Go to the page content

С колко килограма трябва да отслабнете, за да сте здрави?

Връзката между наднорменото тегло и неговото въздействие върху здравето в никакъв случай не трябва да бъде подценявана.

Проучванията по въпроса продължават да разкриват нови доказателства, че наличието на по-висок процент мазнини в човешкото тяло е свързано с рискови фактори за различни здравословни проблеми и по-лошо качество на живот.

Но проучванията също така показват, че при хората със затлъстяване, свалянето дори на съвсем малко от излишните килограми води до значително подобрение на здравето.

Научно доказаното лечение на затлъстяването не само помага да се намали телесното тегло, но и да се задържат постигнатите килограми като част от един по-здравословен начин на живот.

Ако излишните килограми влияят негативно на здравето, тук и сега може да започне пътешествието към една по-здрава версия на самите нас!

Намаляване на теглото за по-добро здраве

Въпреки че килограмите, които е препоръчително да бъдат свалени, зависят от индивидуалните здравословни проблеми на съответния човек, медицинската общност излиза с консенсус - ползите за здравето започват с намаляване на теглото с около 5% от първоначалното телесно тегло и продължават при допълнително отслабване. Намаляването на изходното телесно тегло с или повече от 10-15% се свързва с допълнителни позитивни ефекти.

Тази статия разглежда в детайли с колко килограма е необходимо да се разделим, за да усетим подобрение в придружаващите заболявания, свързани с наднорменото тегло.

Ако предизвиква особено притеснение някое от заболяванията, споменати в статията, консултацията с лекуващия лекар е силно препоръчителна. Той ще оцени състоянието и ще посъветва относно най-подходящите терапевтични възможности за лечение на затлъстяването.

Ползи за здравето при 5% намаляване на телесното тегло

Отслабването дори с няколко килограма може да бъде полезно. Въпреки че 5% може да звучи абстрактно, нека го разгледаме по следния начин - при 100 кг, теглото трябва да бъде намалено само с 5 кг, за да се постигнат тези 5%.

Тук са описани ползите, които да се очакват при намаляване с до 5% на телесното тегло:

По-нисък риск от развитие на захарен диабет тип 2

Отслабването с до 5% от общото тегло може да намали риска от развитие на хронични заболявания като захарен диабет тип 2.

Благодарение на лечебна програма за промяна на начина на живот, призната от Световни центрове за контрол и превенция на заболяванията, при хората, които са отслабнали с около 7% от теглото си, рискът от развитие на диабет тип 2 е намалял с до 58%.

Облекчаване на симптомите на остеоартрит на коляното

Изследванията показват, че при хора с наднормено тегло и затлъстяване, намаляването на индекса на телесна маса (ИТМ) с 2 единици (средно 5,1 кг телесно тегло) води до над 50% намаляване на риска от развитие на остеоартрит.

Също така, при хора с наднормено тегло и затлъстяване на възраст над 60 години, отслабването със средно 5,7% води до облекчаване на болката в коленете, повишена подвижност и цялостно подобряване на функцията на коляното.

Освен това дискомфортът, който предизвикват симптомите на остеоартрит в коляното, намалява допълнително, ако пациентите продължат да отслабват.

Подобрение на рисковите фактори за развитие на сърдечносъдови заболявания.

Затлъстяването и наднорменото тегло могат да доведат до много сериозни здравословни проблеми и да увеличат риска от инфаркт, инсулт и съдови заболявания.

Фактори като високо кръвно налягане, холестерол и повишени нива на кръвната захар могат да допринесат за развитие на сърдечни заболявания. Препоръчва се намаляването на телесното тегло с цел понижаване на сърдечносъдовите рискови фактори.

Данните сочат, че намаляването само с 5-10% от първоначалното телесно тегло води до значимо и положително повлияване на гликирания хемоглобин, триглицеридите, кръвното налягане и LDL холестерола.

Забележително е, че устойчивото намаляване на телесното тегло има един и същ положителен ефект, независимо от изходния ИТМ (степен I, II или III затлъстяване).

Тенденцията на подобряване на сърдечносъдовите рискови фактори се запазва при задържане на постигнатите резултати и по-нататъшно намаляване на теглото.

Благоприятно повлияване на хроничното възпаление, свързано със затлъстяването

Затлъстяването се свързва с активиране на имунната система и развитие на нискостепенно хронично възпаление. То може да има негативно влияние и да доведе до прогресия на хронични заболявания, нарушаване на имунната система и развитие на инфекции.

Преглед на литературата по въпроса разкрива, че отслабването  при хора със затлъстяване и наднормено тегло намалява образуването на провъзпалителни маркери в кръвта, наречени цитокини. А това би могло да има важна роля в превенцията на хроничните заболявания.

