Go to the page content


Podpora a nástroje

Léčba obezity je celoživotní proces, ale nemusí to být osamělá cesta.

Poskytovatelé zdravotní péče vyškolení v oblasti regulace tělesné hmotnosti vám mohou pomoci sestavit léčebný plán právě pro vás.

U obezity, stejně jako u jiných chronických onemocnění, hraje důležitou roli i sebeléčba.

V této části si můžete přečíst informace o vědecky podložených možnostech léčby. Dostanete tipy, jak zahájit rozhovor se svým poskytovatelem zdravotní péče, a další možnosti podpory a praktické nástroje, které můžete použít.

Bez ohledu na to, kde se na své cestě nacházíte, je tohle dobré místo, odkud začít.