Go to the page content
3 min. čitanja

Gojaznost i COVID-19: Ostanite na sigurnom i držite se!

U proteklih nekoliko nedelja svet je bio pogođen globalnom epidemijom korona virusna (COVID-19). Od miliona ljudi je zatraženo da ostanu kod kuće, često bez mogućnosti da vide porodicu i prijatelje.

Novo Nordisk je zabrinut za sve naše pacijente, uključujući ljude koji žive sa gojaznošću i drugim ozbiljnim hroničnim bolestima. Naše misli idu onima koji su direktno pogođeni, kao i onima koji brinu o pogođenom članu porodice. Novo Nordisk je posvećen obezbeđivanju neometanog snabdevanja naših lekova i pružanju podrške lokalnim vladama, zdravstvenim vlastima i organizacijama pacijenata da uradimo sve što je u našoj moći da poboljšamo snabdevanje zdravstvenom opremom, pružimo istraživačku ekspertizu i objekte, kao i informacije koje će pomoći u rešavanju problema u vezi sa dostupnošću naših lekova (pogledajte novonordisk.rs).

Medicine being handed from a healthcare professional to a recipient.

Novo Nordisk je posvećen obezbeđivanju neometanog snabdevanja naših lekova.


-Lars Fruergaard Jørgensen, President and CEO, Novo Nordisk

COVID-19 je ozbiljna javno-zdravstvena pretnja, pa treba voditi veliku brigu da se izbegne. Razlog tome je što su starije i osobe sa postojećim zdravstvenim stanjima uključujući dijabetes, hipertenziju, srčane bolesti, plućne poremećaje i gojaznost sa srodnim stanjima u većem riziku da dožive komplikacije i postanu ozbiljno bolesni.

Kao što Svetska federacija gojaznosti (World Obesity Federation, WOF) ističe, „čini se da zdravstvena stanja vezana za gojaznost pogoršavaju efekat COVID-19“. Nekoliko profesionalnih organizacija za gojaznost naglašava da se poseban oprez savetuje osobama sa ITM od 40 i više, a izbegavanje zaražavanja je od najvećeg značaja za osobe sa gojaznošću.

Zaštitite svoje voljene i ostanite kod kuće. U slučaju COVID-19 simptoma, svima se savetuje da prate preporuke koje je dala SZO i lokalne zdravstvene vlasti.

Posebna opreznost se preporučuje osobama sa ITM od 40 i više.

-European Association for the Study of Obesity, Public Health England, Obesity Society US

Iako možda deluje intuitivno, nema potrebe da pravite zalihe lekova protiv gojaznosti. Novo Nordisk je dobro pripremljen za vanredne situacije i ima politiku zaliha koja opslužuje dugoročno snabdevanje. Trenutno ne nailazimo ni na kakva ograničenja snabdevanja u našoj proizvodnji, distribuciji ili magacinima

Svesni smo da zdravstvene vlasti i apoteke u nekim zemljama čine sve što mogu da osiguraju da lekovi uvek budu dostupni onima kojima je to potrebno. U bliskom smo kontaktu sa našim partnerima kako bismo pratili njihov nivo zaliha i preduzeli odgovarajuće radnje.

Saveti i veze

Pošto je možda posebno izazovno ostati kod kuće i suočiti se sa neizvesnošću, razgovarali smo sa Dr. Majklom Valisom, zdravstvenim psihologom i vanrednim profesorom  porodične medicine na Univerzitetu Dalhousie u Kanadi kako bi stekli uvid u emocionalne reakcije koje ljudi imaju na pandemiju koronavirusa – i šta može da se uradi po tom pitanju, pa pogledajte Snalaženje u doba COVID-19

Korisni linkovi:

Reference
  • SZO: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
  • Diabetes Canada: https://www.diabetes.ca/resources/tools---resources/faq-about-covid-19-and-diabetes
  • ADA: https://www.diabetes.org/diabetes/treatment-care/planning-sick-days/coronavirus
  • IDF: https://www.idf.org/our-network/regions-members/europe/europe-news/196-informa-tion-on-corona-virus-disease-2019-covid-19-outbreak-and-guidance-for-people-with-diabe-tes.html
  • Diabetes UK: https://www.diabetes.org.uk/about_us/news/coronavirus
  • WOF: https://www.worldobesity.org/news/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-for-peo-ple-living-with-obesity
  • CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
  • Vodič za gojaznost u UK: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults
  • CDC: https://www.cdc.gov/flu/highrisk/index.htm
  • The Obesity Society (Društvo gojaznosti): https://www.obesity.org/download/3327/

Srodni članci

Gubljenje kilograma posle izolacije zbog COVID-19: šta ako odgovori nisu tamo gde ste ih tražili?
saveti stručnjaka   pandemija   briga o gojaznosti | 5 min. čitanja

Gubljenje kilograma posle izolacije zbog COVID-19: šta ako odgovori nisu tamo gde ste ih tražili?

Mnogi od nas su se ugojili tokom izolacije zbog COVID-19. Ako ste završili sa nekoliko kilograma viška nakon izolacije, da li da probate još jednu dijetu, prijavite se u teretanu ili razmislite o zakazivanju pregleda kod Vašeg lekara?