По-малък риск от развитие на раково заболяване

Изследванията показват, че жените в постменопауза, на които е предписана хормонална терапия, имат значително повишен риск от развитие на рак на гърдата.

Въпреки това, в клинично изпитване на постменопаузални жени с наднормено тегло и затлъстяване, намаляването на теглото с поне 5% е довело до намаляване на серумните концентрации на естрогените, както и на другите потенциални биомаркери за рак на гърдата. Това проучване показва, че едно, на пръв поглед, незначително намаляване на теглото би могло да има значим ефект върху риска от рак на гърдата.

Друго проучване на жени в постменопауза с наднормено тегло и затлъстяване установява, че 5% намаляване на теглото води до понижаване на нивата на възпалителните биомаркери, което има потенциално клинично значение за намаляване на риска от рак.

По-продължителен и по-качествен сън

Наднорменото тегло може да повлияе на качеството на съня.. Изследванията в Университета „Джон Хопкинс“ показват, че хората със затлъстяване и наднормено тегло имат проблеми, свързани със съня, като:

 • безсъние
 • умора през деня
 • сънливост
 • неспокоен сън
 • използване на приспивателни за подобряване на съня

Проучването установява, че намаляването на телесните мазнини и по-специално на мазнините в областта на корема е от решаващо значение за подобряване на качеството на съня на участниците, независимо от демографските фактори.

Друго проучване, проведено в Университета в Пенсилвания разкрива, че възрастни със затлъстяване, които са намалили изходното си телесно тегло с 5% или повече, са имали подобрена продължителност и качество на съня  в рамките на 6 месеца. Лицата, които първоначално са съобщили за леки или по-тежки симптоми на депресия, също са подобрили общото си настроение, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Какъв е индекса ми на телесна маса?

Подобряване на симптомите на синдрома на поликистозни яйчници (СПКЯ)

Установено е, че затлъстяването нарушава женската плодовитост по различни биологични пътища.

В едно проучване се съобщава, че пациенти със СПКЯ, които страдат от затлъстяване, след нискокалорична диета показват подобрения в цикличността на менструалния цикъл, овулацията и фертилитета. По време на проучването сред жените-участници, които са отслабнали с поне 5%, е имало случаи на бременност. Авторите са направили заключение, че намаляването на теглото е ефективен подход за пациенти със СПКЯ и наднормено тегло, които имат проблеми с фертилитета.

В друго проучване, 80% от жените, страдащи от затлъстяване и СПКЯ, които успяват да отслабнат чрез нисковъглехидратни диети с повече от 5% от изходното тегло, се радват на значимо клинично подобрение на репродуктивните функции.

Облекчаване на симптомите на ревматоиден артрит (РА)

Излишната мастна тъкан произвежда възпалителни медиатори, повлияващи ставните тъкани, което може да доведе до увеличаване на болката от възпалението, свързано с ревматоидния артрит.

Затлъстяването също така има негативно влияние върху вероятността за постигане на трайна ремисия (с 47% по-малка вероятност) в отговор на лечение с антиревматични лекарства.

Изследователите са анализирали данните от ретроспективно проучване, продължило няколко години, при пациенти с ревматоиден артрит. Мнозинството (67%) от хората, участвали в проучването, са били с наднормено тегло или затлъстяване. Клинично значимо намаляване на теглото с ≥5 кг е било свързано със значително подобрение на симптомите на чувствителност при ревматоиден артрит. Болката и намалената подвижност на ставите са били положително повлияни.

Изследователите в проучването отбелязват, че всяко намаляване на теглото е било от полза за участниците. Съществува „дозозависима“ връзка между степента на отслабване и намалената активност на заболяването, която се изразява в положителни ефекти върху чувствителността, болката и подвижността на ставите. Колкото повече килограмите намаляват, толкова по-леки са симптомите.

Подобряване на неалкохолния стеатохепатит (НАСХ)

Установено е, че намаляването на теглото подобрява хистологичните характеристики на НАСХ. Само 5% редукция на телесното тегло има позитивен ефект.

По време на 52-седмично проучване, пациентите с НАСХ, които са успели да постигнат значимо намаляване на телесното тегло, са имали значително подобрение на здравето. Всеки четвърти е постигнал овладяване на стеатохепатита, при 47% е намаляла активността на неалкохолната мастна чернодробна болест, а при 19% е установена и регресия на фиброзата.

Най-значителните ползи са наблюдавани при пациенти, които са намалили телесното си тегло с 10% или повече, включително при тях най-добре са се повлияли маркерите, определящи тежестта на НАСХ.

