Go to the page content
Genetiikka | 5 min. lukemisaika

Perintötekijät vaikuttavat painon kehitykseen

Aivan kuten meillä on syntyessämme tietynväriset silmät, meillä voi olla perinnöllinen taipumus painonnousuun. Kumpaankaan ei voi vaikuttaa itse, ja syyllistäminen on turhaa. Syyllistymisen sijaan on tärkeää ymmärtää, miten perinnölliset taipumukset kannattaa huomioida arjessa.

Ensimmäiset ajatukset perintötekijöiden ja lihavuuden välisestä yhteydestä nosti tietoisuuteen Michiganin yliopiston tutkijaryhmä vuonna 1952. Heidän tutkimuksessaan oli mukana 81 kaksosparia, enimmäkseen paikallisista lukioista. Kaksosilta mitattiin muun muassa jalkaterien, kyynärvarren ja jopa nenän pituus.

Mittausten avulla pystyttiin selvittämään näiden eri piirteiden periytyvyyttä. Mitatuista piirteistä suurin periytyvyyssuhde oli kehonpainolla ja vyötärön ympärysmitalla.

Mum and two children spending time outside and smiling at each other

Myöhemmin on tehty samankaltaisia tutkimuksia, joissa on verrattu kaksosia, jotka eivät ole kasvaneet yhdessä. Identtiset kaksoset painoivat yhtä paljon riippumatta siitä, kasvoivatko he yhdessä vai erillään syntymän jälkeen. Tämä osoittaa perintötekijöiden voiman kehonpainon määräytymisessä verrattuna ympäristöön. Nämä löydökset vahvistavat kiistattomasti perimän keskeisen merkityksen lihavuuden taustalla. Osa näytöstä viittaa siihen, että perimän vaikutusosuus on 40–70 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että vanhemmilta periytyneet perintötekijät voivat lisätä lihomisen riskiä.

DNA chain

40–70 %

Perintötekijöillä on keskeinen merkitys lihavuudessa. Osa näytöstä viittaa siihen, että perimän vaikutusosuus on 40–70 prosenttia.

-J Waalen, The genetics of human obesity

Miten perintötekijät vaikuttavat painoon?

Perintötekijöiden ja painon yhteyttä tutkitaan parhaillaan aktiivisesti. Tiedämme jo, että perintötekijät vaikuttavat muun muassa seuraaviin seikkoihin:

 • Kuinka suuria annoskokomme ovat
 • Miten reagoimme kylläisyyden tunteeseen
 • Miten paljon nautintoa saamme tietyntyyppisestä ruuasta
 • Miten paljon energiaa tarvitsemme kehon perustoimintoihin
 • Miten ja missä ylimääräistä energiaa säilytetään rasvana kehossamme

Nykytiedon mukaan nämä seikat saattavat liittyä enemmän perintötekijöihin kuin persoonallisuuteen tai elintapoihin liittyviin valintoihin.

Ympäristömme on muuttunut, mutta perintötekijämme eivät

Miksi hyvin harva ihminen siinä tapauksessa oli lihava sata vuotta sitten? Geenimme eivät ole muuttuneet viimeisen sadan vuoden aikana. Itse asiassa ne ovat pysyneet suurelta osin muuttumattomina viimeisen 50 000 vuoden ajan. Sen sijaan ympäristömme on muuttunut.

Elämme nyt erilaisessa ympäristössä, jossa on erityyppistä ruokaa, teknologiaa ja stressiä kuin ennen. Ne ovat vuorovaikutuksessa perintötekijöidemme kanssa uudella tavalla. Lihavuus on yksi seurauksista.

”Lihavuuden kehittymiseen tarvitaan sekä geenit että ympäristö.”

-Professori Joseph Proietto, Melbournen yliopisto

Etsi painonhallintamuoto, joka sopii sinulle

Mitä enemmän tiedämme perintötekijöistämme, sitä paremmin voimme hyödyntää tietoa painonhallinnassa. Yksilölliset erot perintötekijöissämme voivat kuitenkin aiheuttaa meille suuremman tai pienemmän riskin lihavuuden kehittymiseen. Painonhallintaa koskevien tietoisten päätösten taustalla on perintötekijöistämme kertynyt tieto. Voimme esimerkiksi pyrkiä vähentämään altistusta ympäristötekijöille, jotka lisäävät lihavuuden riskiä.

Yksilöllisten perintötekijöidemme vuoksi voimme myös reagoida eri tavoin erityyppisiin hoitoihin. Mikä toimii yhdelle, ei välttämättä toimi toiselle. Siksi jokainen tarvitsee yksilöllisen lähestymistavan painonhallintaan.

Viitteet
 • Clark PJ. Am J Hum Cenet 1956; 8:49—54.
 • Waalen J. Translational Research 2014; 164(4):293—301.
 • Guyenet S. New York: Flatiron 2017.
 • Farooqi IS. Teoksessa: Obesity Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press 2018; 64—74.
 • Guyenet SJ & Schwartz MW . The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2012; 97:745—755.
 • Morris R. Synthese 2018;1—26.
 • Qi L. & Cho YA. Nutr. Rev. 2008; 66(12):684—694.
 • Bell CG, Walley AJ & Proguel P. Nature Reviews - Genetics 2005; 6:221—234.
 • Proietto J. Xlibris 2016.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Onko lihavuus todella sairaus?
Lihavuus | 6 min. lukemisaika

Onko lihavuus todella sairaus?

Lihavuus on sairaus, jossa ihmisen elimistöön kertyy liikaa rasvaa. Sen syyt ovat moninaiset, ja hyvä lihavuuden hoito on aina yksilöllistä.

Mikä on painoindeksisi (BMI)?
Työkalut | 5 min. lukemisaika

Mikä on painoindeksisi (BMI)?

Painoindeksi (Body Mass Index, BMI) on luku, joka lasketaan painostasi ja pituudestasi. Se ei kerro kehonkoostumuksesta, mutta on yksinkertainen tapa tarkastella painon ja pituuden suhdetta.

FI22OB00093 (päivitetty 27.9.2022)