Go to the page content

Privatlivs politik

1 De oplysninger, vi indsamler

Vi indsamler oplysninger, der kan hjælpe os med at forbedre vores hjemmesider. Nogle oplysninger beder vi dig om direkte, mens andre oplysninger indsamles automatisk. Alle de oplysninger, vi indsamler automatisk, opbevares i sammenfattet form og kan ikke bruges til at identificere dig som en specifik person. Vi beder dig lejlighedsvis om oplysninger, som til tider kan være personligt identificerbare og private. Som følge heraf kan de oplysninger, vi indsamler, opdeles i to hovedkategorier:

a) Aggregeret besøgsstatistik
b) Personligt identificerbare oplysninger

Vi sammenkæder ikke aggregerede besøgsstatistikker med personligt identificerbare oplysninger.

Aggregeret besøgsstatistik

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk generelle oplysninger om din computer og dennes placering samt den hjemmeside, du kom fra, hvis det er relevant. Disse oplysninger kan ikke bruges til at identificere dig som enkeltperson. Disse oplysninger bruges kun i aggregeret form til at informere os om, hvor vores besøgende kommer fra, hvad de ser og handler på, og hvor det største tidsforbrug ligger.

Oplysninger, vi indsamler automatisk:

 • Førstepartscookie-support (om du tillader, at vi placerer en cookie på din computer)
 • Besøgs-id (leveret af en cookie, vi placerer på din computer, når det er muligt)
 • Henviser (dvs. hvor du kom fra, eksempelvis google.com)
 • Dato og tidspunkt for besøg
 • Regionale indstillinger og sprogindstillinger (for at afgøre i hvilket land du er)
 • Operativsystem (Windows, OS X, Linux, iOS, Android etc.)
 • Browser & Browserversion (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari etc.)
 • Skærmopløsning (1280x1024, 1024x768 etc.)
 • Javascript-support
 • Java-support
 • IP-adresse (computeradresse på internettet)
 • Titel på den side, du ser på
 • URL på den side, du ser på

Personligt identificerbare oplysninger

Sommetider har vi behov for at indsamle flere persondata om dig. Nogle områder/dele af vores hjemmeside kan kræve, at du registrerer dig for at logge ind. Vi kan anmode dig om oplysninger såsom din alder og beskæftigelse for bedre at forstå formålet med dit besøg og for at forbedre din besøgsoplevelse.

Under alle omstændigheder vil vi bede om dit samtykke og vi vil altid give en forklaring på formålet med vores indsamling af oplysninger og måden, hvorpå vi indsamler dem, og hvordan vi opbevarer dem, og hvordan vi planlægger at behandle og bruge dem, hver gang vi anmoder dig om personligt identificerbare oplysninger, som kan bruges til at identificere dig som fysisk person.

2 Hvordan oplysningerne bruges

Vi indsamler og opbevarer kun personligt identificerbare oplysninger til det formål, som er angivet i forbindelse med indsamlingsprocessen. Når vi afslutter behandlingen af dine oplysninger til det angivne formål, sletter og destruerer vi disse for at sikre dit privatliv.

3 Indsamling af følsomme data

Vi indsamler og opbevarer ikke følsomme oplysninger relateret til dit helbred, etniske oprindelse, religiøse eller politiske overbevisninger etc. på denne side. I det sjældne tilfælde, hvor vi søger at indsamle andre følsomme oplysninger, gør vi det altid i overensstemmelse med dansk persondatalovgivning.

4 Beskyttelse af børn

Det er vigtigt at beskytte børns privatliv. Novo Nordisk agter ikke at indsamle personligt identificerbare oplysninger fra børn (et barn defineres som værende under 18 år gammel) uden tilladelse fra forælderen eller den juridiske værge. Børn må IKKE give personligt identificerbare oplysninger til Novo Nordisk uden en udtrykkelig tilladelse fra forælder eller den juridisk værge.

Hvor det er relevant, vil vi instruere børn om ikke at indsende persondata. Hvis dit barn har indsendt personoplysninger, og du ønsker at anmode om, at sådanne oplysninger fjernes, så kontakt os venligst.

5 Hvordan vi garanterer datasikkerhed

På denne hjemmeside indsamles persondata kun i det omfang, som er nødvendigt. De indsamlede data sælges under ingen omstændigheder til tredjeparter til noget som helst formål.

6 Hvor behandles dataene?

Alle de persondata, vi indsamler, kan overføres internationalt inden for Novo Nordisks globale organisation. Vi har etableret interne politikker for at sikre et passende beskyttelsesniveau, uanset hvor i Novo Nordisk dine data befinder sig.

Få mere at vide om vores holdning til beskyttelse af persondata.

7 Videregivelse til tredjeparter

Vi vil aldrig overføre eller sælge personligt identificerbare oplysninger om vores besøgende til en tredjepart.

Vi deler generelt kun oplysninger med vores tjenesteleverandører og rådgivere, som vi har kontraheret med. For at overholde juridiske forpligtelser kan persondata imidlertid blive delt for at beskytte Novo Nordisks rettigheder, ejendom eller sikkerhed, dets medarbejdere og andre, eller såfremt vi sælger eller afvikler nogen del af vores forretning eller aktiver. Enhver form for sådan deling sker i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

8 Besøgendes rettigheder

Ifølge lovgivningen har du generelt følgende rettigheder. Kontakt Novo Nordisk Denmark A/S for at gøre brug af dine rettigheder.