Но дори отслабване само с 5% от телесното тегло води до намаляване на мазнините в черния дроб. Лицата, които са постигнали ≥10% намаляване на теглото, са имали най-голямо подобрение на маркерите, определящи тежестта на НАСХ, наблюдавана е също регресия на фиброзата, а при 90% дори НАСХ претърпява обратно развитие.

Разговорът с лекар е чудесна първа стъпка към по-здравословен начин на живот

Ползи за здравето при 10% намаляване на телесното тегло

Въпреки че отслабването с 5% от изходното телесно тегло може да има значимо въздействие върху здравето, тези ползи се увеличават, ако се свалят още килограми. Скорошно проучване анализира данни от над половин милион възрастни с наднормено тегло или затлъстяване в Обединеното кралство.

Участниците в групата, която е била подложена на режим, са постигнали средно 13% намаляване на теглото. Ако приемем, че изходният ИТМ е бил 40 кг/м2, то това отслабване е довело до намаляване на риска от захарен диабет тип 2 (41%), сънна апнея (40%), хипертония (22%), дислипидемия (19%) и астма (18%).

Намаляване на кръвното налягане

Изследване сочи, че участниците, които намаляват изходното си телесно тегло с 10–15%, имат клинично значимо подобрение на кръвното налягане.

В проучването, хората с наднормено тегло и затлъстяване, които са имали и придружаващо заболяване - захарен диабет тип 2, са постигнали средно понижение на систолното кръвно налягане с 9 mm Hg. Участниците са имали подобрение и в други рискови фактори за сърдечносъдови заболявания.

Мета-анализ на рандомизирани контролирани изпитвания показа, че загубата на 1 кг телесно тегло се свързва с приблизително 1 mm Hg намаляване на кръвното налягане. Всичко това е в подкрепа на факта, че намаляването на теглото е важно за превенцията и лечението на хипертонията.

Подобрен липиден профил

Отслабването с по-малко от 15% от изходното телесно тегло води до намаляване на нивата на „лошия“ LDL холестерол, триглицеридите и общия холестерол като цяло.

При мета-анализ на повече от 70 рандомизирани контролирани изпитвания, намаляването на теглото чрез различни способи (промяна в начина на живот, фармакотерапия и хирургично) се свързва със статистически значими промени в серумните липиди.

Още по-здраво сърце

Докато отслабването с 5% от изходното тегло може да помогне на сърцето, раздялата с повече килограми води до още по-съществени ползи за здравето на сърцето, например чрез намаляване на кръвната захар и нивата на холестерола.

При изследване сред възрастни с наднормено тегло и затлъстяване, се доказва пряка зависимост между загубените килограми и степента на подобрение на рисковите фактори. Участниците, които са намалили теглото си с >10%, са имали значително по-голямо подобрение на глюкозата, триглицеридите, общия холестерол и LDL холестерола, отколкото пациентите, които са отслабнали по-малко.

Гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ)

Симптомите на ГЕРБ се повлияват положително, както при мъже, които отслабват с ≥10%, така и при жени, които успяват за намалят с 5-10% изходното си телесно тегло.

Поради високата честота на симптоми на ГЕРБ (37%) при участниците с наднормено тегло и затлъстяване, изследователите считат, че устойчивото отслабване може да помогне за пълното отшумяване на симптомите  при повечето хора.

Облекчаване на болката при остеоартрит на коляното

В проучване при пациенти със затлъстяване и остеоартрит (OA) на коляното, намаляването на тяхното изходно телесно тегло средно с 13,5% е довело до забележителни ползи като:

 • 7% по-малко натоварване на колянната става
 • 13% по-малко натоварване на гръбначния стълб

Пациентите съобщават за подобрение в цялостното движение и намаляване на болката, наблюдавана по време на физическа активност. Това е причината изследователите да предполагат, че намаляването на теглото е от значение за пациенти със затлъстяване и ОА на коляното.

Рандомизирано клинично изпитване, оценяващо ефекта на приложена диета за бързо намаляване на теглото върху хора с OA на коляното установи, че намаляването с 10% на теглото подобрява физическите възможности с 28%.

Намален риск от развитие на раково заболяване

Развитието на определени видове рак, включително колоректален, панкреатичен, бъбречен, овариален и постменопаузален рак на гърдата е свързано с наличието на излишни мазнини.

Проучване, при което се проследяват жени в постменопауза установява, че намаляване на изходното телесно тегло с повече от 9 кг намалява риска от определени видове рак, включително рак на гърдата, ендометриума и дебелото черво. Общото понижаване на случаите на ракови заболявания е с 11% спрямо участниците, които не са намалили теглото с 9 кг.

