Go to the page content
5 min. lukemisaika

Lihavuuslääkkeet elintapamuutoksen tukena

Samaan tapaan kuin emme pysty hallitsemaan ruumiinlämpöämme ajatuksemme voimalla, emme myöskään pysty hallitsemaan kaikkia biologisia ruokahaluun vaikuttavia prosesseja. Apuna voidaan silloin käyttää lihavuuslääkkeitä, jotka vaikuttavat näihin erilaisiin biologisiin prosesseihin.

Kenelle lääkehoito soveltuu?

Elintapamuutosta voidaan tukea lääkehoidolla, kun henkilön BMI on vähintään 30 kg/m2 tai vähintään 27 kg/m2 silloin, jos henkilöllä on liitännäissairauksia (orlistaatilla ≥ 28 kg/m2). Lääkehoidolla voidaan myös tukea painonlaskun jälkeen saavutettua painonhallintaa.

Lääkehoidon valintaan vaikuttaa moni asia. Siksi hoitava lääkäri arvioi lääkehoidon soveltuvuuden aina tapauskohtaisesti.

Hoitoa aloitettaessa on huomioitava, että lääkehoito on hyödyllinen ainoastaan niille potilaille, joilla on motivaatiota muuttaa elintapojaan. Hoitosuunnitelmaan tulisikin sisältyä hoitajan tai ravitsemusterapeutin yksilöllistä omahoidon ohjausta.

Miten lihavuuslääkkeet vaikuttavat?

Eri lääkkeet vaikuttavat eri tavoin. Jotkin lihavuuslääkkeet lisäävät kylläisyyden tunnetta ja näin tukevat sinua pienempien annoskokojen toteuttamisessa ja ruokailuvalintojen teossa. Näin elintapamuutoksesta tulee helpompi. Kaikkiin lihavuuslääkkeisiin liittyy haittavaikutuksia, joita voidaan kuitenkin ehkäistä ja helpottaa esimerkiksi ruokavaliolla.

Miten lääkehoidon vaikutusta mitataan?

Lääkehoidon aloituksen jälkeen annos nostetaan ylläpitotasolle ohjeen mukaan. Tämän jälkeen alkaa 12 viikon mittainen hoito. Hoitojakson päätteeksi hoitoarviossa määritellään lääkehoidon hyötyjä ja haittoja. Jos riittävät tulokset on saavutettu, hoitoa jatketaan. Tehotonta hoitoa taas on turha jatkaa. Silloin lääkehoito lopetetaan hitaasti.

Markkinoilla olevat lääkevalmisteet

GLP-1 analogit (liraglutidi ja semaglutidi)

  • Vähentää ruokahalua
  • Haittana esim. pahoinvointi ja oksentelu, jotka kuitenkin usein helpottavat ensimmäisen hoitokuukauden jälkeen

Naltreksoni-bupropioniyhdistelmä

  • Vähentää ruokahalua
  • Haittana esim. pahoinvointi ja unettomuus

Orlistaatti

  • Estää ruuan rasvojen imeytymistä
  • Haittana esim. rasvaripuli, jonka vuoksi hoito edellyttääkin vähärasvaista ruokavaliota

Painonhallinnan OmaArvio

Painonhallinnan OmaArvio helpottaa keskustelua terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Kysely kartoittaa asioita, jotka vaikuttavat painonhallinnan tavoitteisiisi. Täytä OmaArvio täällä.

Viitteet
  • Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lihavuustutkijat ry:n ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 1.6.2021). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
  • Pietiläinen, Mustajoki, Borg. (toim.). (2015). Lihavuus. Duodecim.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

FI23OB00098_12_2023
päivitetty 28.11.2023