Go to the page content
Lihavuus | 6 min. lukemisaika

Onko lihavuus todella sairaus?

Yhä useammat asiantuntijat ovat sitä mieltä, että lihavuus on sairaus. Tämä voi olla helpottava tieto. Lihavuus on sairaus eikä vain elintapoihin tai yksilön valintoihin liittyvä asia. Lihavuuden syyt ovat moninaiset.

Vuonna 2018 lääkäri Andrew Goddardin johtama asiantuntijaryhmä osallistui Royal College of Physicians (RCP) -järjestön kokoukseen Lontoossa keskustellakseen siitä, tulisiko lihavuutta pitää sairautena vai ei.

Kyseessä oli vakava asia, sillä päätöksellä vaikutettaisiin siihen, kuinka lihavuus nähdään ja miten sitä hoidetaan. Päätös oli lopulta yksimielinen: lihavuus on pitkäaikainen, mutta hoidettavissa oleva sairaus. Sen syntyyn vaikuttaa geenien lisäksi moderni elinympäristömme.

”Kansakunnan terveyden kannalta on tärkeää, että lihavuuteen liittyvä leima poistuu. Kyseessä ei ole yksilön tietoinen valinta, vaan sairaus, jonka kehittymiseen vaikuttavat terveyteen liittyvä epätasa-arvo, geenit ja sosiaaliset tekijät”, kertoo lääkäri Andrew Goddard..

Lihavuutta koskeva tutkimus

Eri puolilla maailmaa tutkijat ovat tulleet samaan johtopäätökseen: lihavuus on pitkäaikaissairaus. Vaikka moni ajattelee, että lihavuudessa on kyse pelkästään elintapavalinnoista ja syömisen ja liikkumisen välisestä tasapainosta, tutkimukset osoittavat, että lihavuuden kokonaiskuva on paljon moniulotteisempi.

Seuraava ajatusleikki auttaa hahmottamaan lihavuutta sairautena.

Kuvittele sairaus, joka

 • Lisää riskiä sydän- ja verisuonitauteihin, verenpainetautiin, rasva-aineenvaihdunnan häiriöihin, uniapneaan, tiettyihin syöpäsairauksiin, ahdistukseen ja masennukseen tai pahentaa jo todettuja sairauksia.
 • Muuttaa kehon reagointia hoitoihin. Mikä toimi aiemmin, ei toimi enää.
 • Vahvistuu jatkuvasti päivittäisen ympäristömme vaikutuksesta.
 • Vaikuttaa ihmisiin koko elämän ajan.

Tätä sairautta sairastavat ihmiset hakevat harvoin terveydenhuollon ammattilaisilta apua, koska kokevat, että heidän pitää pärjätä itsenäisesti.

Pidätkö tätä sairautta vakavana lääketieteellisenä ongelmana?

"Vain viiden prosentin painonlasku riittää vähentämään joidenkin painoon liittyvien liitännäissairauksien, kuten korkean verenpaineen, riskiä."

-Warkentin ym. The effect of weight loss on health‐related quality of life: systematic review and meta‐analysis of randomized trials

Toivo terveemmästä arjesta

Lihavuus on todellinen sairaus, joka vaikuttaa kehon toimintaan ja voi heijastua myös hyvinvointiin ja jaksamiseen. Yhä edelleen moni lihava henkilö törmää ennakkoluuloihin ja ahtaisiin ulkonäkönormeihin. Lihavuudessa merkityksellistä ei kuitenkaan ole se, mikä näkyy ulospäin, vaan tekijät, jotka ovat piilossa ja vaikuttavat omaan hyvinvointiin.

Lihavuutta voidaan hoitaa ja lihavuutta sairastavat voivat parantaa terveyttään ja hyvinvointiaan. Itse asiassa jo viiden prosentin painon lasku pienentää joidenkin painoon liittyvien liitännäissairauksien, kuten korkean verenpaineen, riskiä.