Увеличаване на сексуалното удоволствие

Изследователите установяват връзка между високия ИТМ и нарушеното качество на сексуален живот, особено при жени, които са кандидати за поставяне на гастрален байпас.

Хората със затлъстяване, които са отслабнали средно с 13%, съобщават за значително подобрение в качеството на сексуалния им живот. Участниците споделят, че се чувстват по-привлекателни и имат по-голямо сексуално желание. Положителният ефект се проявява най-силно през първите три месеца, след като участниците отслабват средно с 11,8%.

Друго проучване е проведено с цел установяване на честотата на еректилната дисфункция при мъже с наднормено тегло или затлъстяване, и захарен диабет тип 2. Участниците, на които е приложена програма за отслабване, намаляват телесното си тегло средно с 9,9%. По-голяма част от тези хора регистрират запазване или подобрение на еректилната функция по време на проучването.

Изследване сред жени със затлъстяване и захарен диабет тип 2 показа, че интензивната промяна в начина на живот с цел намаляване на теглото с около 7,6 кг, е подобрила сексуалния им живот.

По-малко постменопаузални симптоми

Изследователите анализират жени в постменопауза, които са подложени на хранителен режим, имащ за цел да се намалят мазнините, които приемат с храната, и да се увеличи приема на плодове, зеленчуци и фибри.

При жените, които успяват да отслабнат с поне 10%, се наблюдава по-голяма вероятност за намаляване или изчезване на симптомите на менопаузата като горещи вълни и нощни изпотявания за период от една година.

Изследователите отбелязват, че намаляването на теглото и здравословният начин на живот са добра алтернатива на хормоналната терапия за облекчаване симптомите на менопауза.

Намален риск от сънна апнея (OCA)

Намаляването на теглото често се препоръчва като лечение за обструктивна сънна апнея. ОСА е потенциално сериозно заболяване, което причинява временно спиране на дишането по време на сън.

Изследователите, наблюдавали хора с ОСА и диабет тип 2, установяват, че тежестта на ОСА е намалена след отслабване. Участниците, които са успели да намалят теглото с 10 кг или повече (приблизително 10% от средното телесно тегло), са получили най-голямо облекчение на симптомите на ОСА. 

Друго проучване установява, че отслабване с 10% е ефективен подход  за контрол на нарушеното дишане по време на сън, което съответно води до ползотворен нощен сън.

Намаляване на епизодите на неволево изпускане на урина

По-ниското телесно тегло би могло да намали честотата  на неволево изпускане на урина, така наречената уринарна инконтиненция.

Жените с наднормено тегло или затлъстяване, и уринарна инконтиненция съобщават за значително подобрение след 6-месечна програма за отслабване, включваща диета и физическа активност.

След отслабване средно с 8% е наблюдавано намаление на честотата на случаите на уринарна инконтиненция средно с 47%, спрямо 28% в контролната група.

Като цяло, повече жени в групата, в която са намалили теглото, са съобщили за клинично значими резултати. Наблюдава се до 70% намаляване на общия брой епизоди на инконтиненция, както и на стресова и спешна инконтиненция.

Изследователите стигат до заключението, че умереното намаляване на теглото може потенциално да доведе до облекчаване на симптомите на уринарна инконтиненция.

По-добра памет

Наднорменото тегло се отразява негативно  и на когнитивните функции.

Аналогично, затлъстяването в средна възраст се свързва с повишен риск от деменция и болест на Алцхаймер.

Когато жени в постменопауза с наднормено тегло биват подложени на диета в продължение на 6 месеца, те постигат средно 9,2% намаляване на телесното тегло, като същевременно изследователите са наблюдавали значителни подобрения в епизодичната им памет.

Намаляването на телесното тегло с 10%-15% и задържането на постигнатия резултат във времето може да подобри здравето - съществуват и терапевтични подходи, които оказват подкрепа по време на пътуването към осъществяване на контрол над телесното тегло.

Ползи за здравето при 15% намаляване на телесното тегло

За хората, които са способни на големи, устойчиви промени в начина си на живот, ползите за здравето също могат да бъдат еднакво големи и устойчиви.

Устойчивото намаляване на телесното тегло изисква създаване на нови навици и модели на поведение.

Независимо от личните притеснения, които всеки от нас има за своето здраве, ползата от отслабването може да бъде наистина съществена. Консултацията с лекар е препоръчителна, който ще направи оценка на общото състояние и ще предостави информация относно възможностите за лечение на затлъстяването.

Намаляването на телесното тегло с до 15% би могло да бъде от полза за:

Подсилване на имунната система

Намаляването на теглото с 5-10% може да доведе до намаляване на броя имунни клетки, които причиняват възпаление, но загубата на още излишни килограми води до още по-големи ползи за здравето.

