Go to the page content

Overvægt er svært, og der er ikke noget quick fix

Af Tina Vilsbøll, professor ved Københavns Universitet og overlæge på Steno Diabetes Center Copenhagen

Overvægt er ikke noget, der kommer fra den ene uge eller måned til den anden. Det er noget, der oftest udvikles gennem mange år. Vi skal som behandlere derfor både turde så et frø og åbne op for dialogen med vores patienter, og samtidig være der til at støtte op og samle op, når det bliver svært. Det er sjældent patienten selv, der tager hul på samtalen om overvægt. Det er også sjældent, at personer med overvægt søger læge med overvægt som konsultationens tema. Ofte kommer patienter med overvægt, fordi de har ondt i knæet, har højt blodtryk, søvnapnø, trist humør eller noget helt femte.

Overvægt er fortsat meget tabubelagt og der opleves i høj grad stigma i relation til overvægt. Udfordringen er derfor, at mange patienter ser det som nærmest umuligt at ændre og derfor lige så godt kan lade være med at tale om det – og det er derfor, at vi som behandlere skal være åbne og gribe dialogen, når lejligheden byder sig og række hånden ud med henblik på at støtte.

Vi skal sætte ind langt tidligere og have de rette redskaber

Mere end halvdelen af Danmarks befolkning har et body mass index (BMI) over 25 kg/m2, og knap 17% er svært overvægtige (BMI >30 kg/m2). Menneskekroppen er udviklet over mange tusinde år, og som en del af denne udvikling sikrer en normal krop lagring af energi til ”dårlige tider” med risiko for sult og manglende føde, men i vores velfærdstider sker dette sjældent, da vi oftest er omgivet af rigelige mængder mad.

Min drøm er, at specielt de praktiserende læger, som jo ofte er hele familiens læge, på et tidligt tidspunkt er opmærksomme på eventuel vægtstigning. For mange danskere sker der en markant ændring allerede fra starten af 20’erne, hvor vægten langsomt stiger parallelt med færdiggørelse af uddannelse og etablering af familie. Derfor nytter det ikke, at vi først reagerer, når BMI er på 40-50 kg/m2. Samtidig er det velkendt, at dem, der er overvægtige i barndommen og teenagetiden meget ofte er overvægtige i voksendommen.

Vores store problem med både overvægt og svær overvægt er at fastholdelse er begrænset, når der udelukkende fokuseres på livsstilsinterventioner. Og vi har kun begrænset evidens om, hvad der er den bedste behandling af patienter med overvægt. Der sker dog meget for tiden. Der forskes meget i årsager til og behandling af overvægt, og mange lægemidler som supplement til livsstilsintervention er på vej på markedet. I dag har vi reelt kun 3-4 lægemidler, der kan ordineres til behandling af patienter med overvægt, men medicinsk behandling har en stor egenbetaling, og så kan der være bivirkninger som ved alt andet medicinsk behandling. Og det kan begrænse anvendelsen. Så lige nu er det vigtigste at åbne op for en dialog, at få en snak med patienten om årsagerne til overvægten, at hindre yderligere udvikling i vægten samt at lave et individuelt, tilpasset forløb, som giver mening for den enkelte.

Helt konkret kan det fx være en snak med en diætist, da der er mange, der ikke er opmærksomme på skjulte kalorier. Vi spiser mere og laver mindre – og det udfordrer vores krop. Der er behov for nogle redskaber til at forstå, hvad vores kost består af, og hvor mange kalorier den enkelte reelt har behov for i relation til vores fysiske aktivitet. Ofte vil det også være en idé at inddrage diætisten og/eller sygeplejersken til at lave vægtkontrol. I medierne hersker der lige nu en diskussion om ”overvægt eller ligevægt”.  Der er mange, der mener, at en vægt slet ikke hører hjemme i behandlingen af patienter med overvægt. Lang historie kort - det er jeg dybt uenig i, fordi det er overvægten, altså de kilo som personen bærer ekstra, der er tæt korreleret til øget sygelighed og for tidlig død. At lukke øjnene for vægten og ikke veje er ikke vejen frem. Vægten kan imidlertid på ingen måde stå alene, naturligvis, men er en god objektiv parameter til at have en snak med patienten og finde ud af, hvorfor de er kommet dertil, og hvordan vi bedst får personen videre på en sikker måde – med fokus på helheden og også på kropsvægten.

