo Nordisk na adresi srbija@novonordisk.com.

  • Možete dobiti pregled podataka o ličnosti koje imamo o Vama;
  • Možete dobiti kopiju Vaših podataka o ličnosti u strukturiranom uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom formatu;
  • Možete ispraviti ili dopuniti Vaše podatke o ličnosti;
  • Možete zatražiti da se Vaši podaci izbrišu ili unište;
  • Možete zahtevati od nas da zaustavimo ili ograničimo obradu Vaših podataka o ličnosti;
  • Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu Vaših podataka o ličnosti, možete ga povući u bilo kom trenutku. Vaše povlačenje neće uticati na zakonitost obrade izvršene pre povlačenja pristanka;
  • Možete podneti pritužbu na način na koji obrađujemo Vaše podatke o ličnosti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

U skladu sa važećim zakonom, mogu postojati ograničenja navedenih prava, u zavisnosti od specifičnih okolnosti aktivnosti obrade. Možete nas kontaktirati na napred naveden e mejl sa pitanjima ili zahtevima koja se odnose na navedena prava.