Клинично изпитване проучва ефектите от намаленото телесно тегло върху имунните клетки при хора с ИТМ над 35 кг/м2 и захарен диабет тип 2, или предиабет. Участниците в това проучване отслабват средно с 13,5%, като същевременно демонстрират подобрен противовъзпалителен имунен баланс.

Наблюденията при жени в постменопауза с наднормено тегло или затлъстяване, които са намалили телесното си тегло с повече от 15%, са установили, че техните нива на витамин D се увеличават три пъти по време на проучването.

Тази промяна се случва независимо от техния специфичен индивидуален хранителен режим. Витамин D (мастноразтворим витамин) спомага за намаляване на възпалението и образуване на нови имунни клетки.

Намалена смъртност

В проучване на Института по медицина към университета в Гьотеборг изследователите са наблюдавали хора със затлъстяване в продължение на средно 10,9 години.

В периода на проучването участниците са успели да отслабнат средно с 18,3% с помощта на оперативно лечение, което е довело до  намаление на смъртността  с цели 24%.

Овладяване на глада за сладко

Проведено е проучване, което разкрива, че хората с наднормено тегло имат по-чест глад за висококалорични, вкусни храни.

Това води до по-честа консумация на хамбургери, пица и бонбони, особено извън часовете, предназначени за основно хранене.

Друго проучване при жени с наднормено тегло и затлъстяване показва сходни резултати. Участниците в него са били подложени на когнитивна поведенческа терапия и са отслабнали средно с 14,6%. След периода на лечение жените са регистрирали занижено желание за прием на храни, богати на захар, което е довело до нормализиране на вкусовите предпочитания.

Намален риск от поява на хронични заболявания

Въпреки че, умереното отслабване води до намаляване на рисковите фактори за определени хронични заболявания, съществуват и други потенциални здравни ползи, свързани с по-значима редукция на телесното тегло.

Фактори, важни за здравето, като кръвно налягане и холестерол са в пряка зависимост от телесното тегло.

По-значимото намаляване на килограмите би могло да подобри факторите, влияещи на хроничните болести като сърдечни заболявания, инсулт и захарен диабет.

Намаляване на телесното тегло с 10-15% ще осигури най-добрата възможност за облекчаване на симптомите на заболявания като обструктивна сънна апнея и неалкохолен стеатохепатит.

Колко килограма трябва да отслабнем, за да се радвамe на конкретна здравна полза?

Пътуването към постигането на контрол над телесното тегло за хората с наднормено тегло или затлъстяване е най-добре да започне с малки стъпки. Дори съвсем малка редукция на теглото е възможно да осигури незабавни здравни ползи.

За тези, които страдат от различни придружаващи заболявания, позитивните резултати се наблюдават още при 5% намаляване на тегло. Дори при намаляване на тегло с 2-3% медицинските специалисти прогнозират по-добри стойности на холестерола и намален риск от диабет.

Колкото повече се намалява теглото, толкова повече са ползите за здравето. Следва обстоен преглед на терапевтичните ползи, които може да бъдат постигнати при намаляване на теглото.

Ползи за здравето при намаляване на теглото с 5 %

 • намаляване на риска от захарен диабет тип 2
 • облекчаване на остеоартрита на коленните стави  
 • намаляване на рисковите фактори за сърдечносъдови заболявания и ползи за сърдечното здраве
 • облекчаване на свързаното със затлъстяването хронично възпаление
 • намаляване на рисковите фактори за поява на раково заболяване
 • подобряване на качеството и продължителността на съня
 • подобряване на симптомите на синдрома на поликистозни яйчници (СПКЯ)
 • облекчаване на симптомите на ревматоиден артрит
 • подобряване на показателите на неалкохолния стеатохепатит (НАСХ)

Ползи за здравето при намаляване на теглото с 10%

 • понижение на кръвното налягане
 • подобряване на липидния профил
 • допълнителни ползи за сърдечното здраве
 • облекчаване на симптомите на гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ)
 • намаляване на болката при остеоартрит на коленните стави
 • понижаване на риска от развитие на раково заболяване
 • увеличаване на сексуалното удоволствие
 • овладяване на симптомите на постменопауза
 • намаляване на риска от сънна апнея
 • намаляване честотата на епизодите на уринарна инконтиненция
 • лодобряване на паметта
 • лодобряване на показателите на неалкохолния стеатохепатит (НАСХ)

Ползи за здравето при намаляване на теглото с 15%

 • подсилване на имунната система
 • намаляване на смъртността
 • намаляване на глада за сладко
 • намаляване на риска от хронични заболявания

Заключение

За съжаление намаляването на телесното тегло не се случва с магическа пръчка. По пътя към крайната цел, е изключително важно да се заредим с търпение и да мислим в дългосрочен план.  Здравето не се определя единствено от цифрата върху кантара.