Painonhallinnassa ei ole nopeita keinoja. Lihavuutta sairastavat ihmiset tarvitsevat oikeanlaista hoitoa painon pudottamiseksi ja pudotetun painon ylläpitämiseksi. Lihavuus on sairaus ja sitä pitää hoitaa uusimman tieteellisen näytön perusteella.

Yhtä kaikille sopivaa hoitomuotoa ei ole olemassa

Jokaisella on erilainen perimä, terveys, elämäntarina, persoonallisuus ja ympäristö. Samat tavoitteet eivät motivoi meitä kaikkia. Tarvitaankin yksilöllisiä hoitopolkuja, joissa voidaan yhdistää erilaisia hoitovaihtoehtoja.

Infographic displaying the amount of people and health care professionals that recognise obesity as a disease.

Yhä useammat terveydenhuollon ammattilaiset ovat perehtyneet lihavuuden hoitokeinoihin

Hoitovaihtoehdot lisääntyvät koko ajan ja niitä päivitetään jatkuvasti. Tällä hetkellä käytössä ovat elintapahoito, ateriakorvikkeet, niukkaenergiainen ruokavalio, lihavuuslääkket ja lihavuusleikkaus.  Lihavuuden hoidossa tarvitaan tukea yksilöllisten ruokailutottumusten (miten, milloin ja miksi) sekä unen, stressin ja liikunnan muutosprosesseissa. Lisäksi tarvitaan ymmärrystä mielen ja tunnesyömisen merkityksestä lihavuuteen.

Viitteet
 • Royal College of Physicians. Obesity should be recognized as a disease. CouncilPaper 2018.
 • Royal College of Physicians. RCP London News 2019. https://www.rcplondon.ac.uk/news/rcp-call-obesity-be-obesity-be-identify-diseases [viitattu kesäkuussa 2019]
 • European Medicines Agency (Euroopan lääkevirasto). Draft Guideline on clinical evaluation of medicinal products used in weight control 2014.
 • Food and Drug Administration (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto). Guidance for Industry Developing Products for Weight Management 2007.
 • Heuer CA ym. Journal of Health Communications 2001; 16:976—987.
 • Guh ym. BMC Public Health 2009; 9:88.
 • Luppino ym. Arch Gen Psychiatry 2010; 67:220—9.
 • Sumithran P & Proietto J. Clinical Science 2013; 124:231—241.
 • National Institutes of Health. Clinical Guidelines On The Identification, Evaluation, And Treatment Of Overweight And Obesity In Adults 1988.
 • Rand K ym. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2017; 12:1—14.
 • Yumuk V ym. European Guidelines for Obesity Management in Adults. Obesity Facts 2015; 8:402—424.
 • Warkentin ym. Obes Rev 2014; 15:169—82.
 • Berthoud H ym. Gastroenterology 2017; 152(7):1728—1738.
 • Astrup A. Dietary treatment of overweight and obesity. Teoksessa: Thomas A. ym. (toim.). Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press 2018: 309—321.
 • Caterson ID ym.  Diabetes Obes Metab 2019; 21(8): 1914—1924

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Tee hoitosuunnitelma yhdessä lääkärisi kanssa
Vinkit | 5 min. lukemisaika

Tee hoitosuunnitelma yhdessä lääkärisi kanssa

Lihavuus on monimuotoinen sairaus, mutta sen hoidon ei tarvitse olla monimutkaista. Terveydenhuollon ammattilaisilla on tietoja ja työkaluja, joiden avulla voidaan luoda sinulle toimiva hoitosuunnitelma.

Tahdonvoima vai biologia: kumpi on kuljettajan paikalla?
Biologia | 4 min. lukemisaika

Tahdonvoima vai biologia: kumpi on kuljettajan paikalla?

Pudottaakseen painoa on syötävä vähemmän ja liikuttava enemmän. Monet ruokaan ja fyysiseen aktiivisuuteen liittyvät päätökset ovat kuitenkin tahdonvoimasta riippumattomia – niitä säätelee biologia.

FI22OB00093 (päivitetty 27.9.2022)