Go to the page content

Pravilna ishrana

 

Šta ishranu čini adekvatno izbalansiranom? Koliko obroka treba imati dnevno i šta sve čini jedan obrok? Kada je vreme za individualni pristup ishrani? Saznajte više o pravilnoj ishrani iz razgovora koji smo vodili sa medicinskim stručnjacima.