Много от свързаните с отслабването ползи за здравето ще се проявяват постепенно в продължение на следващите няколко години. Здравето е дългосрочен начин на живот, а не спринт към финала.

Всички ние бихме могли да се възползваме от наистина несъизмерими положителни промени в живота, които са свързани с постепенното решаване на съществуващите здравни проблеми, свързани със затлъстяването.

Въпреки че е възможно да има сблъсък с трудности по пътя към по-здравословен начин на живот, не трябва да забравяме, че пътуванията до далечни дестинации винаги започват с направена първа стъпка. Малка промяна, направена сега, може да има огромно въздействие върху бъдещето.

Ако ползите за здравето от намаляването на теглото вече придобиват смисъл нека помислим, дали не е дошъл моментът да тръгнем по пътя на пътешествието, наречено отслабване.

Началната точка на пътуването към контрола на телесното тегло задължително трябва да започне с разговор с лекар, специализиран в лечението на затлъстяването. Как да започнем този разговор, може да прочетете по-долу.

Литературна справка
 • Valentino, G et al, “Body fat and its relationship with clustering of cardiovascular risk factors” Nutr Hosp. 2015;31(5):2253-2260 ISSN 0212-1611 • CODEN NUHOEQ S.V.R. 318
 • Magkos F et al, “Effects of Moderate and Subsequent Progressive Weight Loss on Metabolic Function and Adipose Tissue Biology in Humans with Obesity” 22 февруари 2016 г. DOI: 10.1016/j.cmet.2016.02.005
 • “Losing Weight” Centers for Disease Prevention and Control, (онлайн) Достъпно на: https://www.cdc.gov/healthyweight/losing_weight/
 • “National Diabetes Prevention Program: Why Participate?” Centers for Disease Control and Prevention. Прегледано на 29 октомври 2018 г. Достъпно на: https://www.cdc.gov/diabetes/prevention/why-participate.html
 • Felson DT et al, “Weight loss reduces the risk for symptomatic knee osteoarthritis in women.” The Framingham Study. 01 април 1992 г. Ann Intern Med 1992;116:535–9. doi.org/10.7326/0003-4819-116-7-535
 • Messier SP et al, “Exercise and dietary weight loss in overweight and obese older adults with knee osteoarthritis: the Arthritis, Diet, and Activity Promotion Trial.” May 2004. doi: 10.1002/art.20256.
 • Christensen R et al, “Effect of weight reduction in obese patients diagnosed with knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis” април 2007 г. Ann Rheum Dis 2007;66:433–9.
 • Öbesity"British Heart Foundation, (онлайн) Достъпно на: https://www.bhf.org.uk/informationsupport/risk-factors/your-weight-and-heart-disease
 • Brown, Joshua D et al ”Effects on cardiovascular risk factors of weight losses limited to 5-10%” Translational behavioral medicine vol. 6,3 (2016): 339-46. doi:10.1007/s13142-015-0353-9
 • Ryan, DH et al, “Weight Loss and Improvement in Comorbidity: Differences at 5%, 10%, 15%, and Over” Current obesity reports vol. 6,2 (2017): 187-194. doi:10.1007/s13679-017-0262-y
 • Andersen, C J et al, “Impact of Obesity and Metabolic Syndrome on Immunity” Adv Nutr. 2016 Jan; 7(1): 66–75. Публикувано онлайн на 07 януари 2016 г. doi: 10.3945/an.115.010207
 • Bianchi, V E, “Weight loss is a critical factor to reduce inflammation.” Clinical nutrition ESPEN vol. 28 (2018): 21-35. doi:10.1016/j.clnesp.2018.08.007
 • Tamimi, RM et al, “Combined E and T Use and Risk of Breast Cancer in Postmenopausal Women.” 24 юли 2006 г. Arch Intern Med. 2006;166(14):1483-1489. doi:10.1001/archinte.166.14.1483
 • Campbell, K L et al, “Reduced-calorie dietary weight loss, exercise, and sex hormones in postmenopausal women: randomized controlled trial.” Journal of clinical oncology: official journal of the American Society of Clinical Oncology vol. 30,19 (July 1, 2012): 2314-26. doi:10.1200/JCO.2011.37.9792
 • Imayama, I et al, “Effects of a caloric restriction weight loss diet and exercise on inflammatory biomarkers in overweight/obese postmenopausal women: a randomized controlled trial.” Cancer research vol. 72,9 (2012): 2314-26. doi:10.1158/0008-5472.CAN-11-3092
 • “Losing Weight, Especially in the Belly, Improves Sleep Quality, According to a Johns Hopkins Study” John Hopkins Medicine (онлайн) Достъпно на: https://www.hopkinsmedicine.org/news/media/releases/losing_weight_especially_in_the_belly_improves_sleep_quality_according_to_a_johns_hopkins_study
