Go to the page content

Izbor fizičke aktivnosti

 

Kako se bira adekvatna fizička aktivnost u odnosu na svakog pojedinca? Koja aktivnost nosi sa sobom najmanje rizika? Šta su rizici, a šta prednosti fizičke aktivnosti nakon prestanka bavljenja profesionalnim sportom? Saslušajte različite uvide iz ugla stručnjaka i pojedinca.