Og vi skal som behandlere anerkende, at der altid vil være svære perioder som fx skilsmisse, teenagere i familien, anden sygdom eller lignende livsudfordringer, hvilket udfordrer forløbet, og her et det enormt vigtigt, at behandleren siger: ”Jeg er her for dig, når du har brug for mig”.

 

For nogle vil det være livslang behandling, men so be it, for det redder liv

Behandlingen af overvægt er ofte forløb, der i perioder er tætte og intense, og drømmescenariet, for både patienten og lægen, er, at man lige så langsomt kan løsne op. Kort sagt, så er der en masse forskellige ting man kan gøre, men desværre – og lige bortset fra fedmeoperation – har de ofte midlertidige effekter. Derudover er gruppen af patienter med overvægt en ekstrem heterogen gruppe, så ikke én behandling passer alle.

Overvægt er, som vi kender det fra type 2-diabetes, der også er en livsstilssygdom, svær at håndtere med livsstil alene

Hvis vi snakker livsstil, så hjælper det at spise mindre og øge fysisk aktivitet. Men det er ofte meget svært at fastholde, hvorfor langtidseffekten er begrænset. Og i de tilfælde kan man hjælpe til med medicin. De lægemidler, der er på vej, har rigtig gode resultater ift. effekten på vægten. Overvægt er, som vi kender det fra type 2-diabetes, der også er en livsstilssygdom, svær at håndtere med livsstil alene. Samtidig er problemet i dag, at patienter med overvægt meget sjældent får tilskud til den medicinske behandling, og det giver ulighed i sundhed, for så er det kun de velstillede, der har råd til at tage den medicinske behandling. Fedmeoperation er på mange måder en effektiv og langtidsholdbar behandling, men har også en række begrænsninger. Som behandler vil jeg langt hellere komme igennem en behandling med livsstilsintervention og medicin, idet operation er en irreversibel tilstand, forbundet med risiko og komplikation, men til den rigtig patient på det rigtige tidspunkt kan det være løsningen.

Vores store problem i dag er også, at jeg som hospitalslæge ikke må behandle overvægt. Jeg må behandle type 2-diabetes. Målet er klart, at der fremadrettet – på tværs af specialer og tværsektorielt – i samarbejde enes om at lave nogle tværsektorielle behandlingstilbud, der er baseret på ensartede evidensbaserede forløbsbeskrivelser målrettet personer, som kæmper med overvægt. Med et sådan oplæg vil vi kunne støtte klinikernes beslutninger og sikre, at patienter, som kæmper med overvægt, får en ensartet og veldokumenteret behandling. Mit håb er, at vi i fremtiden har behandlingscentre med fokus på støtte og behandling af patienter med svær overvægt. Ikke, at halvdelen af Danmarks befolkning skal gå der, men centrene skal være fyrtårne, som hele tiden er opdaterede på den mest moderne medicinske- og livsstilsmæssige behandling og sætter retningen. De skal bruges som faglig sparring og uddannelse for de praktiserende læger og kommunerne.

Behandling af overvægt er svært – og et quick fix eksisterer ikke. Det er svært at omlægge livsstil, men også at holde det. Perioder på 3-6 måneder kan de fleste klare, men der hvor det virkelig bliver svært er efter et, to og flere år. Men der sker meget forskningsmæssigt i disse år, og fremtiden vil forhåbentlig tilbyde overvægtige et mere struktureret og evidensbaseret, tværsektorielt behandlingstilbud, hvor moderne medicinsk behandling formentlig vil være et centralt led i behandlingen.

RELATEREDE ARTIKLER