 • Alfaris, N et al, “Effects of a two-year behavioral weight loss intervention on sleep and mood in obese individuals treated in primary care practice.” Obesity (Silver Spring, Md.) vol. 23,3 (2015): 558-64. doi:10.1002/oby.20996
 • Silvestris, E et al, “Obesity as disruptor of the female fertility.” Reprod Biol Endocrinol 16, 22 (2018). https://doi.org/10.1186/s12958-018-0336-
 • Crosignani, P G et al, “Overweight and obese anovulatory patients with polycystic ovaries: parallel improvements in anthropometric indices, ovarian physiology and fertility rate induced by diet.” 18 септември 2003 г. PMID: 12923151 DOI: 10.1093/humrep/deg367
 • Lim, S S et al, “Obesity Management in Women with Polycystic Ovary Syndrome” Първа публикация на 01 януари 2007 г. https://doi.org/10.2217/17455057.3.1.73
 • Sudoł-Szopińska, I et al, “Role of inflammatory factors and adipose tissue in pathogenesis of rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Part I: Rheumatoid adipose tissue.” 30 юни 2013 г. doi: 10.15557/JoU.2013.0019
 • Schulman, E et al, “Overweight, Obesity, and the Likelihood of Achieving Sustained Remission in Early Rheumatoid Arthritis: Results From a Multicenter Prospective Cohort Study.” 13 юли 2018 г. PMID: 29193840 DOI: 10.1002/acr.23457
 • Kreps, D J et al, ”Association of weight loss with improved disease activity in patients with rheumatoid arthritis: A retrospective analysis using electronic medical record data.” International journal of clinical rheumatology vol. 13,1 (2018): 1-10. doi:10.4172/1758-4272.1000154
 • Vilar-Gomez, E et al, “Weight Loss Through Lifestyle Modification Significantly Reduces Features of Nonalcoholic Steatohepatitis.” Gastroenterology 2015;149:367–78.
 • Haase, C L et al, “Weight loss and risk reduction of obesity-related outcomes in 0.5 million people: evidence from a UK primary care database.” Int J Obes (2021). https://doi.org/10.1038/s41366-021-00788-4
 • Wing RR et al, “Benefits of modest weight loss in improving cardiovascular risk factors in overweight and obese individuals with type 2 diabetes.” Diabetes Care 2011;34:1481–6.
 • Neter, JE et al. “Influence of Weight Reduction on Blood Pressure - A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.” 15 септември 2003 г. Hypertension. 2003;42:878–884 https://doi.org/10.1161/01.HYP.0000094221.86888.AE
 • Hasan, B et al. “Weight Loss and Serum Lipids in Overweight and Obese Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis.” 01 декември 2020 г. PMID: 32954416 DOI:10.1210/clinem/dgaa673
 • Singh M et al. “Weight loss can lead to resolution of gastroesophageal reflux disease symptoms: a prospective intervention trial.” Obesity (Silver Spring) 2013;21:284–90.
 • Aaboe, J et al. “Effects of an intensive weight loss program on knee joint loading in obese adults with knee osteoarthritis.” Osteoarthritis Cartilage 2011;19:822–8.
 • Christensen, R et al. “Weight loss: the treatment of choice for knee osteoarthritis? A randomized trial.” 13 януари 2005 г. doi: 10.1016/j.joca.2004.10.008.
 • Fruh, S M et al. ”Obesity: Risk factors, complications, and strategies for sustainable long‐term weight management.” Публикувано онлайн на 12 октомври 2017 г. doi: 10.1002/2327-6924.12510
 • Parker, ED et al, “Intentional weight loss and incidence of obesity‐related cancers: The Iowa Women's Health Study.” International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders: Journal of the International Association for the Study of Obesity, 27(12), 1447–1452.
 • Kolotkin, RL et al. “Obesity and sexual quality of life” Obesity (Silver Spring) 2006 Mar;14(3):472-9. doi: 10.1038/oby.2006.62.
 • Duke Health News. Weight Loss Significantly Improves Sexual Quality of Life. News & Media. Публикувано на 17 октомври 2005 г. Актуализирано на 20 януари 2016 г. Достъпно на: https://corporate.dukehealth.org/news/weight-loss-significantly-improves-sexual-quality-life
 • Wing, RR et al. “Effects of Weight Loss Intervention on Erectile Function in Older Men with Type 2 Diabetes in the Look AHEAD Trial.” Публикувано онлайн на 17 август 2009 г. doi: 10.1111/j.1743-6109.2009.01458.x
