Go to the page content


Podrška i alati

Regulisanje gojaznosti je proces koji traje ceo život, ali niste sami na tom putu.

Pružaoci zdravstvene zaštite kvalifikovani za regulisanje telesne težine mogu Vas podržati na tom putu i pomoći da razvijete plan lečenja koji odgovara isključivo Vama.

Istovremeno, kod gojaznosti, kao i kod svih drugih hroničnih bolesti, vrlo je važna briga o samom sebi.

U ovom odeljku možete pročitati o naučno dokazanim mogućnostima lečenja. Saznajte korisne savete o tome kako da započnete razgovor sa svojim pružaocem zdravstvene nege, koje su opcije podrške i praktični alati koje možete koristiti.

Bez obzira da li ste do sada preduzimali nešto po pitanju regulisanja telesne težine ili ne, ovo je dobra polazna stanica za početak.