Go to the page content
Hoidot | 5 min. lukemisaika

Painonhallintasuunnitelma elää edistyksesi mukaan

Onnistunut hoitosuunnitelma sisältää sekä painonlaskun että painon uudelleen nousun estäviä pitkän aikavälin selviytymiskeinoja.

Painonhallintasi edetessä erityyppisten hoitovaihtoehtojen merkitys saattaa vaihdella. Siksi  painonhallintasuunnitelma on tärkeä räätälöidä tarpeittesi mukaisesti ja muokata edistymisen mukaan.

Matkan varrella on myös hyvä pysähtyä ja kerrata painonlaskun sekä lihavuuden hoidon tavoitteita:

  • parempi työ- ja toimintakyky
  • myönteiset pysyvät elintapojen muutokset
  • parempi elämänlaatu
  • riittävä laihtuminen (vähintään 5 %) tai nykypainon ylläpito
  • lihavuuteen liittyvien sairauksien ehkäisy ja hoito.

Mitä tavoitteista on saavutettu, mihin on vielä matkaa?

Painon tasaantuminen

Riippumatta painonhallintakeinosta jossain vaiheessa painonlasku tasaantuu ja pysähtyy. Se on väistämätön osa painonhallintaa, eikä sen kannata antaa turhauttaa tai lannistaa.

Painon laskun tasaantuminen on luonnollinen osa painonhallintaa. Keho reagoi painonlaskuun ja pyrkii vastustamaan sitä. Evoluutiossamme on ollut aikoja, jolloin painonpudotus ei ole ollut suotuisaa eloonjäämisen ja lisääntymisen kannalta. Pysyvän painonhallinnan kannalta on kuitenkin merkittävää, että elintavat muuttuvat pysyvästi. Jos painon lasku pysähtyy tai hidastuu merkittävästi, on tärkeää olla lannistumatta ja jatkaa hyväksi koettuja elintapamuutoksia.

A woman at the gym planking

Ihmiset, joiden paino tasaantuu, toteavat usein: ”Mitä hyötyä tästä on? Tämä ei enää onnistu!” tai ”Olen jumissa. Koska tuloksia ei enää tule, vaikka kuinka yritän, voin yhtä hyvin lopettaa koko touhun”.

Saavutetun painon ylläpitäminen on valtava saavutus, mikä jää meiltä monesti huomioimatta. Se vaatii paljon ponnisteluja, ja siksi painon tasaantumista on syytä iloita.

Käyttämäsi hoidot saattavat silti toimia taustalla rauhoittaen voimallisia biologisia tekijöitä, vaikket havaitsisikaan jatkuvaa parannusta vaakaa katsoessasi.

Jos saavuttamasi painonlasku ei ole riittävä, jotta saavuttaisit haluamasi terveydellisen tai elämänlaadullisen tavoitteen, sinun kannattaa jatkaa hyviä elintapamuutoksia ja varata aika terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle hoitosuunniteman tarkistusta varten.

Painonhallinnan OmaArvio

Painonhallinnan OmaArvio helpottaa keskustelua terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Kysely kartoittaa asioita, jotka vaikuttavat painonhallinnan tavoitteisiisi. Täytä OmaArvio täällä.

Viitteet
  • Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lihavuustutkijat ry:n ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 1.6.2021). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
  • Pietiläinen, Mustajoki, Borg. (toim.). (2015). Lihavuus. Duodecim.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lihavuuslääkkeet elintapamuutoksen tukena
5 min. lukemisaika

Lihavuuslääkkeet elintapamuutoksen tukena

Samaan tapaan kuin emme pysty hallitsemaan ruumiinlämpöämme ajatuksemme voimalla, emme myöskään pysty hallitsemaan kaikkia biologisia ruokahaluun vaikuttavia prosesseja.

FI21OB00127 päivitetty 3.11.2021