 • Wing, RR et al. “Effect of Intensive Lifestyle Intervention on Sexual Dysfunction in Women With Type 2 Diabetes.” Публикувано онлайн на 14 септември 2013 г. doi: 10.2337/dc13-0315
 • Kroenke, C H et al. “Effects of a dietary intervention and weight change on vasomotor symptoms in the Women's Health Initiative.” Menopause (New York, N.Y.) vol. 19,9 (2012): 980-8. doi:10.1097/gme.0b013e31824f606e
 • Foster, G D et al, “A Randomized Study on the Effect of Weight Loss on Obstructive Sleep Apnea Among Obese Patients With Type 2 Diabetes - The Sleep AHEAD Study” Arch Intern Med. 28 септември 2009 г.; 169(17): 1619–1626. doi: 10.1001/archinternmed.2009.266
 • Peppard, P E et al. “Longitudinal study of moderate weight change and sleep-disordered breathing.” JAMA vol. 284,23 (2000): 3015-21. doi:10.1001/jama.284.23.3015
 • Subak LL et al. “Weight loss to treat urinary incontinence in overweight and obese women.” N Engl J Med 2009;360:481–90.
 • Boraxbekk, CJ et al. “Diet-Induced Weight Loss Alters Functional Brain Responses during an Episodic Memory Task.” Публикувано онлайн на 01 юли 2015 г. doi: 10.1159/000437157
 • Kivipelto M et al. ”Obesity and Vascular Risk Factors at Midlife and the Risk of Dementia and Alzheimer Disease.” Arch Neurol. 2005;62(10):1556–1560. doi:10.1001/archneur.62.10.1556
 • Viardot, A et al. “The effects of weight loss and gastric banding on the innate and adaptive immune system in type 2 diabetes and prediabetes.” The Journal of clinical endocrinology and metabolism vol. 95,6 (2010): 2845-50. doi:10.1210/jc.2009-2371
 • Mason, C et al. “Effects of weight loss on serum vitamin D in postmenopausal women.” The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 94, Issue 1, July 2011, Pages 95–103, https://doi.org/10.3945/ajcn.111.015552
 • “Vitamin D – Fact Sheet for Health Professionals” U.S. Department of Health and Human Services” (онлайн) Достъпно на: https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-HealthProfessional//
 • Sjöström, L et al. “Effects of bariatric surgery on mortality in Swedish obese subjects.” New England Journal of Medicine. 23 август 2007 г.;357(8):741-52. doi: 10.1056/NEJMoa066254.
 • Roefs, A et al. “Food craving in daily life: comparison of overweight and normal-weight participants with ecological momentary assessment.” Journal of Human Nutrition and Dietetics 2019 Dec;32(6):765-774. doi: 10.1111/jhn.12693.
 • Nishihara, T et al. “Effects of Weight Loss on Sweet Taste Preference and Palatability following Cognitive Behavioral Therapy for Women with Obesity.” Obesity facts vol. 12,5 (2019): 529-542. doi:10.1159/000502236
 • Ditschuneit, H et al, “Lipoprotein responses to weight loss and weight maintenance in high-risk obese subjects.” Eur J Clin Nutr 56, 264–270 (2002). https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1601375

Свързани статии

Да поговорим: 13 въпроса, които да зададем на лекаря относно затлъстяването
Лечение   Грижи за затлъстяването   Медицинска подкрепа | 5 min. read

Да поговорим: 13 въпроса, които да зададем на лекаря относно затлъстяването

Тези тринадесет въпроса биха могли да помогнат за започване на разговора и за предприемане на първите стъпки към откриването на съществуващите възможности за лечение на затлъстяването.

Да надхитрим глада: Как да планираме, приготвим и хапнем здравословна храна
Полезни съвети   Експертно мнение   Начин на живот | 6 min. read

Да надхитрим глада: Как да планираме, приготвим и хапнем здравословна храна

Съставихме списък с житейски трикове, които могат да бъдат полезни - от това как да се планира здравословно меню до това как да да се запази жизнената енергия.

Изчислете индекса си на телесна маса - Truth About Weight
Помощ   Грижи за затлъстяването   Изчисляване на ИТМ | 5 min. read

Изчислете индекса си на телесна маса - Truth About Weight

Индексът на телесна маса (ИТМ) се изчислява на база тегло и ръст. Той не би могъл да определи точно процента на телесните мазнини, но е лесен начин за оценка на диапазона от здравословно до нездравословно тегло.