Go to the page content
Hoidot | 5 min. lukemisaika

Lihavuusleikkaus on tehokas mutta vaativa hoitomuoto

Lihavuusleikkausta voidaan harkita silloin, kun muilla hoitomuodoilla ei ole saavutettu riittävää laihtumista, ja leikkauskriteerit täyttyvät.

Lihavuuden leikkaushoito, siihen valmistautuminen ja sen jälkeinen hoito on vaativa prosessi, jossa keskeistä on oikea potilasvalinta. Lihavuusleikkaus vaatii pysyviä elintapamuutoksia, ja potilaalta edellytetään kykyä muuttaa syömistottumuksiaan. Edellytyksenä leikkaukselle on, että henkilö on ensin ammattilaisen ohjauksessa onnistunut pudottamaan 5 % painostaan.

A woman at the gym planking

Laihdutusleikkauksia tehdään Suomessa yliopistollisissa sairaaloissa ja suurissa keskussairaaloissa. Samat tahot järjestävät myös leikkauksen jälkiseurannan.

Suomessa tavallisin leikkaustapa on mahalaukun ohitusleikkaus (bypass). Toinen leikkausmuoto on mahalaukun kavennus (sleeve). Molemmat leikkaustavat rajoittavat syötävän ruoan määrää.

Elämä leikkauksen jälkeen

Painonlasku lihavuusleikkauksen jälkeen on 10 vuoden seurannan jälkeen keskimäärin 14–25 prosenttia alkupainosta. Ensimmäisin vuosina laihtumistulokset ovat yleensä tätäkin suurempia.

Lihavuusleikkauksen jälkeen voi esiintyä erilaisia syömiseen liittyviä ongelmia. Useimmiten nämä ovat kuitenkin vähäisiä ja ohimeneviä.

Koska ruokamäärät ovat pieniä ja ravintoaineet eivät imeydy lihavuusleikkauksen jälkeen samalla lailla kuin ennen leikkausta, leikkauksen jälkeen tarvitaan ravintolisiä, joilla turvataan riittävä vitamiinien sekä kivennäisja hivenaineista erityisesti kalsiumin (kalkki) ja raudan saanti.

Jälkihoito kestää vuosia

Ravitsemusterapeutti ohjaa ruokavaliomuutokset leikkauksen jälkeen. On tärkeää kiinnittää huomiota riittävän pieniin annoskokoihin, terveyttä edistävään ruokavalioon sekä riittävään proteiinien ja hyvälaatuisten pehmeiden rasvojen saantiin. Potilaita, joille on tehty lihavuusleikkaus, tulee seurata vuosittain perusterveydenhuollossa sen jälkeen, kun seuranta erikoissairaanhoidossa (12–24 kuukautta leikkauksen jälkeen) on päättynyt.

Painonhallinnan OmaArvio

Painonhallinnan OmaArvio helpottaa keskustelua terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Kysely kartoittaa asioita, jotka vaikuttavat painonhallinnan tavoitteisiisi. Täytä OmaArvio täällä.

Viitteet
  • Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lihavuustutkijat ry:n ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 1.6.2021). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
  • Pietiläinen, Mustajoki, Borg. (toim.). (2015). Lihavuus. Duodecim.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lihavuuslääkkeet elintapamuutoksen tukena
5 min. lukemisaika

Lihavuuslääkkeet elintapamuutoksen tukena

Samaan tapaan kuin emme pysty hallitsemaan ruumiinlämpöämme ajatuksemme voimalla, emme myöskään pysty hallitsemaan kaikkia biologisia ruokahaluun vaikuttavia prosesseja.

FI22OB00093 (päivitetty 27.9.2022)