 • Du kan få et overblik over hvilke personoplysninger vi har om dig;
 • Du kan få en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindelig brugt og maskinlæsbart format;
 • Du kan få rettet dine personoplysninger;
 • Du kan få dine personoplysninger slettet;
 • Du kan gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger;
 • Har du givet samtykke til at vi må behandle dine personoplysninger, kan du når som helst trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger tilbage. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det ingen betydning for legitimiteten af behandlingen af dine personoplysninger inden du trak dit samtykke tilbage;
 • Ønsker du at klage over vores håndtering af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

Under gældende lovgivning kan der være begrænsninger for disse rettigheder, der afhænger af de specifikke omstændigheder for den respektive behandling. Kontakt os med spørgsmål eller forespørgsler vedrørende dine rettigheder.

9 Brug af cookies

Du kan få information om vores brug af cookies her.

10 Juridiske ansvarsfraskrivelser

Informationsformål

Indholdet på Novo Nordisk Denmarks A/S’ hjemmeside præsenteres udelukkende til informationsformål. Hjemmesiden indeholder ikke råd eller anbefalinger af nogen art, og  hjemmesiden kan ikke bruges som grundlag for nogen beslutning eller handling. Du opfordres til at konsultere professionelle rådgivere inden for det relevante felt med hensyn til anvendeligheden af et bestemt aspekt af indholdet. Især udgør intet på dette websted en invitation eller et tilbud om at investere eller handle i Novo Nordisk-værdipapirer.

Hjemmesiden indeholder udvalgte oplysninger om sygdomme og tilhørende behandling. Sådanne oplysninger er ikke beregnet som lægelig rådgivning. Sådanne oplysninger er ikke en erstatning for rådgivning fra en læge. Hvis du har spørgsmål vedrørende dit helbred, bør du kontakte din praktiserende læge eller en anden kvalificeret sundhedsudbyder.

Oplysningerne vises som de ”er og forefindes”'

Oplysninger på denne side vises som de "er og forefindes", og Novo Nordisk giver ikke nogen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkeligt eller indirekte, herunder - men ikke begrænset til - underforstået garanti for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af rettigheder. Novo Nordisk giver ikke nogen erklæringer eller garantier for fuldstændigheden, nøjagtigheden, rettidigheden, tilgængeligheden, funktionaliteten og overholdelsen af gældende lovgivning. Når du benytter denne hjemmeside, accepterer du samtidig risikoen for, at oplysningerne kan være ufuldstændige eller upræcise eller muligvis ikke imødekommer dine behov og krav.

Ansvarsfraskrivelse

Hverken Novo Nordisk eller vores indholdsleverandører kan holdes ansvarlig for tab eller skader, der måtte opstå som følge af din adgang til eller manglende adgang til denne hjemmeside eller som følge af din tillid til oplysningerne på hjemmesiden. Novo Nordisk fralægger sig ethvert ansvar for direkte skader, indirekte skader, hændelige skader, følgeskader, pønalt begrundede skader og specielle eller andre skader, tabte muligheder, tabt profit eller andre tab eller skader af nogen art. Denne ansvarsbegrænsning omfatter skader eller virus, der kan påvirke dit computerudstyr.

Links til andre sider

Denne hjemmeside kan indeholde links til andre sider, som ikke ejes eller kontrolleres af Novo Nordisk; vær venligst opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for eller har kontrol over fortrolighedspolitikken på disse sider. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder kun for oplysninger, der er indsamlet på denne side. Vi opfordrer dig kraftigt til at læse erklæringerne om beskyttelse af personlige oplysninger på alle de sider, du besøger, som indsamler personligt identificerbare oplysninger.

Sider, der linker til os

Novo Nordisk anbefaler ikke hjemmesider, som linker til Novo Nordisk sider. Novo Nordisk er ikke ansvarlig for indhold på disse linkede sider, eller for kontrol over de informationer, som brugere kan vælge at give til disse sider.

Ændringer

Novo Nordisk forbeholder sig retten til når som helst at ændre, redigere, udskifte, slette indhold eller begrænse adgangen, eller afbryde distributionen af denne side efter eget skøn.

Ophavsret og brug af indhold

Indholdet på denne hjemmeside tilhører Novo Nordisk og er beskyttet af loven om ophavsret. De varemærker, tjenestemærker, varebetegnelser, logoer og produkter, der vises på denne hjemmeside, er beskyttet verden over og må ikke benyttes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Novo Nordisk.

Du er velkommen til at downloade indholdet på denne hjemmeside, dog kun til egen, ikke-kommerciel brug. Det er ikke tilladt at foretage ændringer eller yderligere gengivelse af indholdet. Indholdet må ikke kopieres eller bruges på andre måder.

Brug af spørgsmål og kommentarer

Indsendelse af spørgsmål, kommentarer, forslag eller anden kommunikation, herunder ideer, opfindelser, koncepter, teknikker eller knowhow til denne hjemmeside eller til Novo Nordisk på anden vis, elektronisk eller via andre metoder, sker på et ikke-fortroligt grundlag og er Novo Nordisks ejendom og kan benyttes af Novo Nordisk uden begrænsninger og på en hvilken som helst facon og til et hvilket som helst formål, herunder udvikling, produktion og/eller marketing af produkter eller tjenester.

Gældende lovgivning

Din adgang til og brug af denne hjemmeside og dets indhold er underlagt og fortolkes i henhold til dansk lovgivning.

11 Kontaktoplysninger

Hvis du har nogle spørgsmål om denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, cookies og juridisk ansvarsfraskrivelse, hvis du ønsker at få indsigt i eventuelle personoplysninger, som opbevares om dig, eller hvis du har nogen betænkeligheder vedrørende Novo Nordisks brug af dine personoplysninger, kan du kontakte os.